UPM käynnistää jälleen Tulevaisuuden ammattilainen -koulutusohjelman Kymillä ja Kaukaalla

Paikallisuutiset 6.3.2017 9.00 EET

Järjestyksessään toinen UPM Kymin sellu- ja paperitehtaalla sekä Kaukaan sellutehtaalla järjestettävä Tulevaisuuden ammattilainen -koulutusohjelma alkoi Vierumäellä 6. maaliskuuta kaksipäiväisellä yhteisellä koulutusjaksolla. Kahden vuoden koulutusohjelmaan haki 1026 henkilöä, ja ohjelmaan valittiin 27. Valituista 17 suorittaa koulutuksen Kymin sellu- ja paperitehtailla sekä 10 Kaukaan sellutehtaalla.  

Tulevaisuuden ammattilainen -koulutusohjelma tähtää kouluttamaan monipuolisia sellu- ja paperialan osaajia. Koulutusohjelma antaa valmiudet toimia prosessi- ja kunnossapitotehtävissä yhtiön eri sellu- ja paperitehtailla. Koulutettavat valmistuvat kahdessa vuodessa paperiteollisuuden ammattitutkintoon.

Edellinen, vuonna 2014 alkanut koulutusohjelma päättyi vuoden 2016 keväällä. Koko UPM:n ja toisaalta Kymin sekä Kaukaan tehtaiden erityistarpeisiin räätälöity koulutus on koettu mielekkääksi ja toimivaksi tavaksi löytää sitoutunutta ja taitavaa uutta henkilökuntaa.

"Kokemuksemme koulutusohjelmasta ovat erittäin hyviä. 95 prosenttia Kymin ja Kaukaan sellu- ja paperitehtailla ohjelman suorittaneista on tähän mennessä saanut vakituisen työpaikan tehtaillamme.    Viime vuosina koulutusohjelmien piirissä Kymillä ja Kaukaalla on ollut yhteensä 84 henkilöä, mihin lukuun sisältyy myös Kaukaan saha sekä Tulevaisuuden esimies –koulutusohjelmassa olevat. Sellu- ja paperitehtailla koulutettavien määrä tuosta luvusta on 75.  Valintakriteereissä korostuivat tänäkin vuonna hakijan motivaatio ja halu tehdä työtä sekä kehittää itseään", kertoo UPM Kaukaan työsuhdepäällikkö Hans Nyström.

Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena ja sen yhteistyökumppanina jatkaa Saimaan ammattiopisto Sampo. Ohjelmaan nyt valituilla on jo ammatillinen perustutkinto, esimerkiksi sähkö-, automaatio-, kone-, auto- tai prosessitekniikasta. Kaksivuotinen koulutusohjelma pitää sisällään käytännön työssäoppimista sekä oppisopimuspäivärahan alaista lähiopetusta. Pääpaino on kattavalla työssäoppimisella. Vuoden aikana teoriaopetusta on noin yksi kuukausi. UPM tarjoaa osallistujille monipuolisen tehtäväkentän ja mahdollisuuden oman ammattitaidon tehokkaaseen kehittämiseen – tulevaisuuden metsäteollisuuden ammattilaisen tarpeisiin.

"Yksi tärkeimmistä tavoitteistamme on varmistaa huippuammattilaisista koostuva henkilöstö myös tulevaisuudessa. Suuri määrä kokeneita ammattilaisia jää alalta eläkkeelle tulevina vuosina. Haluamme varautua hyvissä ajoin sukupolvien vaihtumiseen ja panostaa henkilöstön ammattitaitoon. Koulutusohjelman suorittamisen jälkeen UPM pyrkii palkkaamaan kaikki osallistujat vakituiseen työsuhteeseen", kertoo Hans Nyström. 

UPM:n Kymin ja Kaukaan tehdasintegraattien suunnitelmissa on jatkaa vastaavia uusia koulutusohjelmia.

Vierumaki06032017-web.jpg

Koulutuksen aloittaneilla on luvassa tiivistahtiset kaksi päivää Vierumäellä. Lähikoulutus tehtaalla alkaa viikolla 11, jolloin he saavat kaikki työssä tarvittavat lupa-, kortti- ja pätevyyskoulutukset. Oppisopimuskoulutettavat aloittavat osastoilla viikkojen 12-13 aikana.

 Lisätiedot:
Henkilöstöpäällikkö Kai Latvala, UPM Kymin ja Kaukaan tehtaat, puh. 040 589 9508 (6.3. tavoitettavissa klo 9-9.30 ja 14.30 jälkeen)
Työsuhdepäällikkö Hans Nyström, UPM Kaukas, puh. 040 705 6477
Työsuhdepäällikkö Seppo Mäkinen, UPM Kymi, puh. 040 080 1847

 

Katso henkilöstöjohtaja Pia Pasin haastattelu UPM Facebookissa >>>

ja myös UPM Twitterissä >>>