Tulevaisuuden esimieskolutukset alkavat Kouvolassa ja Lappeenrannassa

Paikallisuutiset 24.8.2018 9.00 EEST

Perjantaina 24.8. alkaa rekrytointi noin 1,5 vuotta kestävään Tulevaisuuden esimies – koulutusohjelmaan. Haussa on yhteensä seitsemän paikkaa, joista neljä sijoittuu Kuusankoskelle Kymin sellutehtaalle ja kolme Lappeenrantaan -  kaksi Kaukaan sellutehtaalle ja yksi Kaukaan sahalle. Koulutusohjelma starttaa tammikuussa 2019.

UPM hakee Kymin – ja Kaukaan sellutehtaille sekä Kaukaan sahalle uusia esimiehiä lähivuosina eläköityvien esimiesten tilalle  tuotannon, että kunnossapidon tehtäviin. Koulutukseen haetaan henkilöitä, jotka ovat motivoituneita kehittämään johtamis- ja esimiestaitojaan ja ovat innostuneita työskentelemään UPM:ssä esimiestehtävissä. 

Koulutusohjelma keskittyy esimiestaitojen kehittämiseen sekä UPM:n toimintatapoihin ja arvoihin. Ohjelma koostuu pääsääntöisin esimiestyön käytännön tehtävistä, joiden lisäksi luvassa on myös teoriaopintoja. Koulutuksen ajaksi solmitaan määräaikainen työsuhde, jonka aikana suoritetaan johtamiseen liittyvä ammattitutkinto.

Hakuaika koulutukseen on 23.8. – 18.9.2018.

UPM:llä on hieno kokemus oppisopimuskouluttamisesta. Parhaillaan on meneillään työntekijätehtävien Tulevaisuuden ammattilainen – koulutusohjelma eri paikkakunnilla. Lue lisää koulutuksesta: www.upm.fi/oppisopimus

Linkki ilmoitukseen: https://wd3.myworkday.com/upm/d/inst/1$9925/9925$4907.htmld

Lisätietoa:

Henkilöstöpäällikkö,  Suomen sellutehtaat, Kai Latvala, puh. 040 589 9508

 

Lisätietoja antavat:

tehtaanjohtaja Jyri Kylmälä, UPM Kymin sellutehdas, puh. 040 571 4713

tehtaanjohtaja Matti Laaksonen, UPM Kymin paperitehdas, puh. 0400 982673

 

UPM Kymi, Selluntie 1, 45700 Kuusankoski, puh. 0204 15 121

UPM Kymi lyhyesti

Kouvolassa Kuusankoskella sijaitseva UPM Kymi on energiatehokas sellun, energian ja paperin tuotannon tehdasintegraatti, joka työllistää noin 700 henkilöä. Kymi tuottaa maailman markkinoille valkaistua koivu- ja havusellua sekä päällystettyä ja päällystämätöntä hienopaperia. Paperin ja sellun valmistajana Kymillä on pitkät perinteet, jo 1800-luvulta lähtien.

 

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | upmbiofore.fi #UPM #biofore #upmpulp | upmkymi.fi | Kymin instagram