Puhutaan vastuullisuudesta. Kerro, mikä sinulle on tärkeää.

Paikallisuutiset 21.10.2019 21.00 EEST

Mikä tekee yrityksestä mielestäsi vastuullisen? Mitä asioita sen tulisi edistää ja millaiset sen arvot ja kulttuuri parhaimmillaan olisivat? Jaa ajatuksiasi osallistumalla sidosryhmäkyselyymme!

”Vuoropuhelu sidosryhmien kanssa perustuu luottamukseen”

Tämä on lainaus toimintaohjeestamme. Sidosryhmäyhteistyötä koskeva ohjeistus edellyttää meiltä paljon, mutta samanaikaisesti mahdollistaa meille monia tapoja luoda yhteiskunnallista arvoa yhdessä niin asiakkaiden, henkilöstön kuin monien yhteistyökumppaneiden kanssa.

Hyvin toimiva sidosryhmäyhteistyö on menestymisen edellytys. Tapaamme säännöllisesti sijoittajia, asiakkaita, päättäjiä, mediaa, toimittajia, kansalaisjärjestöjä ja opiskelijoita. Jokaisella on omat näkemyksensä ja odotuksensa, ja pyrimme kuuntelemaan ja keskustelemaan niistä avoimesti. Emme halua olla vain kuuntelijan roolissa vaan haluamme avoimella keskustelulla edistää myös omia tavoitteitamme ja kasvattaa yhtiön arvoa vastuullisella tavalla.

Olemme merkittävä toimija ja näkyvä osa paikallisyhteisöä siellä missä toimimme. Tehtaamme ovat lähellä ihmisiä ja useimmiten myös lähellä suuria vesialueita. Liiketoimintamme pääraaka-aine kasvaa metsässä. Ympäristöasiat, ilmastonmuutos ja metsien ja tuotantomme rooli mietityttää monia sidosryhmiä. Ihmisten hyvinvointi ja ihmisoikeuksien toteutuminen kaikessa toiminnassamme nähdään tärkeänä. Taloudellisella vakaudella on myös suora yhteys monien yhteisöjen ja perheiden talouteen ja hyvinvointiin. Meille vastuullisuus ja oikein toimiminen on kaikkea tätä.

Muuttuvat toiveet ja tarpeet


Uskon vahvasti, että sidosryhmäyhteistyömme perusta on kunnossa. Keskustelemme eri sidosryhmien kanssa ja tunnemme heidän tärkeimmät odotuksensa ja toiveensa. Keskustelujen kautta rakentuu asialista ja käytännön toimintasuunnitelma vastuullisten toimintatapojen edistämiseksi. Seuraamme tuloksia järjestelmällisesti ja raportoimme niistä avoimesti ja säännöllisesti.

Jatkuvasti muuttuva toimintaympäristö ja uudet kanavat haastavat meitä kuitenkin entistä aktiivisempaan dialogiin ja nopeaan reagointiin. Haluamme olla mukana tässä keskustelussa, mutta miten tehdä se niin, että mahdollisimman moni kokee tulleensa kuulluksi ja että keskustelu ei hajoa liian moneen suuntaan? Tässä meillä on vielä paljon opittavaa. Yhdessä pyrimme löytämään kaikkein tärkeimmät teemat.

Vuotuinen sidosryhmäkyselymme on hyvä mahdollisuus osallistua keskusteluun. Osallistumalla voit kertoa mielipiteesi siitä, mitä teemoja meidän tulisi edistää tänään ja tulevaisuudessa. Toivottavasti sinulta löytyy viisiminuuttinen tärkeän asian äärellä.

Kiitos, että olet mukana kehittämässä toimintaamme! Tuloksista lisää alkuvuodesta.

 

LINKKI KYSELYYN >