Energiansäästöviikon 5.–11.10. kuulumisia Kymin Voimalta: Data ja toisten havainnot lisäävät ymmärrystä

Paikallisuutiset 8.10.2020 15.00 EEST

Energiatehokkuuden kannalta on iso asia, että voimalaitoksessa poltto on joka tilanteessa mahdollisimman optimaalista. Silloin myös päästöt vähenevät. Tässä datan käyttö on tärkeää​. 

‒ Olemme kehittäneet polton optimointia paljon ja jatkamme sitä. Meillä on analysoitavana dataa kaikista voimalaitoksen kattilan toimintaan ja polttoon liittyvistä muuttujista. Kokonaisprosessin optimointi koko ajan on se tärkein asia. Iso kuva on hyötysuhteen seuranta, kertoo Kymin Voiman toimitusjohtaja ja voimalaitospäällikkö Antti Rainio.  Kuusanniemessä Kymin tehdasalueella sijaitseva Kymin Voiman biovoimalaitos ​​on yksi Pohjolan Voiman voimalaitoksista.  

​‒ Teemme konsernin eri laitosten välillä anonyymiä vertailua. Datan perusteella pystymme kehittämään ymmärrystämme siitä, miten palamisprosessi toimivat erilaisissa tilanteissa. Pyrimme ymmärtämään, mikä johtuu mistäkin, mitkä tekijät vaikuttavat prosessiin ja miten.

‒ Pystymme hyödyntämään toistemme havaintoja ja kokemuksia. Tieto kasvaa ja yhteistyö lisää ymmärrystä, Rainio tiivistää.

 

Pienetkin säästöt otetaan talteen

Energiansäästöä haetaan myös pienistä asioista. Tänä vuonna Kymin Voimassa kiinnitettiin huomiota mm. voimalan päämuuntajaan. Voimalaitos on yhteydessä 10 kilovoltin sähköverkkoon. Talvikaudella se tarvitsee suuren päämuuntajan, koska silloin energiaa tarvitaan ja tuotetaan paljon. Kymin Voima tuottaa sähköä, höyryä ja kaukolämpöä UPM:n Kuusankosken tehtaille sekä Kouvolan seudun tarpeisiin.

Kesällä ja erityisesti seisokkien aikana tilanne on tietysti toinen. Silloin ns. muuntajahäviöt, tavallaan muuntajan tyhjäkäynti, ovat melko suuret. Kun sähköä siirryttiin seisokin aikana ottamaan varasyötyön kautta, jossa on paljon pienempi muuntaja, sähköä säästyy.

‒ Jos autossa on iso V8-bensakone, kyllä se kuluttaa tyhjäkäynnissäkin jonkin verran enemmän kuin auto, jossa on litran moottori, voimalaitoksen päällikkö Antti Rainio havainnollistaa.

‒ Saatu energiansäästö on tehdasmittakaavassa pieni, joitain kymmeniä kilowatteja, mutta kaikki säästö kannattaa ottaa talteen.

 

Lähde: Pohjolan Voiman tiedote 6.10.2020​ 

 

ilmakuva kyvo900px.jpg

Kymin Voiman biovoimalaitos kuvassa etualalla. 

Energigansaastoviikko.JPG