Haku sellun tuotannon oppisopimusohjelmaan on alkanut

Paikallisuutiset 10.8.2021 11.00 EEST

Opiskele työtä tehden tuotantoprosessin ammattilaiseksi UPM Kymin sellutehtaalla Kouvolassa. Hae jo tänään, viimeistään 6. syyskuuta mennessä!

Tietoa tuotannon oppisopimusohjelmasta

Noin kaksi vuotta kestävän koulutusohjelman aikana kehityt sellun valmistuksen moniosaajaksi. Tuotannon työtehtävissä varmistetaan sellunvalmistusprosessin sujuvuus raaka-aineista tuotteiksi ja edelleen asiakkaille. Työtä tehdään valvomossa prosessia ohjaten kuin myös aktiivisesti tehtaalla kiertäen. Tieto- ja tuotannonohjausjärjestelmien käyttö on osa jokapäiväistä työtäsi. Sellutehtaiden tuotannon tehtävät ovat vuorotyötä.

Koulutusohjelma koostuu käytännön työharjoittelusta sekä teoriaopinnoista.  

Yhteistyökumppaninamme toimii Saimaan ammattiopisto Sampo. Teoriakoulutukset pidetään lähiopetuksena tai virtuaalisesti. Kouluttajina toimivat UPM:n omat asiantuntijat ja ulkopuoliset koulutuksen ammattilaiset.

Koulutusohjelmaan valittujen kanssa tehdään koulutuksen ajaksi määräaikainen työsopimus, jonka ajalta maksetaan palkkaa.

Koulutuksen tavoitteet

  • Kasvaa perehdyttämisen ja työhönopastuksen kautta sekä itsenäisellä harjoittelulla monipuoliseksi ammattilaiseksi
  • Perehtyä yritykseen ja omaan tuotantolaitokseen 
  • Laatia henkilökohtainen opintosuunnitelma tutkinnon suorittamiseen
  • Suorittaa prosessiteollisuuden ammattitutkinto

Osaava ja motivoitunut henkilöstö varmistaa turvallisen ja tuloksellisen toiminnan.

Onko tämä koulutus sinulle?

Sinulla on jo ammatillinen perustutkinto tekniikan tai prosessiteollisuuden alalta. Aikaisempi työkokemus vastaavilta aloilta katsotaan eduksesi. Etsimme aktiivisia henkilöitä, joilla on halua oman ammattitaidon ja työn kehittämiseen. Oma-aloitteisuus, positiivinen asenne, vastuun ottaminen ja kyky tehdä päätöksiä nopeasti muuttuvissa tilanteissa ovat ominaisuuksia, joita työssä tarvitaan tiimityötaitojen lisäksi. Työssä tarvitaan sujuvaa suomen ja kohtuullista englannin kielen osaamista, Pietarsaaressa ruotsin kielen osaamisesta on iloa. 

Meille UPM:ssä turvallisuus on olennainen osa jokapäiväistä toimintaa. Tavoitteenamme on, ettei yhtäkään tapaturmaa tapahdu työpaikallamme. Odotamme jokaiselta UPM:läiseltä turvallisuusajattelua, sitoutumista yhteisiin sääntöihin ja halua edistää näitä omalla toiminnalla.

Hae täällä viimeistään 6. syyskuuta!