UPM Kymi vaikuttaa veronmaksajana ja työllistäjänä

Paikallisuutiset 10.11.2022 16.00 EET

Kymin tehtaiden vaikutus on merkittävä niin veronmaksajana kuin työllistäjänäkin. Tehdasintegraatin paikallinen verovaikutus oli viime vuonna noin 35 miljoonaa euroa. Se sisältää kiinteistöverot, arvioidut kunnallisverot henkilöstön palkoista sekä arvioidut yhteisöverot.

Integraatin synnyttämä paikallinen kulutusvaikutus oli noin 38 miljoonaa euroa ja kulutusvaikutus koko Suomessa noin 69 miljoonaa euroa. Nämä luvut kuvaavat omien ja välillisten työntekijöiden nettotulojen kautta syntyvää yksityistä kulutusta hyödykkeisiin.

UPM Kymi työllisti vuonna 2021 suoraan 719 henkilöä, ja välillinen työllisyysvaikutus oli noin 700 henkilöä. Kesällä Kymillä työskenteli 135 kesäharjoittelijaa. 

Tiedot käyvät ilmi UPM Kymin vuosittain julkaisemasta, vapaaehtoiseen sertifiointiin perustuvasta EMAS-selonteosta (EU Eco-Management and Audit Scheme), joka kertoo kattavasti tehdasintegraatin vaikutuksista ympäristöön ja yhteiskuntaan.

EMAS-raportoinnissa hyödynnetään Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan matemaattista laskentamallia. Mallin avulla arvioidaan yhtiön Suomessa sijaitsevien tuotantolaitosten tuomia epäsuoria työpaikkoja ja työllisyyden synnyttämiä kulutusvaikutuksia.

Näistä ja muista vaikutuksistamme voit lukea lisää selonteosta: UPM Kymi Ympäristö- ja yhteiskuntavastuu 2021.

UPM:n verovaikutuksista lisätietoa.