UPM Kymin historiakirja on julkaistu

Paikallisuutiset 22.12.2022 14.00 EET

(UPM, Kuusankoski, 22.12.2022 klo 14.00) – 150-vuotisjuhlavuottaan viettävän UPM Kymin tehtaiden historiakirja on julkaistu. Tietokirjailija, yhteiskuntatieteiden maisteri Antti Rinkisen kirjoittama teos kertoo Kymiyhtiön ja Kuusankosken tehtaiden historiasta, turvallisuuden, ympäristönsuojelun ja työterveyden kehittymisestä sekä asuinalueiden ja yhteisön muutoksista.

Kirjassa tutustutaan Suomen teollistumisen alkuaikoihin, Kuusankosken partaalle rakennettujen tehtaiden värikkäisiin vaiheisiin ja kehitystyöhön, joka on muokannut Kymistä monipuolisen sellua, paperia ja bioenergiaa tuottavan tehdasintegraatin. Teos sisältää runsaasti valokuvia ja tärkeässä osassa ovat lähihistorian ja tämän päivän kymiläisten haastattelut.

”Kymin tehtaiden ja lähiseudun historiasta on julkaistu kymmeniä kirjoja, mutta vuodesta 1964 toimineiden Kuusanniemen tehtaiden historia on puuttunut. Nyt haluttiin tehdä teos, joka kertoo kuluneista 150 vuodesta paitsi tehtaiden myös lähiseudun kannalta. Kirjassa on sekä pitkiä että lyhyitä tekstejä, paljon valokuvia ja lehtileikkeitä. Ajatuksena on ollut, että lukea voi lukea keskittyneesti tai selaillen. Kirja kertoo Kymin tehtaiden merkityksestä Kuusankosken seudun muutokseen lähes erämaasta maailman onnellisimman maan hyvinvoivaksi yhteisöksi”, Antti Rinkinen sanoo.

Kymijoen suurimman kosken, Kuusankosken rannalle rakentuneiden tehtaiden tarina alkaa vuodesta 1872, jolloin Axel Wilhelm Wahrenin johdolla perustettiin Kymmene Aktiebolag ja Carl Robert Mannerheimin johdolla Kuusankoski Aktiebolag. Molemmat yhtiöt aloittivat tehtaiden rakentamisen saman vuoden kesällä. Tampereen Kattohuopatehdas Oy rakensi Rudolf Elvingin johtamana tehtaan Voikkaankoskelle 1890-luvulla. Yhtiöt yhdistyivät 1904 ja syntyi Kymmene Ab – Kymin Osakeyhtiö.

”Kymin tehtailla on alusta asti ollut merkittävä rooli Kuusankosken seudun kehityksessä. Kymiyhtiö vastasi teiden ja asuinalueiden rakentamisesta, kouluista, palokunnasta ja poliisista. Nykyään vaikutuksemme näkyy työllisyytenä sekä verotuloina Pohjois-Kymenlaaksossa. Tehtaiden henkilöstömäärä tänään on noin 720 ja verojalanjälkemme paikallisesti on noin 35 miljoonaa euroa. Välillisiä työpaikkoja luomme lisäksi noin 700 henkilölle ja käytämme vuosittain pääasiassa kotimaista puuraaka-ainetta noin 4 miljoonaa kiintokuutiometriä”, integraattijohtaja ja sellutehtaan johtaja Jyri Kylmälä ja paperitehtaan johtaja Matti Laaksonen kertovat.

Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiö on myöntämällään erityisapurahalla tukenut Kymi 150 vuotta kehityksen virrassa -teoksen toteutusta. Ulkoasusta ja taitosta vastaa Minna Laine ja teos on painettu UPM Kymin paperitehtaalla valmistetulle UPM Finesse premium silk -paperille.

Kymi 150 vuotta kehityksen virrassa -teos tulee lainattavaksi Kouvolan kirjastoihin.

 

Lisätietoja antavat:

Jyri Kylmälä, integraattijohtaja ja sellutehtaan johtaja, UPM Kymi, puh. 040 571 4713, jyri.kylmala@upm.com

Matti Laaksonen, paperitehtaan johtaja, UPM Kymi, puh. 0400 98273, matti.j.laaksonen@upm.com