Novian kulttuuriopiskelijat tekivät mainosvideon Ruskin toimeksiannosta UPM Pietarsaarelle

Paikallisuutiset 18.2.2019 9.00 EET

Pressmeddelande_lehdistötiedote, Novia, UPM, Rusk Business Group_intra.jpg

Syksyn 2018 ja tammikuun 2019 aikana Pietarsaaren ammattikorkeakoulu Novian opiskelijoista
koostuva ryhmä on työskennellyt UPM Pietarsaarelle laadittavan tehtävän parissa. Projektin tuloksena syntyi mainosvideo, joka julkaistiin helmikuun puolivälissä UPM:n sosiaalisessa mediassa. Tehtävän aloitteentekijänä toimi Rusk Business Group. UPM toimi marraskuussa 2018 järjestetyn Ruskfestivaalin sponsorina, jonka johdosta Rusk Business Group halusi tarjota jotain vastineeksi. Projektin tarkoituksena oli myös löytää kulttuurija elinkeinoelämän yhteistyömuotoja sekä antaa opiskelijoille kokemusta työelämästä.

UPM-projekti on ollut opiskelijoille mielenkiintoinen ja opettavainen. Novian opiskelijoita kannustetaan jo opintojen aikana luomaan kontakteja elinkeinoelämään sekä hankkimaan työkokemusta. Opiskelijoille on myös ollut antoisaa työskennellä yli Novian profilointirajojen. Ryhmä koostui kahdeksasta opiskelijasta edustaen Novian kaikkia kulttuurilinjoja. Työryhmään kuuluivat Nina Bäck graafisen suunnittelun linjalta, Christa Friberg, Anni Laukka ja Emilia Nurmivaara kuvataidelinjalta, Tobias Nygård musiikkilinjalta, Teemu Kippola näyttämötaiteen linjalta, Ronny Illman sisustussuunnittelun linjalta ja Tomas Olsen valokuvauslinjalta.

“Toimeksiannon myötä saimme tutustua paremmin paitsi paikalliseen yritysmaailmaan myös toisten profilointilinjojen opiskelijoihin. Jokainen opiskelija toi projektiin oman näkökulmansa ja alansa osaamistaan”, sanovat kuvataideopiskelijat Anni Laukka ja Christa Friberg.

Novian opiskelijat saivat esittää ehdotuksia, kuinka edistää rekrytointikampanjaa. Opiskelijat päättivät jo aikaisessa vaiheessa tehdä mainosvideon julkaistavaksi sosiaalisessa mediassa. Liikkuva kuva vangitsee huomion parhaiten, ja nuori kohderyhmä tavoitetaan helpoiten sosiaalisen median välityksellä. Tavoitteeksi asetettiin luoda video, jonka lähtökohtana on UPM:n markkinointistrategia ja joka selvästi puhuttelee nuorta kohderyhmää.

Opiskelijoiden tehtäväksi muodostui löytää keino tukea UPM:n kesätyöntekijöiden rekrytointia vuodelle 2019. Kesätyöntekijöiden rekrytointi kestää joulukuun alusta helmikuun loppuun saakka. Kohderyhmä on ensisijaisesti teknisen alan opiskelijat. Suunnitelma johti lyhyeen mainosvideoon, joka kuvastaa UPM:lle tärkeää turvallisuuskulttuuria ja symboloi, kuinka nuorilla on UPM:n kesätyöntekijöinä mahdollisuus kasvaa ja kehittyä. Stop motion -tehostetta käyttämällä videoon luotiin hauska ja nuorekas yleisilme.

Projektin aloitteentekijänä toimi Rusk Business Group, etunenässä Linda Kass Generolta,yhdessä Pietarsaaren Novian yksikönjohtaja Kajsa Dahlbäckin ja kulttuuriyksikön osastonjohtaja Emma Westerlundin kanssa. Syksyn aikana Westerlund kokosi ryhmän opiskelijoita, jotka saivat tehtäväksi työskennellä projektin parissa. UPM:n yhteyshenkilönä toimi sidosryhmäpäällikkö Kaisa Uusitalo.

”Meille on tärkeää luoda suhteita alueen oppilaitoksiin. Tämä yhteistyöprojekti oli hyvä mahdollisuus tavata opiskelijoita, kertoa heille UPM:n toiminnasta sekä hyödyntää heidän näkemystään potentiaalisille kesätyöntekijöille viestimisessä. Samalla opiskelijat saivat arvokasta työkokemusta ja pääsivät esittelemään osaamistaan”, sanoo Kaisa Uusitalo.

Mainosvideo: Instagram: @upmpietarsaari
Kuva: https://drive.google.com/open?id=1OtcAeTbA7ZmOs9T-to893ZMJEWQvo5k7 

Yhteystiedot:
Rusk Business Group / Genero: Linda Kass / linda@genero.fi / 044 780 58 14
UPM: Kaisa Uusitalo / kaisa.uusitalo@upm.com / 050 442 0633
Yrkeshögskolan Novia:
Emma Westerlund / emma.westerlund@novia.fi / 050 323 8997
Teemu Kippola / teemu.kippola@edu.novia.fi / 0400 220596

UPM Pietarsaari
UPM Pietarsaaren tehtaat muodostavat ainutlaatuisen biometsäteollisuuden keskittymän, jossa
valmistetaan uusiutuvasta raaka-aineesta puusta sellua, sahatavaraa ja energiaa. Alueella sijaitsee myös UPM Metsän Pohjanmaan alueen puunhankinnan konttori. UPM Pietarsaaressam työskentelee noin 390 henkilöä. www.upmpietarsaari.fi

Seuraa UPM:ää Instagram #upmpietarsaari #upmjakobstad #UPM