Kulturstuderande vid Novia gjorde reklamfilm för UPM på uppdrag av Rusk

Local news 18.2.2019 9:00 EET

Pressmeddelande_lehdistötiedote, Novia, UPM, Rusk Business Group_intra.jpg

Under hösten 2018 och januari 2019 har en grupp studerande vid Yrkeshögskolan Novia i Jakobstad jobbat med ett uppdrag för UPM Jakobstad. Projektet har resulterat i en reklamfilm som publiceras i UPM:s sociala medier i mitten av februari. Uppdraget kommer ursprungligen från Rusk Business Group. UPM fungerade som en av sponsorerna för Ruskfestivalen som arrangerades i november och Rusk Business Group ville erbjuda någonting tillbaka. Syftet med projektet har också varit att hitta samarbetsformer för kultur- och näringslivet och att ge studerandena erfarenheter från arbetslivet.

UPM-uppdraget har varit lärorikt för de studerande. Novia-studerandena uppmuntras ofta att redan under studietiden knyta kontakter till näringslivet för att skaffa sig arbetserfarenheter. För de studerande har det också varit givande att samarbeta över profileringsgränserna inom Novia. Gruppen har bestått av åtta studerande där alla kulturprofileringar har varit representerade. De studerande som har ingått i arbetsgruppen är Christa Friberg, Anni Laukka och Emilia Nurmivaara från bildkonstlinjen, Tomas Olsen från fotolinjen, Nina Bäck från grafisk design, Ronny Illman från inredningsdesign, Teemu Kippola från scenkonstlinjen och Tobias Nygård från musiklinjen.

”Uppdraget gav oss möjlighet att både bekanta oss med den lokala företagsvärlden och med studerande från andra profileringar. Varje studerande bidrog med sin egen synvinkel och sin kunskap från den egna branschen”, säger bildkonststuderande Anni Laukka och Christa Friberg.

Novia-studerandena fick komma med förslag på hur de kunde bidra till rekryteringskampanjen och bestämde sig i ett tidigt skede för att göra en reklamfilm som kunde publiceras i sociala medier. Film är ett effektivt verktyg för att väcka uppmärksamhet i reklamsammanhang och en ung målgrupp nås lätt genom sociala medier. Målet blev att skapa en film som utgår från UPM:s marknadsföringsstrategi och som samtidigt tydligt talar till den unga målgruppen.

Uppdraget för de studerande blev att hitta ett sätt att stöda UPM:s rekrytering av semestervikarier inför sommaren 2019. Rekryteringen av sommararbetare pågår från början av december till och med februari och målgruppen är i första hand studerande inom tekniska ämnen. Projektet har resulterat i en kort reklamfilm som ska symbolisera hur UPM tar hand om och utrustar sina sommararbetare. Den ska också symbolisera hur man som sommararbetare på UPM har möjlighet att växa och utvecklas. Filmen är gjord med stop motion-effekt för att få ett både roligt och ungt uttryck.

Initiativtagare till projektet är Rusk Business Group, med Linda Kass från Genero i spetsen, tillsammans med Kajsa Dahlbäck, enhetschef vid Novia i Jakobstad, samt Emma Westerlund som är avdelningschef på kulturenheten vid Novia i Jakobstad. Westerlund samlade under hösten ihop en grupp studerande som fick i uppdrag att jobba med projektet. Kaisa Uusitalo, Manager of Stakeholder Relations, har fungerat som kontaktperson vid UPM.

”Det är viktigt för oss att knyta kontakter till nejdens utbildningar. Det här samarbetet gav oss möjlighet att träffa studerande, berätta för dem om UPM:s verksamhet, samt dra nytta av deras åsikter angående kommunikationen till potentiella sommararbetare. Samtidigt fick de studerande värdefull arbetserfarenhet och möjlighet att visa vad de kan”, säger Kaisa Uusitalo.

Reklamfilmen: Instagram: @upmpietarsaari
Foto: https://drive.google.com/open?id=1OtcAeTbA7ZmOs9T-to893ZMJEWQvo5k7 

Kontaktuppgifter:
Rusk Business Group / Genero: Linda Kass / linda@genero.fi / 044 780 58 14
UPM: Kaisa Uusitalo / kaisa.uusitalo@upm.com / 050 442 0633
Yrkeshögskolan Novia:
Emma Westerlund / emma.westerlund@novia.fi / 050 323 8997
Teemu Kippola / teemu.kippola@edu.novia.fi / 0400 220596

UPM Jakobstad
UPM Jakobstads fabriker utgör en unik koncentration av bioskogsindustri; här förädlas den
förnybara virkesråvaran till cellulosa, sågvaror och energi. På området finns även UPM Skogs
virkesanskaffnings regionkontor i Österbotten. Vid UPM Jakobstad arbetar omkring 390 personer.
www.upmpietarsaari.fi 

Följ UPM på Instagram: #upmjakobstad #upmpietarsaari #UPM