UPM Pietarsaaren sellutehtaalle 60 kesätyöntekijää ja 7 oppisopimusopiskelijaa

Paikallisuutiset 27.5.2020 0.00 EEST

DSC_5744.JPG

(UPM, Pietarsaari, 27.5.2020 klo 10.30 EET) – UPM Pietarsaaren sellutehtaalla työskentelee aikaisempien vuosien tapaan kesän aikana noin 60 kesätyöntekijää. Lisäksi sellutehtaan kaksivuotisessa oppisopimuskoulutuksessa on aloittanut maaliskuussa seitsemän opiskelijaa.

UPM palkkaa tänä vuonna reilut 800 kesätyöntekijää. Vakituisten työntekijöiden loma-aikaan kesätyöntekijät ovat varmistamassa tuotantoa ja liiketoiminnan jatkuvuutta. Suurin osa, noin 600 kesätyöntekijää, työskentelee UPM:n tuotantolaitoksilla, ja noin 250 on asiantuntijatehtävissä.

Pietarsaaren sellutehtaan kesätyöpaikat painottuvat erilaisiin prosessitehtäviin tuotannon eri vaiheissa, kuten puunkäsittelyyn, sellun keittoon ja kuivaukseen sekä kunnossapidon tehtäviin. Muutamia henkilöitä työskentelee lisäksi ostotoiminnassa, toimitusketjun hallinnassa ja viestinnässä.

Opiskelijalle kesätyöt ovat mahdollisuus oppia käytännön kautta asioita, joihin opinnoissa on perehdytty. UPM:llä kesätyöntekijät toimivat paitsi tuuraajina, mutta he myös tuovat mukanaan uusia näkökulmia ja päivitettyä tietoa. Monilla kesätyöntekijöillä on kokemusta UPM:ltä jo aikaisemmilta kesiltä.

UPM:n kesätyöhaku kiinnosti nuoria. Hakemuksia tuli yhteensä 16 000, ja hakijoita oli 7 500 henkilöä. Tarjolla olleet työtehtävät vaihtelivat tuotannon työntekijän ja esimiehen tehtävistä vartiointitehtäviin sekä viestinnän ja ostotoiminnan asiantuntijatehtävistä puunhankinnan ja metsätalouden erilaisiin tehtäviin. ​Pietarsaaren sellutehtaalle hakemuksia tuli yhteensä n. 530, ja hakijoita oli n. 380 henkilöä.

Pietarsaaren sellutehtaan oppisopimuskoulutukseen valittiin tänä vuonna seitsemän henkilöä, joka on enemmän kuin viime vuosina. Myös oppisopimuskoulutus kiinnosti – hakemuksia tuli lähes kolminkertainen määrä edelliseen vuoteen verrattuna, yhteensä 218.

Ammattitutkintoon valmistava koulutusohjelma koostuu käytännön harjoittelusta ja teoriaopinnoista. Ohjelma valmistaa monipuolisiin sellutuotannon tehtäviin prosessin eri vaiheissa.

”Oppisopimusohjelman avulla vastaamme sellutehtaamme ikärakenteen aiheuttamaan työvoimatarpeeseen sekä varmistamme uusien työntekijöiden osaamisen”, sellutehtaan henkilöstöpäällikkö Susanna Arpiainen sanoo.

Koronavirustilanne vaikuttaa työpaikalla arjen toimintaan, kun fyysisiä kontakteja pyritään välttämään ja luodaan uusia toimintatapoja. Tänä vuonna UPM:n kesätyöntekijät saavat etukäteen UPM:n ohjeet yksiköiden toimintatavoista koronavirusaikana. Yleisperehdytys tapahtuu Pietarsaaressakin tänä vuonna verkossa. 

 

Lisätietoja:

Susanna Arpiainen, sellutehtaan henkilöstöpäällikkö, UPM Pietarsaari

Puh. 040 868 1096, susanna.arpiainen@upm.com

 

UPM Pietarsaari

UPM Pietarsaaren tehtaat muodostavat ainutlaatuisen biometsäteollisuuden keskittymän, jossa valmistetaan uusiutuvasta raaka-aineesta puusta sellua, sahatavaraa ja energiaa. Alueella sijaitsee myös UPM Metsän Pohjoisen alueen puunhankinnan konttori. UPM Pietarsaaressa työskentelee noin 390 henkilöä. www.upmpietarsaari.fi  

Seuraa UPM:ää Instagram #upmpietarsaari #upmjakobstad #UPM