60 sommarjobbare och 7 läroavtalsstuderande till UPM:s cellulosafabrik i Jakobstad

Local news 27.5.2020 0:00 EEST

DSC_5744.JPG

(UPM, Jakobstad, 27.5.2020 kl. 10.30 EET) – Vid UPM Jakobstads cellulosafabrik arbetar i likhet med tidigare år omkring 60 sommarjobbare under sommaren. Sju studerande inledde dessutom den tvååriga läroavtalsutbildningen vid cellulosafabriken i mars.

I år anställer UPM drygt 800 sommarjobbare. Under de fast anställdas semesterperiod säkerställer sommarjobbarna produktionen och garanterar kontinuiteten i affärsverksamheten. Största delen av sommarjobbarna, cirka 600, arbetar vid UPM:s produktionsanläggningar och cirka 250 utför expertuppgifter.

Sommararbetsplatserna vid cellulosafabriken i Jakobstad är i första hand olika slags processuppgifter i olika faser av produktionen, till exempel uppgifter inom vedhantering, cellulosakokning och -torkning samt uppgifter inom underhåll. Några personer arbetar dessutom inom inköp, hantering av leveranskedjan och kommunikation.

För studerandena innebär sommarjobbet en chans att i praktiken lära sig sådant som de gjort sig förtrogna med i studierna. Förutom att sommarjobbarna vikarierar fast anställda vid UPM för de också med sig nya synvinklar och uppdaterad kunskap. Många sommarjobbare har arbetat vid UPM redan under tidigare somrar.

Sommarjobben vid UPM söktes av ett stort antal ungdomar. Sammanlagt 16 000 ansökningar kom in och antalet sökande uppgick till 7 500. Till arbetsuppgifterna som kunde sökas hörde uppgifter som arbetstagare eller förman och övervakningsuppgifter inom produktionen, expertuppgifter inom kommunikationen och inköpsverksamheten samt olika uppgifter inom virkesanskaffningen och skogsbruket. Cellulosafabriken i Jakobstad tog emot sammanlagt cirka 530 ansökningar och antalet sökande uppgick till cirka 380 personer.

Till läroavtalsutbildningen vid cellulosafabriken i Jakobstad antogs i år sju personer, vilket är mer än under de senaste åren. Även läroavtalsutbildningen väckte intresse – antalet ansökningar var nästan trefaldigt jämfört med föregående år, sammanlagt 218.

Utbildningsprogrammet som förbereder för yrkesexamen består av praktiska övningar och teoristudier. Programmet förbereder för mångsidiga uppgifter inom cellulosaproduktionen i olika skeden av processen.

”Med hjälp av läroavtalsprogrammet tillgodoser vi det behov av arbetskraft som åldersstrukturen vid vår cellulosafabrik medför. Vi säkerställer också nya anställdas kunnande", säger cellulosafabrikens personalchef Susanna Arpiainen.

Coronavirussituationen påverkar den dagliga verksamheten på arbetsplatsen då fysisk kontakt försöker undvikas och nya handlingssätt skapas. I år får UPM:s sommarjobbare på förhand bolagets anvisningar om handlingssätten vid enheterna under coronavirusepidemin. Den allmänna introduktionen sker även i Jakobstad denna gång på nätet. 

 

Mer information:

Susanna Arpiainen, personalchef vid cellulosafabriken, UPM Jakobstad

Tfn 040 868 1096, susanna.arpiainen@upm.com

 

UPM Jakobstad

UPM Jakobstads fabriker utgör en unik koncentration av bioskogsindustri; här förädlas den förnybara virkesråvaran till cellulosa, sågvaror och energi. På området finns även UPM Skogs virkesanskaffnings regionkontor. Vid UPM Jakobstad arbetar omkring 390 personer. www.upmpietarsaari.fi

 

Följ UPM Instagram #upmjakobstad #upmpietarsaari #UPM