Tehdas oppimisen tukijana

Kymin tehtaiden perustamisen aikaan koulutus otti Suomessa ensiaskeleitaan. Tehdasyhteisöjen lapset saivat opetusta kotona sekä seurakuntien pyhä-, sunnuntai- ja kiertokouluissa. Kymintehtaan kansakoulu perustettiin vuonna 1883 Kymmene Ab:n aloitteesta.

 

Kansakoulua varten suunniteltiin oma rakennus. Kouluun tuli 30 oppilasta sen aloittaessa toimintansa 9.10.1883. Opettajaksi oli valittu Charlotta Järnefelt. Koulun oppilasmäärä kasvoi nopeasti ja toinen opettaja palkattiin jo vuonna 1888. Koulunkäynti oli ilmaista Kymmene Ab:n henkilökunnan lapsille.

Kymintehtaan kansakoulun 4. luokan tytöt luokkakuvassa lukuvuonna 1900-1901

Kansakoulussa annettiin myös jatko-opetusta sekä kansakoulun päättäneille että aikuisille. Syksyllä 1899 alkaneilla jatkokursseilla opiskeltiin uskontoa, äidinkieltä, laulua, naisten ja miesten käsitöitä, laskentoa, mittausoppia, historiaa, fysiikkaa, terveysoppia ja piirustusta. Kansakoulun jatkokurssit loppuivat ammattikoulun perustamisen yhteydessä.

Kirjoja lainakirjastosta

Kymintehdas avasi lainakirjaston jo vuonna 1875. Kirjastonhoitajana toimi hiomomestari F.W. Lindroos, joka lainasi kirjoja hiomon konttorin kaapista viiden pennin viikkomaksua vastaan. Kirjasto siirtyi uuteen kansakoulurakennukseen, jonka toiseen luokkahuoneeseen tuli kirjaston ohella myös lukusali.

Ammatillista taitoa tuleville sukupolville

Vuonna 1914 perustettu Kymin Osakeyhtiön ammattikoulu oli ensimmäinen teollisuusyrityksen perustama ammattikoulu Suomessa, ja samalla ensimmäinen maaseudulla sijainnut ammattikoulu.

Ammattikoulua oli suunniteltu jo muutama vuosi aiemmin. Tarvetta ei ollut niinkään ammattiopetukselle, vaan ajatuksena oli antaa lapsille lisää oppia kansakoulun jälkeen – ikänsä puolesta he eivät vielä päässeet töihin. Myös tehtaan työntekijät olivat korostaneet koulun tarvetta 1910-luvulla.

Kahtena ensimmäisenä lukuvuotena ammattikoulun oppilaat olivat vain Kymin Osakeyhtiön palveluksessa olevien vanhempien lapsia.

Opetusta annettiin kansakoulun tiloissa sen koulupäivän päätyttyä. Tiloja oli yhdeksässä rakennuksessa, joten oma rakennus oli tarpeen. Sen suunnitteli arkkitehti Selim A. Lindqvist ja rakennustyöt alkoivat vuonna 1916. Rakentaminen keskeytyi vuonna 1918. Seuraavana vuonna rakennus siirtyi perustetun Kuusankosken seurakunnan käyttöön väliaikaiseksi kirkoksi, ja ammattikoulun keskiosa rakennettiin väliaikaiseksi seurataloksi.

Ammattikoulun rakentaminen jatkui vuonna 1927. Koulun toiminnot muuttivat rakennukseen vuonna 1930.

Kymin Osakeyhtiön ammattikoulun metalliosaston käytössä oli 1930-luvun lopulla suuri ja ilmava työsali

Kymin Osakeyhtiön ammattikoulun toiminta päättyi vuonna 2006. Yli 90 toimintavuotensa aikana se koulutti lähes 10 000 nuorta.

Tulevaisuuden ammattilaisia oppisopimuskoulutuksella

Kymillä on koulutettu uutta henkilöstöä oppisopimusmallilla jo vuodesta 2014 lähtien. Ammattitutkintoon valmistavat oppisopimusohjelmat ovat suosittu väylä tehtaan tarjoamiin monipuolisiin ammatteihin, ja niiden kautta on löytynyt lukuisia uusia urapolkuja.