Vastuullista eukalyptuksen viljelyä Uruguayssa

UPM:n eukalyptusviljelmillä Uruguayssa on alusta lähtien noudatettu selkeää visiota ja strategiaa, jonka mukaan plantaaseja perustetaan, kehitetään ja hoidetaan kestävällä tavalla. Tarkan suunnittelun ja tehokkaiden toimintojen ansiosta metsäteollisuudesta on 30 vuodessa kasvanut Uruguayssa merkittävä toimiala ja vientiteollisuus.

 

Vastuullisesti hoidetut eukalyptusviljelmät ovat ekologinen ja tehokas tapa tuottaa puuraaka-ainetta maailmanlaajuisesti kasvavaan tarpeeseen.

”Eukalyptus kasvaa nopeasti, sillä istutetut taimet tuottavat korjuukelpoista puuta jo 10-12 vuodessa. Puu sopeutuu erilaisiin ilmastoihin ja maaperään helposti, ja käyttää vettä ja ravinteita tehokkaasti hyväkseen”, sanoo UPM:n puuviljelmien suunnittelupäällikkö Ricardo Methol.

Hänen mukaansa puuviljelmät kattavat maailmanlaajuisesti noin 7 % metsäpinta-alasta, mutta ne tuottavat yli 33 % eri teollisuudenalojen käyttämästä puuraaka-aineesta.

Puut lisäävät maaperän imeytymiskykyä, mikä on tärkeä veden virtausta ylläpitävä tekijä sateiden jälkeen pidemmällä aikavälillä.

”Olemme tehneet useita plantaaseihin ja veteen liittyviä tutkimuksia yliopistojen ja riippumattomien tutkijoiden kanssa. Tulosten mukaan eukalyptusplantaasien pintaveden valuma on pienempi kuin ruohomailla, mikä vähentää eroosiota ja ravinteiden huuhtoutumista vesistöihin. Plantaasit eivät vaikuta pohjaveden korkeuteen tai kertymään", sanoo Methol.

UPM hallinnoi Uruguayssa noin 250 000 hehtaarin maa-aluetta, josta noin 60% on istutettu eukalyptusviljelmiksi. Loput alasta muodostuu istuttamattomasta ruohomaasta, infrastruktuurista sekä suojelukohteista, joihin kuuluvat luonnonmetsät. Kaikkiaan 60 % koko maa-alueesta toimii samanaikaisesti puuviljelminä ja karjalaitumina. UPM:n puuviljelmillä on sekä FSC®- että PEFC™-metsäsertifiointi.

Plantaasit tuottavat puuta UPM:n sellutehtaalle Fray Bentosissa Lounais-Uruguayssa. Parhaillaan UPM suunnittelee kahden miljardin euron tehdasinvestointia maan keskiosiin Paso de los Toroksen kaupungin lähistölle. Lopullista investointipäätöstä odotetaan vuoden 2019 aikana.

”Meidän nykyinen raaka-ainevarantomme on suurempi kuin Fray Bentosissa sijaitsevan sellutehtaamme tuotantokapasiteetti”, sanoo Methol.

Taimesta puuksi

Metsäteollisuus on luonut maaseudulle runsaasti työpaikkoja ja tarjonnut uusia mahdollisuuksia yrittäjille. Istutus- ja logistiikkapalvelut ovat ulkoistettu kokonaan paikallisille yrittäjille. UPM hoitaa puunkorjuusta noin kolmanneksen, kun kaksi kolmannesta on ulkopuolisten yrittäjien vastuulla.

Metsäteollisuuden arvoketju työllistää suoraan noin 3 000 ihmistä. Toimiala tarjoaa perinteistä maanviljelyä enemmän työmahdollisuuksia naisille, sillä taimitarhojen työntekijöistä noin puolet ovat naisia.

UPM tuottaa eukalyptuksen taimia kahdessa taimitarhassa pääosin kasvullisen lisääntymisen avulla eli perinteisesti leikkaamalla pistokkaita samalla tavoin kuin huonekasvien tuotannossa.

”Perinteistä kasvinjalostustekniikkaa hyödyntävän kehitysohjelmamme avulla lisäämme puun tuottoa ja parannamme kuidun laatua. Lisäksi varmistamme, että puut sopeutuvat erilaisille istutusalueille ja ilmasto-olosuhteisiin. Ohjelman ansiosta myös puunrungot ovat yhtenäisiä muodoltaan, mikä tehostaa puunkorjuuta ja logistiikkaa”, kertoo Methol.

 

upmforestaloriental-people-08_nursery.jpg

Geneettisten ominaisuuksien varmistamiseksi kunkin lajikkeen parhaat puut valitaan ja risteytetään. Puut monistetaan laboratoriossa solukkoviljelymenetelmän avulla. Tavoitteena on tuottaa uusista klooneista emokasveja.

”Tämä on perinteinen, maataloudessa yleisesti käytetty menetelmä. Olemme 25 vuoden aikana parantaneet merkittävästi plantaaseilla käyttämäämme taimimateriaalia. Myös UPM:n sopimusviljelijät saavat meiltä taimet käyttöönsä. Kasvatamme pääasiassa Eucalyptus grandis ja E. dunnii -lajikkeita, mutta olemme kehittäneet myös eri lajikkeiden välisiä hybridejä.

Plantaasien kasvua ja laatua seurataan tarkasti. Noin vuoden kuluttua istutuksista plantaasit kartoitetaan drone-koptereiden avulla. Ilmakartoituksessa selvitetään, kuinka monta puuta hehtaarilla kasvaa.

Methol lisää, että UPM käyttää vain FSC- ja PEFC-sertifikaattien hyväksymiä lannoitteita.

”Lannoitteissa on samoja mineraaleja kuin maaperässä. Käytämme hitaasti sulavia lannoitteita, jotka sijoitetaan taimien alle istutuksen yhteydessä. Menetelmän ansiosta puut käyttävät ravinteet erittäin tehokkaasti, eikä niistä aiheudu vaaraa vesistöille.”

”Työt plantaaseilla ovat pitkälti mekanisoituja, olemme yhdistäneet 2-3 työvaihetta yhteen traktorikierrokseen. Jatkuvan kehitystyön ansiosta plantaasit tuottavat enemmän puuta pienemmällä työmäärällä ja aiempaa lyhyemmässä ajassa. Strategiamme ansiosta pystymme pitämään myös kustannukset hyvin kurissa."

Plantaaseilta tehtaalle

Puut korjataan noin kymmenvuotiaina. Mekanisoidussa korjuussa metsureiden ohjaamat koneet kaatavat, karsivat, kuorivat ja katkovat puut, minkä jälkeen ne pinotaan teiden varsille odottamaan kuljetuksia.

Yksityiset liikennöitsijät vastaavat puunkuljetuksista UPM:n Fray Bentosin tehtaalle. Kuljetuskalustoon kuuluu kaikkiaan noin 300 tukkirekkaa.

”Pyrimme pitämään plantaasien sisäiset ja maaseudun yleiset soratiet hyvässä kunnossa niin sateisina päivinä kuin myös sateiden jälkeen. Meillä on useita lastauspaikkoja asfalttiteiden varsilla, joten voimme liikennöidä ja käyttää kalustoa myös sateisen jakson aikana", sanoo Methol.

Puunkuljetusten keskitetty suunnittelujärjestelmä auttaa kaluston käytön optimoinnissa. Tavoitteena on pitää rekkaliikenteen määrä minimissään, jolloin myös polttoaineen kulutus pysyy kurissa.

Turvallisuus etusijalla

Liikenneturvallisuuden parantamiseksi UPM järjestää jatkuvaa koulutusta ja on luonut puunkuljetuksiin pisteytysjärjestelmän, joka on vähentänyt ylinopeuksia merkittävästi. GPS-ohjausjärjestelmä valvoo kuorma-autojen reittejä, etäisyyksiä ja nopeuksia.

”Jos kuljettajat rikkovat nopeusrajoituksia tai aiheuttavat vaaratilanteita, heidän pistesaldonsa vähenee. Mikäli kuorma-auton pistemäärä laskee tietylle tasolle, sen on rangaistukseksi oltava päivän pois ajosta”, kertoo Methol.

Järjestelmä on parantanut tieliikenteen turvallisuutta huomattavasti; ylinopeudet ovat vähentyneet jopa 90 % ja kuljetusyhtiöt noudattavat UPM:n standardeja aiempaa tarkemmin. Puukuljetusten liikenneonnettomuuksien määrä on maailmanlaajuisessa vertailussa pieninten joukossa.

 

Kasvua yhteistyössä Uruguayn maataloustuottajien kanssa
Artikkeli | 12/28/2018 14:55:59 | 1 min

Kasvua yhteistyössä Uruguayn maataloustuottajien kanssa

Lue lisää
Uruguayn luonnonmetsät ovat suojeltuja
Artikkeli | 12/28/2018 15:09:59 | 2 min

Uruguayn luonnonmetsät ovat suojeltuja

Lue lisää
Mitä Amazonin metsäpaloista voi oppia?
Artikkeli | 09/05/2019 13:15:09 | 6 min

Mitä Amazonin metsäpaloista voi oppia?

Lue lisää