UPM Kymin sellutehtaalla turvallisuus tulee aina ensin

Prosessilaitteet, putkistot, raaka-aineet, kemikaalit ja käyttöhyödykkeet kuuluvat kaikki sellun valmistukseen mutta ne ovat myös mahdollisia turvallisuusriskejä. UPM on määritellyt turvallisuuden toimintansa perustaksi. Turvallisuus takaa myös osaltaan sujuvan ja tuottavan prosessin.

UPM:n Kymin tehdas valmistautuu huoltoseisokkiin

UPM Kymin tehdas on valmistautunut juuri alkaneeseen huoltoseisokkiin käytännössä edellisestä seisokista lokakuussa 2017 asti. Seuraavan seisokin suunnittelu alkaa heti edellisen päätyttyä. Seisokin jälkeen käydään palautteita läpi, katsotaan työlistoja ja tarkastuksissa tehtyjä havaintoja – prosessi on käytännössä jatkuva.

Huoltoseisokkia varten tehtaan tuotantoprosessit ajetaan alas, jotta tehtaassa voidaan turvallisesti suorittaa huoltotöitä sekä turvallisuuteen ja laitteiston kuntoon liittyviä tarkastuksia.

Huoltoseisokkiin osallistuu UPM:n henkilöstön lisäksi iso määrä urakoitsijoita. Tehtaan henkilöstömäärä seisokin aikana viisinkertaistuu normaaliin ajankohtaan verrattuna. Tavanomaista suurempi henkilömäärä seisokissa tarkoittaa myös turvallisuus- ja yleisjärjestelyjen osalta monia erityisjärjestelyjä, jotta esimerkiksi kulkuoikeuksissa, sosiaalitiloissa, perehdytyksissä ja työluvissa voidaan huomioida kasvanut kysyntä.

Hyvin suunniteltu – puoliksi tehty

Seisokin ajoitukseen ja pituuteen vaikuttavat esimerkiksi huoltojen ja tarkastusten tarve sekä laiteuusinnat ja investoinnit. Kevään 2019 huoltoseisokki kestää kokonaisuudessaan noin 12 vuorokautta. Se on pitkä ja merkittävä katkos suuren tuotantolaitoksen toiminnassa, joten seisokki suunnitellaan UPM:n Kymin tehtaan kunnossapitopäällikkö Janne Rantasen mukaan huolellisesti.

"Sellutehtaissa näitä seisokkeja on 1,5–2 vuoden välein", Rantanen kertoo. "Meillä väli on ollut 18:sta 26:een kuukauteen viimeisten vuosien aikana."

Seisokki alkaa tehtaan tuotantoprosessien alasajolla. Pysäytyksen jälkeen seuraavat laitteiston puhdistustyöt, tarkastukset, huolto- ja korjaustyöt sekä muutos- ja uusintatyöt.

Turvallisuus on ykkösasia

"Aikataulun kannalta kriittisimmät työt hoidetaan kahdessa 12 tunnin vuorossa, eli 24/7-systeemillä mennään. Omien työntekijöiden ja urakoitsijoiden lisäksi UPM:n muilta tehtailta tulee työntekijöitä mukaan huoltotöihin ja avustamaan turvallisuusasioissa", Rantanen kuvaa.

Seisokin tiukka aikataulu ja suuri henkilöstömäärä aiheuttavat myös erityisvaatimuksia turvallisuudelle. Tavanomaisten turvallisuusperehdytysten lisäksi vuosihuoltoseisokin yhteydessä järjestetään erillinen turvallisuusperehdytys kaikille seisokkiin osallistuville työntekijöille, niin omille kuin ulkopuolisille.

"Yleiset turvallisuusperehdytykset UPM:ssä voi suorittaa verkkokurssina, mutta vuosihuoltoperehdytys järjestetään luokkahuonekoulutuksena. Se on tietysti kaikille pakollinen, ja suorittamisen jälkeen tulee kypärään tarra merkiksi siitä, että asianmukainen perehdytys on käyty", Rantanen kuvailee turvallisuuskoulutusta.

Toisaalta itse huoltoseisokin järjestämistä voi perustellusti pitää oleellisena osana sellutehtaan ja siellä työskentelyn turvallisuutta. Huoltoseisokilla on vaikutus turvallisuuteen; kun prosessi on kunnossa ja kaikki huollot ja sekä tarkastukset tehty ajallaan, kokonaisturvallisuus kasvaa ja riskit vähenevät.

Aina valmistautuneena

"Seisokkien välilläkään emme ota turvallisuusriskejä", Janne Rantanen huomauttaa. "Mikäli jokin riskitekijä tai ongelma huomataan, siihen tietysti reagoidaan välittömästi."

UPM:lle turvallisuus on ykkösprioriteetti. Kaikkien työntekijöiden – niin omien kuin ulkopuolisten – tulee läpäistä sekä yleinen että tuotantoyksikkökohtainen turvallisuusperehdytys verkossa. Ennen töiden aloittamista arvioidaan mahdolliset riskit ja varaudutaan niihin. Myös työluvat liittyvät turvallisuuden hallintaan.

Paitsi ulkopuolisilta urakoitsijoilta, UPM Kymin tehtaassa työlupa tarvitaan myös omalle henkilökunnalle aina, kun suoritetaan mahdollisesti vaarallisia työtehtäviä, esimerkiksi työskenneltäessä korkeissa tai suljetuissa tiloissa tai kun käsitellään haitallisia aineita. Lisäksi tehdasalueella on aina käytettävä asianmukaisia suoja- ja huomiovarusteita kuten huomiovaatteita, kypäriä, suojalaseja, kuulosuojaimia ja turvajalkineita.

"Meillä on nyt täällä UPM Kymin sellutehtaalla kulunut yli 2000 päivää ilman omalle henkilöstölle sattuneita tapaturmia", kunnossapitopäällikkö Janne Rantanen kertoo. "Periaate meillä UPM:ssä onkin, että jokainen tapaturma voidaan estää."

 

Teksti: Miia Kirsi

Väkiviinaa sotakorvauksina
Artikkeli | 07/12/2024 11:28:39 | 1 min

Väkiviinaa sotakorvauksina

Lue lisää
Energiahuolto kehitystä ohjaamassa
Artikkeli | 07/11/2024 12:01:46 | 3 min

Energiahuolto kehitystä ohjaamassa

Lue lisää
Näin varmistamme sellu- ja paperituotannon jatkuvuuden
Artikkeli | 05/26/2020 12:31:01 | 4 min

Näin varmistamme sellu- ja paperituotannon jatkuvuuden

Lue lisää