Blogi | 06/29/2021 10:04:52 | 3 min Lukuaika

Miten selluntuotanto Uruguayssa on osa kestävää ratkaisua?

Tomas Wiklund

Tulevina vuosikymmeninä maailman väkiluku kasvaa kahdella miljardilla. Miten vastaamme kasvavan väestön tarpeisiin kestävästi?

YK ennustaa maailman väkiluvun kasvavan 9,7 miljardiin vuoteen 2050 mennessä. Päälukumme kasvaa siis kahdella miljardilla kolmen vuosikymmenen aikana. Leijonanosa väestönkasvusta keskittyy Afrikkaan ja Aasiaan, joiden vauhdilla kehittyvät kansantaloudet nostavat miljoonia ihmisiä köyhyydestä ja muodostavat uuden, maailmanlaajuisen keskiluokan. Monet näistä kahdesta miljardista tulokkaasta elävät vanhempiaan pidemmän, onnellisemman ja vauraamman elämän. Heidän elintasonsa ei kuitenkaan ole taattu.

Vuosikymmenien ajan teollisuusmaat ovat rakentaneet hyvinvointinsa hupenevien luonnonvarojen varaan. Fossiilisten polttoaineiden käyttö on synnyttänyt ennennäkemätöntä vaurautta, ja samalla köyhdyttänyt ympäristömme ja saastuttanut ilmastomme. Kestääkö äärirajoilleen venytetty planeetta kahden miljardin lisäpainon? Saavatko kehittyvät maat osansa siitä hyvinvoinnista, jota me pidämme itsestään selvänä?

Me UPM:n Selluliiketoiminnassa uskomme, että ratkaisu on kuiduissa – uusiutuvissa, kierrätettävissä ja kestävissä puukuiduissa.

Tätä taustaa vasten rakennamme maailman suurinta sellutuotantolinjaa Paso de los Torosin lähellä Uruguayssa. Uusi sellutehdas lisää vuosittaista tuotantomääräämme lähes 60 prosentilla ja yli kaksinkertaistaa eukasellun tuotantomme. Investoinnin myötä asiakkaamme Aasiassa ja Euroopassa voivat valmistaa pehmopapereita, hygieniatuotteita ja pakkausmateriaaleja nopeasti kasvavan globaalin keskiluokan tarpeisiin. Koronapandemiasta huolimatta hanke etenee aikataulussa, ja tuotanto käynnistyy vuoden 2022 loppuun mennessä.

Tuotantomäärien kasvaessa merkittävästi nousee toiminnan kestävyys uuteen valoon. Miten huolehdimme siitä, että käyttämämme puuraaka-aine uusiutuu? Miten torjumme metsäkatoa ja biodiversiteetin köyhtymistä? Mitä jättihanke tarkoittaa paikallisille yhteisöille?

Plantaasimetsätalous tuo uutta elämää Uruguayn ekosysteemeihin ja talouteen. Puu, jota käytämme molemmissa Uruguayn tehtaissamme, Fray Bentosissa ja pian myös Paso de los Torosissa, hankitaan kestävästi hoidetuilta eukalyptusplantaaseilta. Plantaasit istutetaan entiselle karjan laidunmaalle, ja kasvaessaan ne muodostavat merkittävän hiilinielun. Eukalyptusplantaasit tehostavat maaperän imeyttämiskykyä sekä vähentävät eroosiota ja ravinteiden huuhtoutumista vesistöihin. Yhdessä tehdasinvestoinnin kanssa plantaasit vaikuttavat merkittävästi Uruguayn talouteen tuoden työpaikkoja, vero- ja vuokratuloja, sekä infrastruktuurihankkeita. Paso de los Torosin investoinnin myötä sitoutumisemme Uruguayhin, sen ihmisiin ja ekosysteemeihin, syvenee entisestään.

Mitä enemmän korvaamme fossiilipohjaisia materiaaleja uusiutuvilla puukuiduilla, sitä paremmat mahdollisuudet meillä on vastata kasvavan väestön tarpeisiin ylikuormittamatta planeettamme. Jos pelaamme korttimme oikein, uusiutuvien materiaalien vallankumous voi yhdistää talouden ja ympäristön – kasvattaa hyvinvointia ja auttaa meitä taistelussa ilmastonmuutosta vastaan. Maailma tarvitsee lisää kuituja, ja pian me olemme valmiita toimittamaan.

 

Tomas Wiklund

Senior Vice President, Pulp Sales