Neuvottelut Uruguayn hallituksen kanssa etenevät - avainkohdista yksimielisyys

Sijoittajauutinen 4.5.2017 2.00 EEST

(UPM, Helsinki, 4.5.2017 klo 01.00 EET) - "Uruguayn hallituksen ja UPM:n väliset keskustelut infrastruktuurin kehittämisestä ja muista paikallisista edellytyksistä pitkän aikavälin teollisen kasvun edistämiseksi ovat edenneet hyvin. Olemme päässeet yksimielisyyteen useimmista avainkohdista", sanoo UPM:n Uruguayn kehittämishankkeesta vastaava johtaja Jaakko Sarantola.

"Joihinkin kohtiin on edelleen löydettävä ratkaisu samalla kun aloitamme kummankin osapuolen vastuut määrittelevän sopimustekstin laadinnan. Olemme keskittyneet ratkaisemaan jäljellä olevat asiat", Sarantola jatkaa.

Toimituksille tiedoksi

Heinäkuussa 2016 UPM käynnisti keskustelut Uruguayn hallituksen kanssa koskien paikallisia edellytyksiä pitkän aikavälin teollisesta kehityksestä maassa. Keskustelut koskivat muun muassa infrastruktuurin kehittämistä.

Ensimmäisen valmisteluvaiheen keskustelujen tavoitteena on ollut päästä sopimukseen paikallisista investointiedellytyksistä ja infrastruktuurin kehittämishankkeista.

Tämän jälkeen toinen valmisteluvaihe muodostuisi teknisestä esiselvityksestä, lupaprosessista sekä merkittävästä edistyksestä ensimmäisessä vaiheessa sovittujen infrastruktuurihankkeiden toteutuksessa. Toisen vaiheen arvioidaan kestävän 1,5-2 vuotta.

Jos nämä kaksi valmisteluvaihetta saadaan onnistuneesti päätökseen, UPM käynnistäisi yhtiön tavanomaisen arviointi- ja valmisteluprosessin koskien mahdollista sellutehdasinvestointia.

UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Johtaja, Sidosryhmäsuhteet

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 300 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - www.upm.fi

Seuraa UPM:ää: Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | upmbiofore.fi