UPM viimeistelee yksityiskohtia Uruguayn uuden hallituksen kanssa ja yhtiön kasvuhanke etenee suunnitellusti

Sijoittajauutinen 15.5.2020 17.40 EEST

UPM vie kasvuhankettaan eteenpäin Uruguayssa täydellä vauhdilla. UPM ja Uruguayn uusi hallitus ovat sopineet UPM:n kasvuhankkeeseen liittyvistä avoimista asioista, jotka vahvistavat entisestään niin kasvuhankkeen toteutusta, UPM:n nykyisiä toimintoja Uruguayssa kuin paikallista taloutta.

UPM ja Uruguayn hallitus näkevät kasvuhankkeen toteutuksen ja siitä Uruguaylle koituvien taloudellisten hyötyjen varmistamisen erittäin tärkeiksi etenkin huomioiden COVID-19 pandemia ja sen mahdolliset vaikutukset Uruguayn talouteen.

Molemmat osapuolet ovat sitoutuneita investointisopimukseen, jonka UPM ja Uruguayn edellinen hallitus allekirjoittivat marraskuussa 2017. Hankkeen menestyksekäs toteuttaminen edellyttää useita rakennustöihin, infrastruktuuriin, energiaan ja alueellisen kehitykseen liittyviä asioita, joiden yksityiskohdista UPM ja Uruguayn hallitus ovat viimeistelyjen jälkeen sopineet:

  • Infrastruktuuri: UPM nopeuttaa aiemmin suunniteltua 60 miljoonan Yhdysvaltain dollarin investointiaan tieverkoston kehittämiseen Uruguay-joen rannikkoalueella ja keskisessä Uruguayssa. Investoinneilla vahvistetaan alueiden tieverkostoa paikallisten tarpeiden sekä puukuljetusten ja yhdistelmärekkojen määrän kasvun mukaisesti.
  • Sähköverkko: UPM investoi 68 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria sähköverkon vahvistamiseen. Investoinnilla kasvatetaan verkon kapasiteettia siten, että yhtiö pystyy käyttämään ja myymään Paso de los Torosin sellutehtaan tuotannon ylijäämäsähkön täysimittaisesti, täsmentyneiden projektisuunnitelmien ja tehtaan korkeamman energiatehokkuuden mukaisesti. Investointi myös lisää sähköverkon stabiliteettia ja käytettävyyttä.

UPM:n aiemmin investointipäätöksensä yhteydessä ilmoittama kolmen miljardin Yhdysvaltain dollarin kokonaisinvestointi sekä arvioitu 280 dollarin kassakustannustaso toimitettua sellutonnia kohden pysyvät ennallaan.

Sovitut asiat tulevat voimaan, kun niihin liittyvät sopimukset allekirjoitetaan arvioiden mukaan tulevina kuukausina.

“Näiden vireillä olleiden asioiden viimeistelyn myötä molemmat osapuolet vahvistavat sitoutuvansa hankkeen toteuttamiseen sovitusti myös COVID-19 pandemian ja siitä aiheutuvien haasteiden aikana,” sanoo UPM:n Uruguayn kehitysprojektista vastaava johtaja Petri Hakanen.

UPM suunnittelee myös investoivansa uuteen taimitarhaan. Keski-Uruguayhin rakennettava taimitarha olisi yhtiön kolmas eukalyptustaimitarha Uruguayssa ja vahvistaisi entisestään yhtiön plantaasitoimintoja ja kilpailukykyistä puunhankintaa. Suunnitellun investoinnin arvo on noin 25 miljoonaa Yhdysvaltojen dollaria ja sen arvioidaan luovan noin 120 pysyvää työpaikkaa.

Lisäksi UPM on allekirjoittanut pitkäaikaisen sopimuksen Kemira Oyj:n kanssa Kemiran UPM Fray Bentosin tehdasalueella sijaitsevan tuotantokapasiteetin laajennuksesta sekä toimituksista Fray Bentosin ja uudelle Paso de los Torosin tehtaalle. Kotimaisen tuotannon laajentaminen parantaa entisestään sellun valmistukseen liittyvien toimitusten tehokkuutta ja toimitusvarmuutta.


UPM Paso de los Torosin sellutehtaan rakennustyömaa Keski-Uruguayssa.

Lisätiedot:

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

Lisätietoja kasvuhankkeestamme Uruguayssa verkkosivulla https://www.upmpasodelostoros.com/fi

UPM Pulp

UPM on yksi maailman johtavista havu-, koivu- ja eukalyptussellun tuottajista. Toimitamme asiakkaillemme maailmanlaajuisesti sellua eri loppukäyttöihin, kuten pehmo-, erikois- ja pakkauspaperit sekä graafiset paperit ja kartonki. Kattava myynnin ja teknisen asiakaspalvelun verkostomme toimii lähellä asiakasta. Tuotantomme koostuu neljästä modernista tehtaasta, joista kolme on Suomessa ja yksi Uruguayssa, sekä eukalyptusviljelmistä Uruguayssa. Selluliiketoiminnassa työskentelee noin 1 800 henkilöä. Sellun vuosituotantokapasiteetti on 3,7 miljoonaa tonnia. Vuonna 2019 aloitimme 2,1 miljoonan tonnin eukalyptussellutehtaan rakentamiseen Uruguayn keskiosiin lähelle Paso de los Torosin kaupunkia. Tehtaan on määrä käynnistyä vuoden 2022 jälkipuoliskolla. Selluliiketoiminta on osa UPM Biorefining -liiketoiminta-aluetta, jonka muodostavat integroitu sellun, uusiutuvan dieselin, sahatavaran ja energian tuotanto sekä puuraaka-aineen hankinta. www.upmpulp.fi

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 18 700 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10,2 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils