YK nimesi UPM:n Global Compact LEAD-jäseneksi osoituksena yhtiön vastuullisuustyöstä

Sijoittajauutinen 21.9.2020 11.00 EEST

UPM on nimetty jälleen Global Compact LEAD -jäseneksi tunnustuksena vastuullisesta liiketoiminnastaan. Yhtiöllä on ollut LEAD-status vuodesta 2016 lähtien, ja se on 41 jäsenen joukossa ainoa metsäteollisuuden edustaja ja myös ainoa suomalainen yritys. Global Compact on maailman johtava kestävän kehityksen yhteistyöfoorumi, jonka jäseneksi UPM liittyi jo vuonna 2003.

"LEAD-yritykset edustavat toimijoita, jotka ovat osoittaneet erittäin vahvaa sitoutumista Global Compact -aloitteeseen”, Global Compactin pääjohtaja Sanda Ojiambo sanoo. “Maailma tarvitsee enemmän kuin koskaan LEAD-jäsenten kaltaisia yrityksiä, jotka pyrkivät jatkuvasti parantamaan oman toimintansa vastuullisuutta käytännön teoin ja sitä kautta rakentamaan parempaa maailmaa”, hän jatkaa.

”Vastuullisuus on Biofore-strategiamme ytimessä ja olemme sitoutuneet jatkuvaan parantamiseen ja fossiilisten materiaalien korvaamiseen. Tänä vuonna allekirjoitimme YK:n 1,5 asteen ilmastotavoitteen. Lupaamme tehdä tieteelliseen tutkimukseen perustuvia toimenpiteitä ilmaston lämpenemisen rajoittamiseksi”, sanoo UPM:n vastuullisuusjohtaja Sami Lundgren. ”Tavoitteenamme on hillitä ilmastonmuutosta ja luoda lisäarvoa kestävällä metsänhoidolla, innovoimalla uusia tuotteita ja vähentämällä yhtiön CO2 -päästöjä 65 prosentilla”, hän jatkaa.

LEAD-statukseen oikeutettujen yritysten edellytetään osallistuvan vähintään kahteen Global Compactin yhteistyöhankkeeseen. Yritysten tulee myös käytännön teoin osoittaa sitoutumisensa aloitteeseen sekä määritellä ja edistää johtamiskäytäntöjään kymmenen periaatteen ja kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti. Lisäksi yritysten tulee raportoida vuosittain näiden asioiden edistymisestä.

”On hienoa kuulua maailmanluokan vastuullisten toimijoiden joukkoon. Pyrimme jatkuvasti kehittämään toimintaamme kaikilla vastuullisuuden osa-alueilla”, Sami Lundgren sanoo.

Lue lisää aiheesta (EN): Global Compact LEAD

Lisätietoja antaa:
Vastuullisuusjohtaja Sami Lundgren, UPM, puh. 040 5800 910

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com


UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 18 700 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10,2 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils