UPM ja Aalto Design Factory yhteistyöhön – tavoitteena edistää vastuullista muotoilua

Lehdistötiedote 3.6.2021 10.00 EEST

UPM ja Aalto Design Factory tekevät yhteistyötä kestävän kehityksen mukaisen muotoilun tutkimiseksi. Tavoitteena on selvittää, missä määrin vastuullisuus ohjaa muotoilijoiden valintoja sekä löytää uusia näkökulmia ja keinoja vastuullisuuden huomioimiseen jo tuotteiden ja palveluiden elinkaaren alkuvaiheessa. Esimerkiksi materiaaleja koskevat valinnat tehdään tyypillisesti muotoiluvaiheessa, ja ne määrittävät merkittävästi tuotteiden vastuullisuutta.

UPM haluaa olla mukana kestävää kehitystä edistävässä tutkimus- ja kehitystyössä laaja-alaisesti. Aalto Design Factoryn Design+Sustainability -tutkimushankkeen tavoitteena on tuottaa uutta tietoa siitä, miten vastuullisuutta voidaan edistää jo tuotteiden ja palveluiden suunnitteluvaiheessa. Samalla haetaan uudenlaisia ja mahdollisimman vaikuttavia käytäntöjä vastuullisuuden edistämiseksi.

”On hienoa, että UPM on mahdollistamassa vastuullista muotoilua koskevaa tutkimusta. Me Design Factoryssa analysoimme, miten muotoilijat huomioivat vastuullisuuden työssään. Samalla syntyy uutta tietoa kehitystrendeistä ja tulevaisuuden näkymistä. Vastuullisuus ohjaa yhä enemmän paitsi muotoilijoiden myös kuluttajien valintoja, joten aihe on erittäin ajankohtainen”, sanoo työelämäprofessori Tua Björklund.  

Uutta tietoa vastuullisuudesta ja muotoilusta

UPM:n ja Aalto-yliopiston yhteistyöstä syntyy uutta, kansainvälisesti vertaisarvioitua ja julkaistua tietoa siitä, miten vastuullisuus ohjaa ja voi olla osa muotoilijoiden työtä sekä millaisia vastuullisuuden osa-alueita muotoiluvaiheessa tulisi huomioida. Design Factory on globaali toimija, ja tämäkin tutkimus tehdään kansainväliset kohderyhmät huomioiden. Tutkimustulokset tulevat julkisesti saataville, joten hankkeesta on hyötyä erilaisille toimijoille.

”Muotoilua ja design-ajattelua on tutkittu paljon, mutta kattavaa vertaisarvioitua tutkimusta vastuullisesta muotoilusta ei vielä ole. Uskon, että tuloksista on hyötyä käytännön toimijoille, mutta tällaiselle tutkimukselle on tilausta myös akateemisesta näkökulmasta”, Björklund sanoo. Tuloksia saadaan syksyyn 2022 mennessä.

Kunnianhimoiset vastuullisuustavoitteet

Vastuullisuus on tärkeä osa Aalto-yliopiston työtä ja tutkimusta. Myös UPM:llä on kunnianhimoiset vastuullisuustavoitteet ja materiaalivalmistajana yhtiö mahdollistaa kestävämpien valintojen tekemisen myös asiakkailleen ja loppukäyttäjille.

”Nojaamme omassa vastuullisuustyössämme pitkälti tieteeseen. Haluamme jatkuvasti oppia uutta ja innovoida uusiutuvia tuotteita ja ratkaisuja, joilla rakennetaan fossiilisista raaka-aineista riippumatonta tulevaisuutta”, sanoo UPM:n vastuullisuusjohtaja Sami Lundgren. ”Haluamme vahvistaa asemaamme vastuullisuuden edelläkävijänä mm. nostamalla keskusteluun erilaisia tapoja ja eri toimijoiden keinoja vaikuttaa vastuullisuuteen.”

Vastuullisuus ja kiertotalous ovat keskeinen osa UPM:n Biofore-strategiaa. ”Saamme tutkittua tietoa siitä, minkälaisin valinnoin ja käytännöin kestävää kehitystä voidaan edistää tuotteiden ja palveluiden elinkaaren alkupäässä”, sanoo Sami Lundgren. ”Uskomme, että tiedosta on hyötyä kaikille toimijoille tuotteiden suunnittelun ja valmistuksen eri vaiheissa. Lisäksi tämä tukee hienosti UPM:n omaa tavoitetta sisällyttää YK:n kestävän kehityksen tavoitteet tuotekehitykseen”.

Tutkimushanketta johtaa työelämäprofessori Tua Björklund. Design Factory on perustettu vuonna 2008, ja sen kansainvälinen verkosto toimii 32 kokeilualustassa 25 maassa. Kokeilualustat luovat uusia yhteiskehittämisen muotoja ja innovaatiokäytäntöjä tuotekehityksen opetukseen, tutkimukseen ja soveltamiseen.

Design Factory -yhteistyö on osa UPM:n Biofore Share and Care -ohjelmaa. Ohjelma keskittyy hankkeisiin, jotka ovat merkityksellisiä yhtiön liiketoiminnan ja vastuullisuustavoitteiden kannalta. Painopistealueet ovat Lukeminen ja oppiminen, Paikallinen sitoutuminen ja Beyond fossils -hankkeet.

Lisätietoja antavat:
Vastuullisuusjohtaja Sami Lundgren, UPM, puh. 040 580 0910
Työelämäprofessori Tua Björklund, Aalto-yliopiston Design Factory, tua.bjorklund@aalto.fi, puh. 050 511 3182

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuille kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 18 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 8,6 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils

Aalto-yliopisto
Aalto-yliopisto on rohkeiden ajattelijoiden yhteisö, jossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Tunnistamme ja ratkaisemme yhteiskunnan suuria haasteita ja rakennamme innovatiivista tulevaisuutta. Yliopistossa on kuusi korkeakoulua, lähes 11 000 opiskelijaa ja lähes 400 professoria. Kampuksemme sijaitsee Espoossa. www.aalto.fi

Seuraa Aaltoa Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #aalto #aaltoyliopisto