Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksi listaa UPM:n alansa johtavaksi toimijaksi

Sijoittajauutinen 12.12.2022 10.00 EET

UPM on listattu Dow Jonesin eurooppalaiseen ja globaaliin kestävän kehityksen indekseihin (DJSI) vuosiksi 2022–2023 ainoana paperi- ja metsäteollisuuden edustajana. DJSI-indeksi arvioi maailmanlaajuisesti yrityksien taloudellista, sosiaalista ja ympäristövastuuta.

"Kestävän kehityksen kokonaisvaltainen tarkastelu on tärkeämpää kuin koskaan. Olemme ylpeitä ja samaan aikaan nöyriä saamastamme tunnustuksesta yhdessä maailman johtavista ja laajimmista vastuullisuusarvioinneista”, UPM:n vastuullisuusjohtaja Sami Lundgren sanoo.

Luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen torjuminen on nykyisin yhtä tärkeää kuin ilmastonmuutoksen hillitseminen, ja yrityksillä on ratkaiseva rooli molemmissa. "Olemme sitoutuneet YK:n Global Compact -aloitteen 1,5 asteen ilmastotavoitteeseen ja toimenpiteisiin sen saavuttamiseksi. Seuraamme myös tiiviisti käynnissä olevan YK:n luontokokouksen (COP 15) keskusteluja ja tuloksia. Olemme kehittäneet luonnon monimuotoisuutta edistäviä toimia vuonna 1998 käynnistämämme globaalin biodiversiteettiohjelman puitteissa. Työ jatkuu COP 15:n tavoitteena olevan biodiversiteettikehyksen pohjalta. Metsiin liittyvät biodiversiteettitavoitteemme sekä CO2 -päästövähennystavoitteemme ovat sisältyneet UPM:n pitkän aikavälin kannusteohjelmaan vuodesta 2022 lähtien", Sami Lundgren jatkaa.

Lue lisää S&P Globalin verkkosivuilta (EN) ja www.upm.fi/vastuullisuus

Lisätietoja antaa:
Vastuullisuusjohtaja Sami Lundgren, UPM, puh. 040 580 0910 

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9–16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuille kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Fibres, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 17 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 9,8 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils