UPM Fibres varautuu tilapäisesti sopeuttamaan tuotantoa Kaukaalla ja aloittaa muutosneuvottelut mahdollisista lomautuksista

Lehdistötiedote 29.5.2023 12.15 EEST

UPM Fibres -liiketoiminta-alue käynnistää muutosneuvottelut Kaukaan sellutehtaalla, sahalla ja puun vastaanotossa. Neuvotteluilla varaudutaan mahdolliseen tuotannon tilapäiseen sopeuttamiseen vastaamaan markkinatilannetta. Koska Kaukaan sellutehtaan ja sahan raaka-ainevirrat linkittyvät toisiinsa, varaudutaan myös sahan tuotannon sopeuttamiseen.

UPM Fibres varautuu lomauttamaan Kaukaan sellutehtaan, sahan ja puun vastaanoton henkilöstöä määräajaksi. Mahdolliset lomautukset voisivat toteutua vaiheittain ja kestäisivät yhteensä korkeintaan 90 päivää. Muutosneuvottelujen piirissä on yhteensä noin 370 henkilöä.

Selluntuotannon tilapäinen sopeuttaminen ja mahdolliset lomautukset voitaisiin mahdollisesti ajoittaa toiselle vuosipuoliskolle suunnitellun huoltoseisokin yhteyteen.

Päätökset mahdollisista lomautuksista tehdään muutosneuvottelujen päätyttyä.

UPM ilmoitti 11.5. tiedotteessaan laskevansa tulosnäkymiään vuodelle 2023, koska toimitusmäärät ovat elpyneet ennakoitua hitaammin yhtiön useimmissa liiketoiminnoissa ja sellun hinnat ovat laskeneet nopeasti. UPM on aiemmin tänä vuonna käynyt lomautuksia koskevia muutosneuvotteluja UPM Communication Papers-, UPM Specialty Papers- ja UPM Plywood- liiketoiminnoissa.

Lisätietoja antavat:
UPM Kaukaan sellutehtaan johtaja Vesa Volmari, p. 040 5261 389
UPM Kaukaan sahanjohtaja Antti Waajakoski, p. 046 876 8043

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9–16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM Pulp on yksi maailman johtavista havu-, koivu- ja eukalyptussellun tuottajista. Toimitamme sellua maailmanlaajuisesti loppukäyttöihin kuten pehmo-, erikois- ja pakkauspaperit, graafiset paperit sekä kartonki. Myynnin ja teknisen asiakaspalvelun verkostomme toimii lähellä asiakkaita Aasiassa ja Euroopassa. Tuotantomme koostuu viidestä tehtaasta, joista kolme on Suomessa ja kaksi Uruguayssa, sekä eukalyptusviljelmistä Uruguayssa. Selluliiketoiminnassa työskentelee noin 2 000 henkilöä. Vuosituotantokapasiteettimme on 5,8 miljoonaa tonnia sellua. Selluliiketoiminta on osa UPM Fibres -liiketoiminta-aluetta, jonka muodostavat integroitu sellun, energian ja sahatavaran tuotanto sekä puuraaka-aineen hankinta. www.upmpulp.fi  

UPM Timber valmistaa mänty- ja kuusisahatavaraa rakennus-, huonekalu-, puusepän- ja pakkausteollisuuteen maailmanlaajuisesti. Sahojemme tuotanto pyörii täysin ilman fossiilisia polttoaineita. Käytämme sertifioitua raaka-ainetta suomalaisista metsistä sekä viimeisimpiä sahateollisuuden tekniikoita korkealaatuisen ja asiakasvaatimukset täyttävän sahatavaran tuottamiseksi. UPM Timberillä on Suomessa neljä sahaa, joiden yhteenlaskettu vuotuinen kapasiteetti on 1,4 M kuutiometriä havusahatavaraa, sekä laaja oma myyntiverkosto Euroopassa ja Aasiassa. UPM Timberin henkilöstömäärä on noin 410 ja pääkonttori sijaitsee Tampereella. www.upmtimber.fi #settingthestandard 

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuille kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Fibres, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 17 200 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 11,7 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils