UPM avasi vierailukeskuksen suojelualueellaan Río Negrossa, Uruguayssa

Paikallisuutiset 6.10.2023 9.00 EEST

(UPM, Paysandú, 6.10.2023) – UPM vihki käyttöön uuden vierailukeskuksensa Esteros y Algarrobales del Río Uruguay (EARU) -suojelualueella Río Negron departementissa. Tilaisuuteen osallistui muiden muassa paikallisia viranomaisia, Río Negron pormestari Omar Lafluf ja Uruguayn kansallisen suojelualuejärjestelmän edustajia.

Uuden vierailukeskuksen myötä alueella voidaan vastaanottaa vierailijaryhmiä, jotka ovat kiinnostuneita tutustumaan sen lajirikkaaseen ympäristöön. Keskuksessa on myös tiloja ja tutkimuslaitteita tutkijoiden käyttöön sekä puitteet tapaamisten järjestämiseen.

"Esteros y Algarrobales del Río Uruguayn vierailijakeskuksen avaaminen on meille juhlapäivä. Vierailijakeskuksen avulla voimme vastaanottaa kaikki, jotka haluavat tietää enemmän ja vaikuttua ympäristön ja luonnon ainutlaatuisuudesta paikassa, joka on kansallisesti merkittävä luonnon monimuotoisuuden suojelualue,” sanoi UPM:n Uruguayn metsätoimintojen johtaja Álvaro Fitipaldo.

Río Negron pormestari Omar Lafluf onnitteli UPM:ää vierailukeskuksesta ja välitti departementin kiitokset. Hän korosti paikan merkitystä Uruguayn luonnon opetuksessa lapsille ja nuorille.

Alueella on kaksi polkua, joita pitkin kulkiessaan vierailijat pääsevät tutustumaan erilaisiin suojeluympäristöihin. Jokainen niistä erottuu biologisella monimuotoisuudellaan satoine kotoperäisine kasvi- ja eläinlajeineen, joista monet on luokiteltu ensisijaisiksi suojelukohteiksi. UPM:n vuosittain tekemissä kartoituksissa alueelta on tunnistettu yli 900 lajia. Noin kolmen kilometrin pituisilla reteillä on mahdollista nähdä useita lajeja ja ekosysteemejä.

Lisätietoja alueesta osoitteessa www.upm.uy/earu

Esteros y Algarrobales del Río Uruguay

Esteros y Algarrobales del Río Uruguay on elinympäristöjen ja lajien suojelualue, joka sijaitsee Río Negron departementissa. Alueella on neljä erilaista ympäristöä: Chaco-luontotyypin alue, hiekkasärkät, jokisuistot ja jokivarsimetsät, joilla jokaisella on ainutlaatuinen luonnon monimuotoisuutta kasvattava lajiryhmänsä.

UPM Forestal Oriental osti alueen vuonna 1991 ja aloitti biologisen monimuotoisuuden kartoitukset havaittuaan kohteen mahdollisuudet. Vuonna 1995 yhtiö merkitsi 1 200 hehtaaria suojelualueeksi tavoitteena ennallistaa köyhtyneempiä alueita ja suojella arvokkaimmat ekosysteemit.

Vuonna 2011 UPM solmi yhteistyösopimuksen uruguaylaisen kansalaisjärjestön Vida Silvestren kanssa suojelualueen hoitosuunnitelman päivittämisestä. Neljä vuotta myöhemmin EARUsta tuli Uruguayn kansallisen suojelualuejärjestelmän ensimmäinen yksityisen jäsenen hallinnoima suojelualue, ja samalla alueen pinta-ala kasvoi nykyiseen 1 550 hehtaariin.