Jonas tillbringade en dag tillsammans med Simon

Local news 15.11.2018 0:00 EET

Jonas Emet johtajan matkassa.JPG

UPM Jakobstad deltog i en kampanj som gav en ung studerande chansen att under en dag följa en direktörs arbete. Kampanjen ordnades av Österbottens handelskammare, juniorhandelskamrarna i Karleby och Vasa och YES Österbotten. Avsikten är att direktören ger den unga ett exempel på hurdant ledarskap och hurdana färdigheter som behövs i arbetslivet. För studeranden är dagen en personlig utmaning och en chans att fundera över vad ledarskap betyder i praktiken.

Vår fabriks- och integratdirektör Simon Fagerudd fick sällskap för en dag av Jonas Emet som studerar internationell handel och logistik vid yrkeshögskolan Centria. Jonas är också bekant från FF Jaro. Jonas dag började med en säkerhetsintroduktion och sedan deltog han med Simon i de möten som Simon hade i sin kalender. Som avslutning på dagen åkte de också till fabriken för att se hur arbetet under driftstoppet framskred.

Jonas tyckte det var intressant att se hur det gick till på mötena och på vilka sätt frågorna ytterligare diskuterades i grupperna. Det syntes också tydligt på fabriken att det gjorts satsningar på arbetarskyddet.

Men vad betyder ledarskap då i praktiken? 

- Jag anser att ledarskap åtminstone är att stödja de anställda och ta ansvar för dem så att de kan känna att deras arbetsinsats är viktig, säger Jonas.

Jonas ansåg att det var en bra och unik upplevelse att få se hur fabriksdirektörens arbetsdag ser ut.

- Det var intressant att se hur man arbetar i ett så här stort företag. Simon var dessutom en fantastisk typ och det var fint att se hans positiva attityd gentemot arbetstagarna och hans sätt att kommunicera med dem under dagen. Det är också mycket viktigt.