UPM överlämnar 20 000 ansiktsskydd till Vasa sjukvårdsdistrikt

Local news 2.7.2020 22:00 EEST

(UPM, Jakobstad, 2.7.2020 kl. 10.15 EET) – UPM stöder Vasa sjukvårdsdistrikt genom att skänka 20 000 ansiktsskydd till distriktet som en del av företagets program Biofore Share and Care. ”På internationell nivå har det varit svårt att få tag på skyddsutrustning under pandemin och detta har även synts i Vasa sjukvårdsdistrikt”, säger Simon Fagerudd, UPM Jakobstads fabriks- och integratschef. ”Som lokal aktör anser vi det viktigt att stödja medlemmarna i vårt samhälle i arbetet för att bekämpa pandemin. Det finns många lämpliga mottagare i vårt område och via Vasa sjukvårdsdistrikt kommer ansiktsskydden att delas ut till kommunala aktörer som behöver dem”, säger Fagerudd.

 

Under våren har UPM aktivt deltagit i anskaffningen av ansiktsskydd. Bolaget har strävat efter att säkra en tillräcklig mängd skyddsutrustning för sina anställda samt för de utomstående entreprenörer och besökare som arbetar vid bolagets verksamhetsställen. UPM har också kostnadsfritt tillhandahållit sin upphandlingsexpertis för allmännyttiga syften. UPM:s alla fabriker får nu ansiktsskydd som de kan dela ut till en lämplig lokal aktör. Sammanlagt 500 000 ansiktsskydd har reserverats för att delas ut till lokala aktörer under sommaren och hösten. Skydden är Type I-produkter av EN-standard.

20200630_074621_resized.jpgVasa centralsjukhus materialkoordinator Stefan Vehkoja


”Vasa sjukvårdsdistrikt vill tacka alla lokala aktörer som har hjälpt till att skaffa den nödvändiga skyddsutrustningen och andra tillbehör samt skapat kontakter i den upphandlingsdjungel som situationen har orsakat under pandemivåren. Nu kommer utrustningen som UPM har skaffat att delas ut till distriktets vårdenheter så att dessa säkert kan sköta patienter ”i främsta linjen””, säger Christian Palmberg, chef för det operativa ansvarsområdet.

UPM deltar i många gemensamma projekt som stöder hållbar utveckling samt främjar det
ekonomiska och mentala välbefinnandet i bolagets omgivning. Dessa projekt samordnas som del av bolagets program Biofore Share and Care. Donationerna, sponsringen och pro bono-frivilligarbetet som görs inom ramen för programmet har under våren främjat det allmänna bästa på många olika sätt både nationellt och lokalt. Mycket har redan skett och det värdefulla arbetet fortsätter.

 

Mer information ges av: 

Fabriks- och integratschef Simon Fagerudd, UPM Jakobstad, tfn 040 585 2718

Läs mer: Lokalt samarbete under covid-19-pandemin

 

UPM Jakobstad

UPM Jakobstads fabriker bildar en unik koncentration inom bioskogsindustrin som tillverkar cellulosa, sågat virke och energi av den förnybara råvaran trä. UPM Skogs norra virkesanskaffningskontor ligger också i området. UPM Jakobstad har cirka 400 anställda.

Följ UPM Instagram | upmpietarsaari.fi

 

UPM
Vi tillhandahåller förnybara och ansvarsfulla lösningar och utvecklar framtida alternativ till fossila ekonomilösningar inom sex affärsområden: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers och UPM Plywood. Som branschledare och föregångare beträffande ansvarsfull affärsverksamhet har vi undertecknat FN:s 1,5 graders klimatavtal. Våra mål och åtgärder för att bromsa klimatförändringen grundar sig på vetenskaplig forskning. Vårt bolag har ca 18 700 anställda och vår årliga omsättning är omkring 10,2 miljarder euro. UPM:s aktier är listade på Nasdaq Helsinki Oy. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.com

 

Följ UPM Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils