Sjöräddningssällskapet tryggar sjötrafiken i Jakobstad

Local news 23.10.2020 0:00 EEST

(UPM, Jakobstad, 23.10.2020 kl. 12) – Höstens intåg innebär att båtsäsongen är förbi. I Jakobstad var båtsäsongen i år något livligare än tidigare år, vilket också syntes i det lokala Sjöräddningssällskapets verksamhet. Ordföranden för Jakobstads Sjöräddningssällskap, Arto Rautakoski, konstaterar dock att de lokala båtförarna har goda sjömanskunskaper då man beaktar den steniga och grunda skärgården.

”Jakobstads Sjöräddare rf grundar sig på frivilligarbete och föreningen utför värdefullt arbete för att trygga sjötrafiken i vårt område. Vi är ett lokalt företag som är verksamt vid vattnet och därför vill vi gärna stödja aktörer som arbetar för att göra det tryggt att färdas på vattnet”, säger Simon Fagerudd, fabriks- och integratdirektör vid UPM Jakobstad.

UPM stöder Jakobstads Sjöräddare rf, som är en av Finlands Sjöräddningssällskaps medlemsföreningar, inom ramen för bolagets program Biofore Share and Care. UPM deltar i många gemenskapsprojekt som stöder hållbar utveckling och främjar närliggande gemenskapers ekonomiska välfärd och psykiska välbefinnande. Samarbetet främjar sällskapets verksamhet och skapar förutsättningar för att öka antalet medlemmar.

“Vi är mycket tacksamma för UPM:s ansenliga donation. Tack vare donationen kan vi göra vår verksamhet synligare och på så sätt locka fler frivilliga med i sällskapet. Donationen som vi fått av UPM tänker vi använda under de närmaste åren för att utbilda nya sjöräddare och för att skaffa utrustning åt sjöräddarna”, säger Rautakoski.

Pietarsaaren Meripelastusseura ry.jpg

Mer information:

Mer information om UPM:s program Biofore Share and Care på vår webbplats https://www.upm.com/fi/vastuullisuus/ihmiset-ja-yhteiskunta/biofore-share-and-care/

Simon Fagerudd, fabriks- och integratdirektör, UPM Jakobstad, tfn 040 585 2718

Arto Rautakoski, ordförande, Jakobstads Sjöräddare rf/Finlands Sjöräddningssällskap, tfn 050 593 9508

UPM Jakobstad

UPM Jakobstads fabriker bildar en unik koncentration inom bioskogsindustrin. På fabrikerna tillverkas cellulosa, sågat virke och energi av förnybart råmaterial. I området finns också kontoret för virkesanskaffning i UPM Skogs Norra område. UPM Jakobstad har cirka 400 anställda.

Följ UPM på Instagram|upmpietarsaari.fi

UPM

Vi tillhandahåller förnybara och ansvarsfulla lösningar och innoverar framtida alternativ till lösningarna inom fossil ekonomi i vårt verksamhetsområde: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers och UPM Plywood. Som ledande aktör och föregångare i fråga om ansvarsfull verksamhet i branschen har vi undertecknat FN:s klimatavtal om 1,5 grader. Våra mål och åtgärder som bromsar upp klimatförändringen grundar sig på vetenskaplig forskning. Vårt bolag har cirka 18 700 anställda och vår årliga omsättning är cirka 10,2 miljarder euro. UPM:s aktier är noterade på Nasdaq Helsinki Oy. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi