UPMPulp
  • Sellu
  • Yhteistyöllä kohti kestävämpiä merikuljetuksia
Artikkeli | 05/27/2020 10:49:07

Yhteistyöllä kohti kestävämpiä merikuljetuksia

Hollantilainen Royal Wagenborg -varustamo vastaa UPM:n sellukuljetuksista Suomesta manner-Eurooppaan. Yhteistyön perustana on ekologinen kestävyys.

Yli sata vuotta sitten perustettu Royal Wagenborg on tänä päivänä yksi Euroopan suurimmista kuivan irtorahdin kuljettamiseen erikoistuneista varustamoista. Hollannista käsin toimivan yhtiön laivastoon kuuluu yli 200 alusta, jotka tekevät yhteensä noin 4 500 matkaa vuodessa. Osan näistä muodostavat UPM:n sellukuljetukset, joita varustamo tekee kerran kuussa Suomesta Espanjaan ja Espanjasta edelleen Italiaan.

UPM:n sellukuljetuksista vastaava johtaja Matti Tamminen kertoo, miten liiketoiminta käynnistyi ja miten se johti hyvin nopeasti yhteistyöhön Royal Wagenborgin kanssa:

”Kun aloitimme sellubisneksessä yli vuosikymmen sitten, hankimme kuljetuskapasiteetin Välimeren markkinalle spot-periaatteella kysynnän mukaan”, hän kertoo. ”Välimeren alueelle – erityisesti Italiaan – suuntautuvan viennin lisäännyttyä tämä lähestymistapa alkoi kuitenkin käydä liian riskialttiiksi toimitusvarmuuden ja kapasiteetin saatavuuden kannalta, joten luotettavan kumppanuussuhteen solmiminen tuli ajankohtaiseksi.”

”Wagenborg oli yksi varustamoista, joka vastasi tuolloin spot-toimituksistamme. Yhtiössä meitä ilahdutti ennen kaikkea sen täsmällisyys – se toimitti sovittuun paikkaan sovittuun aikaan. Myös Wagenborgin nykyaikainen laivasto sekä halu panostaa toiminnan kestävyyteen olivat tekijöitä, joiden ansiosta yhteistyöhön ryhtyminen oli UPM:lle luonteva ratkaisu”, kertoo Tamminen.

Du&Vi_200408-1_0255_webb.jpg

Sellua kuljetetaan Suomesta Etelä-Eurooppaan Egbert Wagenborg -aluksella.  Kuva: Karolina Isaksson, Bildbolaget Du&Vi.

Palkittu merenkulun innovaatio

Wagenborg on onnistunut pienentämään hiilipäästöjään huomattavasti viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana investoimalla laivastoonsa jatkuvasti. Yhtiön uusin alus, Egbert Wagenborgiksi nimetty hollantilaisvalmisteinen EasyMax-laiva, tuottaa 61 prosenttia vähemmän päästöjä verrattuna yhtiön vuonna 1997 käyttämiin aluksiin. EasyMax onkin yksi energiatehokkaimmista aluksista, joita Euroopan vesillä liikkuu tänä päivänä. Se palkittiin innovatiivisista ratkaisuistaan hollantilaisella Maritime KVNR Shipping -palkinnolla vuonna 2017.

“Innovointi on aina ollut keskeinen Wagenborgia eteenpäin ajava voima. Se johtaa luonnostaan myös ekologiseen kestävyyteen”, summaa yhtiön rahtaustoiminnasta vastaava johtaja Koos Zumkehr. ”Sama ajatus löytyy myös EasyMaxin taustalta: aluksella on jääluokitus, joten se pystyy tekemään rahtimatkoja UPM:lle Itämeren olosuhteissa ympäri vuoden. Ekologisessa kestävyydessä EasyMax on luokkansa huippua ison lastauskapasiteettinsa ja niukan polttoaineen kulutuksensa ansiosta.”

”Olemme olleet niin tyytyväisiä Egbert Wagenborgiin, että aiomme pian täydentää aluskantaamme toisella EasyMax-aluksella”, Zumkehr paljastaa. ”EasyMax2 on jo rakennusvaiheessa.”

Kuten UPM:n. myös Wagenborgin vuoden 2030 kestävyystavoitteet tukevat YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Vaikka varustamo keskittyy parhaillaan polttoainetehokkuuden parantamiseen, biopolttoaineita ja vetyvoimajärjestelmiä aiotaan testata joissakin lähireiteillä operoivissa aluksissa. Kokeilun avulla yhtiö pyrkii kehittämään ratkaisuja, joita voidaan soveltaa myös sen muihin aluksiin. Tämän lisäksi se tähtää täysin päästöttömän aluksen käyttöönottoon vuoteen 2030 mennessä.

”Wagenborg on aktiivisesti mukana merenkulun energiamurroksessa kohti päästöttömyyttä”, toteaa Zumkehr. ”Otamme sidosryhminemme kanssa kestävyyshaasteet vastaan ja pyrimme pienentämään ympäristöjalanjälkeämme aina, kun se on mahdollista.”

Du&Vi_200408-1_0519_webb.jpg

Itämeren haastavat olosuhteet eivät aiheuta ongelmia aluksille, jolla on jääluokitus.. Kuva: Karolina Isaksson, Bildbolaget Du&Vi.

Kohti vaihtoehtoisia polttoaineita

UPM panostaa merikuljetusten kestävyyteen myös toisen aloitteen puitteissa. Yhtiö on allekirjoittanut sopimuksen, joka koskee seitsemän nesteytetyllä maakaasulla eli LNG:llä käyvän rahtialuksen suunnittelua ja toteuttamista. LNG:n käyttö voimanlähteenä tuottaa noin 25 prosenttia vähemmän hiilidioksidipäästöjä verrattuna meriliikenteessä perinteisesti käytettyyn polttoöljyyn. Muiden kasvihuonepäästöjen määrät laskevat LNG:n avulla vielä huomattavammin: typpioksidipäästöt pienenevät 85 prosenttia ja rikkioksidipäästöt jopa 99 prosenttia.

UPM:n LNG-aluksista neljää tullaan käyttämään sellukuljetuksiin ja kolmea muiden metsäteollisuuden tuotteiden kuljetuksiin. Alusten toimitus on ajoitettu porrastetusti vuosille 2021 ja 2022. Hankkeen avulla UPM ottaa lupauksensa mukaisesti askelia kohti fossiilivapaata tulevaisuutta.

 

Teksti: Andrew Flowers