Artikkeli | 04/27/2023 13:29:35 | 6 min Lukuaika

UPM valmistautuu myymään sellua enemmän ja uusille markkinoille

Dan Rider

Paso de los Torosin tehdas kasvattaa UPM:n sellukapasiteettia yli 50 prosenttia. Kiina on edelleen suurin markkina mutta UPM hakee menestystä myös Pohjois-Amerikassa.

"Asiakkaamme ovat jo tiedustelleet, milloin Paso de los Torosin tehtaan sellua on saatavilla. Tehdas käynnistyi huhtikuussa ja varastojen kokoaminen alusta alkaen vie oman aikansa ennen toimituksia. Asiakkaat voivat odottaa tuotteidemme olevan fyysisesti markkinoilla vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä", UPM Pulpin myyntijohtaja Tomas Wiklund kertoo. 

UPM Pulp on viime vuosikymmenen aikana menestyksekkäästi vakiinnuttanut asemansa luotettavana toimijana Aasian ja Tyynenmeren alueella sekä Euroopassa. Yhtiö hyödyntää nyt tätä kokemusta sekä Uruguayn keskiosassa sijaitsevan Paso de los Torosin uuden tehtaan tuomaa lisäkapasiteettia kolmannen strategisen markkina-alueen, Pohjois-Amerikan, kehittämiseksi vuonna 2023.

Jussi Pesonen: Ison kynnyksellä

Kiina ensin

Kiinan sellumarkkinat ovat edelleen maailman suurimmat. Nyt on kuitenkin huoli kasvanut Kiinan kehityssuunnasta, ja siitä, toimiiko se jatkossakin teollisuuden kasvun moottorina. Yhtiö uskoo kuitenkin edelleen vahvasti markkina-alueeseen ja sen kasvuun, vaikka kasvu ei todennäköisesti tule olemaan yhtä suurta kuin viime vuosikymmeninä on nähty.

"Yhä tärkeämpää on valita yhteistyökumppanit Kiinassa tarkkaan. Vaikka vuotuiset kasvuprosentit eivät ole yhtä valtavia kuin aiemmin, kysyntä ja tuotannon volyymit kasvavat edelleen. Kiinassa ollaan myös siirtymässä määrästä laatuun, mikä vaikuttaa suoraan toimialaamme. Haluamme tehdä yhteistyötä suurten, vakiintuneiden ja taloudellisesti terveellä pohjalla olevien kiinalaisten toimijoiden kanssa. Kiinassa kasvu jatkuu muita markkinoita vahvempana, joten siellä pystytään helpommin ottamaan vastaan suurempia uusia sellumääriä", Wiklund huomauttaa. 

UPM vihkii käyttöön uuden selluterminaalin Montevideon satamassa

Pohjois-Amerikan markkinoille

Paso de Los Torosin merkittävän lisäyksen myötä UPM hakee menestystä myös Pohjois-Amerikassa. Aiemmin yhtiö ei toimittanut sellua Pohjois-Amerikan markkinoille vaan oli laajentanut asiakaskuntaa Euroopassa ja Aasiassa, erityisesti Kiinassa. Uuden sellutehtaan 2,1 miljoonan tonnin lisäkapasiteetin ansiosta nyt on oikea aika lähteä Pohjois-Amerikan markkinoille.

Uusille markkinoille pyrkimiseen on perinteisesti aina liittynyt suuria riskejä. "Sijoittajien mahdollinen huoli voi johtua siitä, että Pohjois-Amerikka on hyvin kypsä markkina-alue eikä sellun ja kuidun kysyntä välttämättä kasva", Wiklund sanoo. 

"Se saattaa kasvaa pehmopaperisegmentissä mutta pienenee painopapereissa. Pohjois-Amerikan sellumarkkinat ovat silti maailman kolmanneksi suurimmat ja markkinoille tuomamme eukalyptus poikkeaa laatuominaisuuksiltaan paikallisesti tuotetusta lyhytkuitusellusta. Pohjois-Amerikan markkinoilla pidetään eukalyptuskuitua ja sen teknisiä ominaisuuksia parhaina tietyissä loppukäytöissä. Näin ollen uskomme, että meillä on hyvät mahdollisuudet kehittää siellä kannattavat markkinat."

Paso de los Torosin sellutehdas on biotalouden ytimessä

Globaalia myyntiorganisaatiota vahvistettu

Valtaosa markkinoille tulevasta uuden tehtaan 2,1 miljoonasta sellutonnista toimitetaan nykyisille asiakkaille Euroopassa ja Aasiassa sekä uusille asiakkaille Pohjois-Amerikassa. "Joissain tapauksissa Euroopan ja Aasian asiakkaat ovat pyytäneet lisää sellua, sillä erityisesti Kiinassa on rakennettu vuosittain uusia paperikoneita. Uuden kapasiteettimme ansiosta voimme vastata tähän kysyntään ", Wiklund kertoo. 

"Olemme tehtaan rakennusaikana vahvistaneet globaalia myyntiorganisaatiota, ja Pohjois-Amerikkaa varten on perustettu oma myyntitiimi. Olemme kasvattaneet organisaatiota asteittain ja panostaneet osaamiseen ja digitalisointiin esimerkiksi logistiikassa ja teknisessä asiakaspalvelussa. Myös globaalia myyntiorganisaatiota on vahvistettu."

Tuotteellemme on ehdottomasti olemassa maailmanlaajuiset markkinat. Olemme sitoutuneet markkinoihin ja asiakkaisiimme ja suhtaudumme tulevaisuuteen luottamuksella.

Vaikka vuosi 2023 tuo mukanaan paljon uutta opittavaa, kyseessä on monikymmenvuotinen hanke, joten aika on ehdottomasti puolellamme, Wiklund toteaa.

Vastuullinen puunhankinta

Pehmo- ja hygieniapaperien kysyntä kasvaa

Loppukäyttökohteiden osalta yhtiö luottaa siihen, että uuden tehtaan sellun laatu on alan huippuluokkaa ja markkinoiden kannalta optimaalinen, jotta siitä voidaan valmistaa haluttuja lopputuotteita kuten pehmopaperia, painopaperia tai uusiutuvia kuitupohjaisia pakkausmateriaaleja. 

Wiklundin mukaan pehmopaperin kysyntä kasvaa maailmanlaajuisesti, ja kulutus kasvaa myös kehittyneissä talouksissa. Aasiassa pehmo- ja hygieniapaperien kulutuksen kasvu liittyy pääasiassa edullisuuteen ja kasvavaan keskiluokkaan.

Keskiluokan kasvava ostovoima erityisesti kehittyvissä talouksissa, lisääntyvä kaupungistuminen ja huoli ilmastonmuutoksen kielteisistä vaikutuksista nostavat uusiutuvien puupohjaisten materiaalien, kuten sellun, maailmanlaajuista kysyntää. Markkinasellun kysynnän arvioidaan kasvavan noin kolme prosenttia vuodessa. 

Sellusta voidaan valmistaa erilaisia hygienia- ja pakkaustuotteita, erikoispapereita, tekstiilejä ja paljon muuta. Puuviljelmillä kasvatettavan, huolellisesti kehitetyn eukalyptuskuidun ansiosta UPM pystyy todistetusti tarjoamaan asiakkailleen ominaisuuksiltaan optimaalisia tuotteita. Nämä ominaisuudet liittyvät esimerkiksi paperin ajettavuuteen sekä lopputuotteiden sanelemiin tarpeisiin, kuten vahvuuteen, paino-ominaisuuksiin, pinnan sileyteen ja opasiteettiin.

Passion for forests: maaseutuyhteisöjen tukena Uruguayssa

UPM uskoo tulevaisuudessa toimittavansa sellua myös täysin uusiin tuotteisiin, mutta ei vielä lähiaikoina tai merkittäviä määriä. 

"Kyse on pikemminkin muovin korvaamisesta paperipohjaisilla pakkausmateriaaleilla. Kuluttajat tiedostavat, että muovi tai muut fossiilipohjaiset tuotteet eivät ole hyväksi ympäristölle käytännöllisyydestään huolimatta. Kuluttajakäyttäytymisen muutokset lisäävät kuitu- ja paperituotteiden kysyntää. Tulemme todennäköisesti näkemään myös uusia käyttökohteita, mutta se vie aikaa", Wiklund pohtii.

 

Pääkuva: Ensimmäiset sellupaalit lastattu UPM Paso de los Torosin tehtaalta Uruguayssa huhtikuussa.

Uudet, modernit LNG-alukset ovat ylittäneet odotukset
Artikkeli | 06/07/2024 07:33:18 | 5 min

Uudet, modernit LNG-alukset ovat ylittäneet odotukset

Lue lisää
Korkeatasoinen tutkimus mahdollistaa korkeatasoisen koulutuksen – UPM tukee Aalto-yliopiston sellututkimusta ja ‑koulutusta
Artikkeli | 04/08/2024 08:02:12 | 2 min

Korkeatasoinen tutkimus mahdollistaa korkeatasoisen koulutuksen – UPM tukee Aalto-yliopiston sellututkimusta ja ‑koulutusta

Lue lisää
Suomalaiset ovat vahvasti sitoutuneita metsiensä tulevaisuuteen
Artikkeli | 03/18/2024 12:57:37 | 5 min

Suomalaiset ovat vahvasti sitoutuneita metsiensä tulevaisuuteen

Lue lisää