Samalla kun valmistamme sellua, edistämme aktiivisesti toimia, jotka tukevat paikallisia yhteisöjä ja asukkaita nyt ja tulevaisuudessa.

 

Haluamme toimia aktiivisesti ihmisten elintason ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Teemme osuutemme tarjoamalla työtä, edistämällä koulutusta ja kestävää kehitystä, sekä tukemalla paikallisesti merkityksellistä toimintaa. Haluamme olla vastuullinen maanomistaja ja yhteisön jäsen.

Paikallisen talouden kiihdyttäjä

Tehtaamme tuovat merkittäviä hyötyjä sitä ympäröiville yhteisöille. Tämä tarkoittaa työpaikkojen luomista ja ostovoiman lisäämistä, yhteistyötä läheisten toimittajien ja koulutuslaitosten kanssa sekä puun hankkimista yksityisiltä metsän- ja maanomistajilta.

 
25 yhteisöprojektia
UPM:n säätiön tukemana
47 miljoonaa euroa
UPM Kaukaan paikallinen kulutusvaikutus
719
henkilöä töissä UPM Kymin tehtailla
 

Tehtaamme julkaisevat yksityiskohtaista tietoa niiden toiminnan vaikutuksista ympäristöön ja yhteiskuntaan tehdaskohtaisissa selonteoissaan.

 
 
 

Pitkän aikavälin sijoittaja

Biofore Share and Care -ohjelmamme kertoo sitoutumisestamme kestävän ja innovaatiovetoisen tulevaisuuden rakentamiseen. Ohjelmassa on kolme tukimuotoa: sponsorointi, lahjoitukset ja työntekijöiden vapaaehtoistyö. Tuki voi olla rahallista tukea, tuotteita, materiaaleja tai konkreettista työtä paikallisesti sovituissa hankkeissa.

 
17 maata
sai tukea Share and Care -ohjelman kautta
Noin 900 000 euroa
tukea paikallisyhteisöille, joissa toimimme
499 800 euroa
lahjoitettu hyväntekeväisyyteen tai muille voittoa tavoittelemattomille organisaatioille
Yli 180
tukikohdetta
 

Koulutuksen kirittäjä

 UPM:n säätiö, Fundacion UPM, tukee paikallisia yhteisöjä ja koulutusta Uruguayssa. Tavoitteena on tukea UPM:n toimintojen läheisyydessä sijaitsevien maaseutuyhteisöjen pitkäjänteistä kehitystä ja kestävää kasvua yhdessä paikallisten sidosryhmien kanssa. Säätiö tekee yhteistyötä järjestöjen, julkisten instituuttien, viranomaisten ja muiden toimijoiden kanssa. 

 
25
paikallisyhteisöä tukevaa projektia
65
yhteisöä mukana
16
järjestöä mukana
 
1 480
oppituntia
1 400
osallistujaa
 

UPM:n säätiö Uruguayssa

 

Vastuullinen maanomistaja

UPM on yksi Euroopan suurimmista yksityisistä metsänomistajista, ja omistaa myös merkittävän määrän maata Yhdysvalloissa ja Uruguayssa. Me myös vuokraamme maata Uruguayssa ja hallinnoimme yksityisiä metsiä Suomessa.

 

Maa-alueiden hankinnalla sekä niihin ja luonnonvaroihin liittyvillä mahdollisilla rajoituksilla voi olla erinäisiä vaikutuksia aluetta käyttäviin yhteisöihin ja ihmisiin, jos aluetta ja sen luonnonvaroja ei hoideta huolellisesti. Otamme huomioon haavoittuvassa asemassa olevat ihmisryhmät, joille maan hankinnalla tai sen käytöllä voi olla epäsuhtaisia vaikutuksia, ja jotka tarvitsevat erityistä suojaa.   
 
Vastuullinen maanomistus on UPM:n toimintojen ytimessä ja todennettu kolmannen osapuolen metsänhoitosertifikaateilla. Varmistamme, että metsänhoitotoimemme ja puunhankinta eivät vahingoita maanomistusta tai sen käyttöoikeutta tai alkuperäiskansojen oikeuksia.

 
 

Lue myös

UPM:n uusi taimitarha piristää paikallistaloutta Uruguayssa

UPM:n uusi taimitarha piristää paikallistaloutta Uruguayssa

Lue lisää
Fomento-ohjelma on tuottavan metsätalouden roolimalli

Fomento-ohjelma on tuottavan metsätalouden roolimalli

Lue lisää
Uruguayn metsätalousihme

Uruguayn metsätalousihme

Lue lisää
 

Aiheeseen liittyvää

Fundación UPM kirittää koulutusta ja tukee yhteisöjä Uruguayssa

Fundación UPM kirittää koulutusta ja tukee yhteisöjä Uruguayssa

Lue lisää
Puuviljelmien rooli puun tarpeen kasvaessa

Puuviljelmien rooli puun tarpeen kasvaessa

Lue lisää
Tuotteillamme ja palveluillamme on ympäristöllisiä, sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia

Tuotteillamme ja palveluillamme on ympäristöllisiä, sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia

Lue lisää UPM-sivustolta