Selluntuotantomme perustuu parhaaseen käytettävissä olevaan teknologiaan ja pyrkimykseen luoda enemmän vähemmillä raaka-aineilla, vedellä, energialla ja ympäristövaikutuksilla. Tehtaamme ovat myös merkittäviä bioenergian tuottajia.

 

Sellua valmistetaan puuhakkeesta ja sahanpurusta, joita syntyy vaneritehtailla ja sahoilla. Tuotantoprosessi on lähestulkoon samanlainen sekä havu- että lehtipuusellulle.

Samalla kun tehtaamme valmistavat sellua, ne tuottavat merkittäviä määriä bioenergiaa samasta puusta, jota hankimme selluntuotantoa varten. Suomessa tehtaamme kattavat yli 2 % maamme sähköntuotannosta. Uruguayssa Fray Bentosin tehtaamme kattaa jopa 8 % maan energiantuotannosta. Sellutehtaiden sähköntuotanto ei aiheuta fossiilisia hiilidioksidipäästöjä.

 

Miten sellua valmistetaan

 

Näin sellua valmistetaan

 

1. Puun käsittely

Kestävästi kasvatettu ja hankittu puu kuoritaan ensin ja haketetaan pieniksi lastuiksi sellun keiton tehostamiseksi. Käytämme sellun valmistuksessa puuhakkeen lisäksi sahoilla syntyvää sahanpurua. Puiden kuorta käytetään bioenergian tuotantoon tehtailla. 

 

2. Kuidun käsittely

Lehtipuun ja havupuun käsittelyprosessi on lähes samanlainen. Ainoa ero on puun rakenne. Havupuu koostuu pääasiassa selluloosasta ja ligniinistä ja se sisältää lehtipuuta vähemmän hemiselluloosaa.

Puuhakkeen keittäminen natriumhydroksidi- ja sulfidiliuoksessa korkeassa paineessa poistaa ligniinin ja erottaa puun sellukuiduiksi. Noin puolet puusta liukenee keittämisen aikana. Tämän jälkeen sellu pestään, sen laatu tarkastetaan ja se valkaistaan. 

Käytettyjä keittokemikaaleja ja liuennutta puumateriaalia kutsutaan mustalipeäksi. Tämä aine kerätään ja sitä poltetaan soodakattilassa prosessin tarvitseman energian tuottamiseen. Kaustisoinnissa keittokemikaaleja käsitellään uudelleenkäyttöä varten.

 

3. Kuivaus ja paalaus

Pesty ja valkaistu sellu muistuttaa pehmeää valkoista pumpulia. 

Tämän jälkeen sellu kuivataan, leikataan arkeiksi ja paalataan, jotta sen käsittely, varastointi ja kuljetus on helpompaa. Sellun tavanomainen vientiyksikkö koostuu kahdeksasta 250 kilogramman paalista. 

Sellu voidaan nyt toimittaa maailmalle. 

 

Lue myös

Kestävästi tuotettua sellua

Kestävästi tuotettua sellua

Lue lisää
Ilmastopositiivinen metsätalous, kestävästi hoidetut plantaasit, nollatoleranssi metsäkadolle

Ilmastopositiivinen metsätalous, kestävästi hoidetut plantaasit, nollatoleranssi metsäkadolle

Lue lisää UPM-sivustolta