Valkaistun eukalyptussellun valmistaja.

UPM Paso de los Torosin sellutehdas aloitti toimintansa Paso de los Torosissa, Uruguayssa, vuonna 2023. Tehdas on rakennettu turvalliseksi ja tehokkaaksi yksilinjaiseksi tuotantolaitokseksi, joka edustaa selluteollisuuden huippuosaamista. Koneet, materiaalit, automaatio ja standardisointi mahdollistavat korkean käyttöasteen ja kunnossapidettävyyden sekä tehokkaan energiantuotannon ja matalat tuotantokustannukset.

 
2,1 miljoonan tonnin
vuosituotantokapasiteetti
200
henkilöä selluntuotannossa
6 %:n osuus
energiantuotannosta Uruguayssa
Yli 1000
työntekijää tehdasalueella
 

Merkittävät vaikutukset talouteen ja aluekehitykseen

 

Tehtaan sertifikaatit

ISO 9001
Laadunhallintajärjestelmä
ISO 14001
Ympäristöjärjestelmä
ISO 45001
Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä
ISO 22000
Elintarviketurvallisuusjärjestelmä
FSC/PEFC
FSC (FSC-C014719) & PEFC (PEFC/02-31-80)
 

Vastuullisuus

 
 

UPM:n tehdasprojekti vaikuttaa vahvimmin Uruguayn keski- ja luoteisosiin, jotka ovat suhteellisesti vähiten kehittynyttä aluetta kun tarkastellaan köyhyysrajan alittavien kotitalouksien määrää, alueellista kilpailukykyä, sosiaalisia ja taloudellisia mittareita sekä tieverkostoa ja infrastruktuuria.

 

Teolliset investoinnit vaikuttavat positiivisesti alueelliseen kehitykseen, tuovat lisää koulutus- ja työpaikkoja sekä parempia liikenneyhteyksiä ja palveluita.

Massiivinen projekti aiheuttaa näkyviä muutoksia lähiympäristöön. Rakennustyömaa luo paikallisille ihmisille työ-, koulutus- ja liiketoimintamahdollisuuksia. Toisaalta lisääntyvä liikenne ja väkimäärä voivat aiheuttaa levottomuuksia ja järjestyshäiriöitä, joihin varaudutaan ennalta ehkäisevällä suunnittelulla ja toimilla.

Mahdolliset sosiaaliset vaikutukset on kartoitettu, ja UPM on jatkanut aktiivista vuoropuhelua sidosryhmien kanssa. Teemme yhteistyötä paikallisten viranomaisten ja asukkaiden kanssa häiriöiden minimoimiseksi ja myönteisten mahdollisuuksien vahvistamiseksi.

Ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten arviointi

Osana sellutehtaan lupaprosessia UPM on toimittanut Uruguayn viranomaisten vaatimusten mukaisen ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten arvioinnin (ESIA), joka kattaa Paso de los Torosin tehtaan, siihen liittyvän puuviljelmien laajennuksen sekä uuden selluterminaalin Montevideon satamassa.

Uruguayn valtion omistaman ja rakentaman rautatiehankkeen vaikutusten arvioinnista on vuoden 2017 investointisopimuksen mukaisesti vastannut Uruguayn hallitus.

Konsulttiyhtiöiden EIA-Estudio Ingeniería Ambiental (Uruguay) ja Ecometrix (Kanada) laatima arvio uuden sellutehtaan vaikutuksista sisältää kuvauksen tehtaasta sekä vastaanottavasta ympäristöstä, arvioprosessin osana toteutetun sidosryhmien kuulemisen, mahdollisten ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten tunnistamisen ja arvioinnin, ehdotetut toimet vaikutusten ehkäisemiseksi ja hallitsemiseksi sekä loppupäätelmät.

Arvioinnit ovat asiaankuuluvien viranomaisten hyväksymiä ja saatavilla Uruguayn ympäristöministeriön verkkosivulla.

Avaindokumentit ovat ESIA (“Estudio de Impact Ambiental”) osat 1 ja 2 liitteineen, sekä ESIA Report Summary (“Informe Ambiental Resumen”).

 
 

 

Rio Negro-joki

Rio Negro on Uruguayn sisämaan tärkein joki. Se saa alkunsa Brasilian eteläosien ylämailla ja virtaa länteen läpi koko Uruguayn. UPM Paso de los Torosin tehdas alkaa käyttää joen vettä tuotannossaan. Tehdas ottaa vettä noin 1,5 m3 sekunnissa, ja noin 80 % vedestä palautuu puhdistettuna jokeen. Loput haihtuu prosessissa.

 
 

Paikallisten ja kansainvälisten asiantuntijoiden Paso de los Torosin tehdasta koskevian tutkimusten sekä UPM Fray Bentosin tehtaalta järjestelmällisesti yli 15 vuoden aikana kerätyn vertailudatan perusteella Paso de los Torosin tehtaalla arvioidaan olevan minimaalinen vaikutus Rio Negro -jokeen. Tähän vaikuttaa koko tehtaan prosesseissa, erityisesti veden käytössä ja puhdistuksessa hyödynnettävä paras saatavilla oleva teknologia (BAT).

Tehtaan pitkän aikavälin keskimääräinen vuotuinen vedenkäyttö on alle 1 % joen keskimääräisestä virtaamasta Paso de los Torosin kohdalla. Tehtaan purkuvesien laatua tarkkailevat sekä UPM että viranomaiset.

Aiemmin tehtyjen paikallisten tutkimusten mukaan ravinnekuorma joessa on ennen uuden tehtaan käynnistymistä kasvanut nopeasti ja veden laatu heikkenee. Joen tilan parantaminen edellyttää toimenpiteitä kaikilta sidosryhmiltä ja jokivarren teollisuuslaitoksilta. Uruguayn valtion käynnistämän Rio Negro -aloitteen puitteissa on käynnistetty hankkeita, joihin sisältyy jokiveden laatuun liittyvää tutkimusta ja tietoisuuden kasvattamista.

UPM on investoinut paikalliseen kehitykseen 70 miljoonaa dollaria, josta merkittävä osa Paso de los Torosin kunnallisen jätevedenpuhdistamon ja kaatopaikan kunnostukseen.

Yksi ympäristövaikutusten arvioinnin päähuomioista on, että joen levätilanne jatkuu entisellään ilman korjaavia toimenpiteitä. Sellutehtaan ja sen edellyttämän vähimmäisvirtauksen vaikutuksesta jokiveden laatu pysyisi ennallaan. ​Sen sijaan Rio Negro -aloite sekä parhaiden käytäntöjen käyttöönotto kaikkien osallisten keskuudessa parantaisivat veden laatua tulevaisuudessa.

 
 

Palautteenanto ja valitusten tekeminen

UPM:n toiminta paikallisyhteisöissä perustuu tiiviiseen yhteistyöhön. Asukkaat ja muut sidosryhmät voivat esittää huolensa suoraan UPM:n henkilöstölle paikallisten kanavien, kuten sähköpostin, puhelimen ja WhatsApp-sovelluksen kautta, katso kaikki yhteystiedot. UPM vastaa kaikkiin sidosryhmien huolenaiheisiin, ja niiden ratkaisua seurataan jatkuvasti. Kaikki raportoidut huolenaiheet myös dokumentoidaan.

UPM:n Report Misconduct -kanava, jota hallinnoi riippumaton ulkoinen palveluntarjoaja SpeakUp-järjestelmässä, on maailmanlaajuisesti saatavilla useilla kielillä, 24 tuntia vuorokaudessa ja 7 päivää viikossa. Raportin lähettäminen on luottamuksellista ja se voidaan tehdä nimettömänä.

 

Aiheeseen liittyvää

Olipa kerran joki – Uruguayn Río Negro

Olipa kerran joki – Uruguayn Río Negro

Lue lisää upmpulp.com/fi
Missä on raide, siellä kulkee juna – pysähdy!

Missä on raide, siellä kulkee juna – pysähdy!

Lue lisää upmpulp.com/fi
UPM tukee yhteisön turvallisuutta ja hyvinvointia Uruguayssa

UPM tukee yhteisön turvallisuutta ja hyvinvointia Uruguayssa

Lue lisää upmpulp.com/fi
 

Yhteystiedot

 

UPM Paso de los Toros
Camino El Tala 1, Ruta 5 KM 245.9
Padrón 834
45100, Centenario, Durazno, Uruguay

Toimisto: (+598) 4664 3828
Mobiili: (+598) 098 909 797

upmpasodelostoros@upm.com