Main image 1
Main image 2
 

Suomi      Svenska »

 

UPM Pietarsaari

UPM:n sellutehdas, Alholman saha ja Metsän palvelutoimisto sijaitsevat Pietarsaaren Alholmassa. Tehdasalue on monipuolinen biometsäteollisuuden keskittymä, jossa lähialueiden puu jalostetaan selluksi, sahatavaraksi, paperiksi, paperijalosteiksi ja energiaksi.

Tehdasalueellamme sijaitsevat myös Billerudin paperitehdas, Walkin paperin jalostustehdas ja Alholmens Kraftin voimalaitos.

 
 

Ota yhteyttä, vastaamme mielellämme kysymyksiisi.

Ajankohtaista


Toimintomme Pietarsaaressa

Sellutehdas

Sellutehtaalla valmistetaan lähialueiden kuitupuusta koivu- ja havusellua. Tehtaan kapasiteetti on 800 000 tonnia vuodessa. Havu- ja koivusellusta jalostetaan tarra-, erikois- ja pehmopapereita sekä kartonkia. Suurin osa sellusta kuljetetaan valmistajille eri puolille maailmaa tehtaan läheisyydessä sijaitsevan Alholman sataman kautta. Sellutehtaalla työskentelee n. 250 henkilöä.

Alholman saha

UPM:n Alholman sahalla valmistetaan sertifioitua mänty- ja kuusisahatavaraa rakentamiseen sekä ikkuna-, ovi-, ja huonekaluteollisuudelle. Tuotantokapasiteetti on 280 000 kuutiota vuodessa ja sahatavaran päämarkkinat sijaitsevat Suomessa ja Aasiassa. Pietarsaaren sataman kautta sahalla on suora yhteys vientiin maailman markkinoille. Alholman sahalla työskentelee n. 75 henkilöä.

UPM Metsä

UPM Metsä hankkii sellutehtaalla ja sahalla käytettävän puun lähimaakunnista. Puu käytetään tehdasalueella sataprosenttisesti sahatavaran, sellun, paperin ja energian valmistuksessa. Toimisto sijaitsee UPM:n tehdasalueen kyljessä osoitteessa Alholmintie 49 Pietarsaari. Metsää koskevissa asioissa voit olla yhteydessä myös metsävaihteeseen (puhelin 02041 6121), joka palvelee arkisin toimistoaikoina.

 


Seuraa meitä somessa


 

UPM Pietarsaari on turvallinen työntekijöille ja alueen asukkaille

 

Turvallisuus on työskentelymme perusta. Oman henkilökuntamme turvallisuuden lisäksi huolehdimme vieraidemme ja urakoitsijoidemme turvallisuudesta.

Kaikilla UPM Pietarsaaren tehdasalueella töitä tekevillä tulee olla voimassa oleva Työturvallisuuskortti sekä UPM:n tehdaskohtainen turvallisuusperehdytys suoritettuna. Urakoitsijoille suunnatun perehdytyksen voi suorittaa verkossa UPM:n turvallisuusperehdytyssivuilla.

Henkilö- ja paloturvallisuudesta huolehditaan myös tiiviissä yhteistyössä UPM:n ja viranomaisten kesken. Pietarsaaren tehtaiden sisäisissä pelastussuunnitelmissa ja pelastuslaitoksen pelastussuunnitelmassa on varauduttu integraatin mahdollisiin onnettomuus- ja poikkeustilanteisiin.

Ulkoinen pelastussuunnitelma on laadittu yhdessä Pohjanmaan Pelastuslaitoksen kanssa. Pietarsaaren seudun asukkaille postitetussa Turvallisuustiedotteessa kerromme tehdasalueella käytettävistä, onnettomuusvaaran aiheuttavista kemikaaleista ja toimenpiteistä mahdollisen häiriön sattuessa.

Edistämme alueen elinvoimaisuutta. UPM Pietarsaaren tehtailla työskentelee noin 350 henkilöä ja lisäksi tehdasalueella toimii vakituisesti n. 100 alihankkijoidemme työntekijää. Työtä integraatissa tehdään ympäri vuorokauden seitsemänä päivänä viikossa.

 


Pidämme ympäristöstämme huolta

UPM:n tehdasalueen sijainti asutusalueiden sekä meren ja luodonjärven välittömässä läheisyydessä asettaa korkeat vaatimukset ympäristönsuojelulle. Tehtaan tavoitteena on olla hyvä naapuri, mikä tarkoittaa tiukkojen päästörajojen noudattamista. Ympäristölupamme noudattamista valvoo Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus.

 

Pietarsaaren tehdasintegraatti saa tarvitsemansa lämpöenergian ja sähköenergian sellutehtaan soodakattilan energiantuotannosta. Sellutehdas on sähköyliomavarainen ja myy biopolttoaineilla tuotettua sähköä myyntiin. Biopolttoaineiden osuus sellun tuotannosta on 98,3 %.

Tehtaiden toimintaa säätelevät viranomaisten myöntämät ympäristöluvat. Ympäristöluvat määrittävät päästörajojen lisäksi ympäristövaikutusten tarkkailuvelvoitteet. UPM Pietarsaari raportoi ympäristönsuojelunsa kehitystä vuosittain keväällä ilmestyvässä EMAS-ympäristö- ja yhteiskuntavastuuraportissa.

 

Vesistön ja ilman suojelu

Kaikki Pietarsaaren tehtaiden jätevedet puhdistetaan mekaanisia ja biologisia puhdistustekniikoita käyttäen jäteveden puhdistamolla ennen niiden laskemista mereen. Ilmaan johdetut savukaasut puhdistetaan ennen niiden päästämistä ilmaan. Sellutehtaan hiilidioksidipäästöt ovat toimialan alhaisimmat. Fossiiliset polttoaineet on korvattu biopolttoaineilla. 

Meluntorjunta

Tehtaalla toteutetaan ympäristöselvityksen pohjalta tehtyä melunvaimennusohjelmaa. Laitteiden melutasoille asetetaan tiukat vaatimukset jo niiden hankintavaiheessa. Liikennettä tehdasalueelle on ilta- ja yöaikana rajoitettu.

Maaperän suojelu, jätteiden kierrätys ja hyötykäyttö

UPM:n tehtaat ovat vähentäneet kiinteän jätteen määrää ja parantaneet jätteen käsittelyä lajittelemalla jätteet jo niiden syntypaikassa. Suuri osa tuotantojätteestä käytetään hyödyksi joko raaka-aineena tai energiantuotannossa. UPM kehittää jatkuvasti uusia jätteiden uudelleenkäyttö-mahdollisuuksia.

 

Jalostamme vastuullisesti hankittua puuta yhä puhtaammin

Kestävästi hankittu puuraaka-aine, tehdasintegraatin korkea omavaraisuusaste energiassa ja tuotannon sivuvirtojen uudelleenkierrätys raaka-aineiksi ovat toimintamme kulmakiviä.

Päästöt veteen (BOD7)
-46%
(2013-2022)
Hiukkaspäästöt ilmaan (t/a)
-14,7 %
(2013-2022)
Biopolttoaineiden osuus
98,3%
(2022)
Sertifioidun puun osuus
78%
(2022)
 

Käytämme mäntyä, kuusta ja koivua

Puu kuljetetaan metsästä tehtaalle puutavara-autoilla, junalla ja laivoilla. Pietarsaaren integraatti käyttää vuosittain noin 5 miljoonaa kuutiota puuta, mikä vastaa kuljetuksina 270 rekka-autollista puuta päivässä. Puunkuori ja metsätähteet hyödynnetään alueella toimivan Alholmens Kraftin energiantuotannossa.

 

Kestävästi hankittua puuta

Puun alkuperän seurantajärjestelmä mahdollistaa sertifioidun puun määrän raportoinnin metsästä tehtaalle, ja aina valmiiseen tuotteeseen saakka. UPM:n tärkeimmät puun toimittajat ovat yksityisiä metsänomistajia ja UPM Pietarsaaren käyttämä puu tulee suurelta osin Pohjanmaalta noin 200 km säteeltä.

 


Paikallisyhteistyö ja sponsorointi

Olemme sitoutuneet kehittämään alueen elinvoimaisuutta tekemällä aktiivista yhteistyötä ja käymällä avointa vuoropuhelua eri sidosryhmien kanssa sekä esimerkiksi erilaisten sponsorointien kautta. Tuemme paikallisyhteisön hyvinvointia edistäviä kohteita kuten urheiluseuroja ja yhteisöjä, lasten ja nuorten liikuntaa ja urheilua sekä lähialueen kouluja ja yleishyödyllisiä yhdistyksiä. Sponsorointikohteet valitaan vuosittain tehtävien anomusten perusteella.

Esimerkki pitkäaikaisesta sponsorointikumppanuudesta on yhteistyö pietarsaarelaisen jalkapalloseura FF Jaron kanssa. Koululaisten oppimista tukee mm. vuosittain 6- ja 9-luokkalaisille järjestettävä UPM Wisamatte -matematiikkakilpailu.

 

Uusimmat artikkelit sivustolta upm.fi

UPM:n Paso de los Torosin sellutehdas vauhdittaa parturi-kampaamon liiketoimintaa
Artikkeli | 06/25/2024 12:35:29 | 3 min

UPM:n Paso de los Torosin sellutehdas vauhdittaa parturi-kampaamon liiketoimintaa

Lue lisää
Uudet, modernit LNG-alukset ovat ylittäneet odotukset
Artikkeli | Sara Steensig | 06/07/2024 07:33:18 | 5 min

Uudet, modernit LNG-alukset ovat ylittäneet odotukset

Lue lisää
Selluliiketoiminta perustuu luottamukseen
Blogi | Paulo Arend | 05/08/2024 05:21:02 | 4 min

Selluliiketoiminta perustuu luottamukseen

Lue lisää
Onko puun käyttö ratkaisu ilmastonmuutokseen?
Artikkeli | 04/11/2024 10:22:44 | 4 min

Onko puun käyttö ratkaisu ilmastonmuutokseen?

Lue lisää