UPM Pietarsaaren huoltoseisokissa tehtävät uudistukset kehittävät tehdasta ja parantavat ympäristötehokkuutta

Paikallisuutiset 12.5.2022 0.00 EEST

upm-pietarsaari- sellutehdas.jpg

UPM Pietarsaaren huoltoseisokissa tehtävät uudistukset kehittävät tehdasta ja parantavat ympäristötehokkuutta

 

(UPM, Pietarsaari, 12.5.2022 klo 12) – UPM Pietarsaaren sellutehtaalla käynnistyy mittava huoltoseisokki tehtaan alasajolla perjantaina 13.5.2022. Seisokki alas- ja ylösajoineen kestää noin kolme viikkoa. Vilkkaimmillaan tehdasalueella työskentelee oman henkilöstön lisäksi jopa 1 000 ulkopuolisten urakoitsijoiden ja palveluntarjoajien työntekijää.

”Seisokissa toteutetaan erilaisia huoltotöitä ja laiteuudistuksia, joilla parannetaan muun muassa sellutehtaan tuotantokykyä ja -tehokkuutta sekä vähennetään päästöjä ympäristöön”, sanoo sellutehtaan johtaja Simon Fagerudd.

Sellutehtaan energian talteenottolinjalla uudistetaan soodakattilan ilmajärjestelmä, jonka ansiosta tehtaan päästöt ilmaan vähenevät entisestään. Järjestelmän suunnittelussa on käytetty viimeisintä tutkimustietoa ja 3D-mallinnusta. Lisäksi energian talteenotossa uudistetaan tulistimet, jotka tehostavat jo ennestään lämpö- ja sähköyliomavaraisen tehtaan sähköntuotantoa ja parantavat prosessiturvallisuutta.

Tehtaan kahdella sellun tuotantolinjalla puolestaan tehdään uudistuksia niiden valkaisuprosesseissa, joiden myötä tehtaan kemikaalien kulutus vähenee ja jätevedenpuhdistamon toiminta tehostuu. Jätedenpuhdistamon toiminnan tehostuminen vähentää suoraan tehtaan jätevesipäästöjä.

Myös tehtaan sähköturvallisuuteen tehdään parannuksia, jotka parantavat työturvallisuutta.

Yhteensä seisokissa toteutetaan yli 3 700 työtä.

Tehtaan ylös- ja alasajot saattavat aiheuttaa hajuhaittoja lähiympäristössä. Seisokista johtuen myös liikennemäärät UPM:n tehdasalueelle johtavilla tieosuuksilla kasvavat 16.5.–1.6.2022 välisenä aikana.

UPM:n seisokki piristää merkittävästi lähialueen taloutta urakoitsijoiden majoitus- ja palvelutarpeiden kautta.

Lisätietoja antaa:
Sellutehtaan johtaja Simon Fagerudd, puh. 040 585 2718

 

UPM Pietarsaari

UPM Pietarsaaren tehtaat muodostavat ainutlaatuisen biometsäteollisuuden keskittymän, jossa valmistetaan uusiutuvasta raaka-aineesta puusta sellua, sahatavaraa ja energiaa. Alueella sijaitsee myös UPM Metsän Pohjoisen alueen puunhankinnan konttori. UPM:llä Pietarsaaressa työskentelee noin 340 henkilöä.

Seuraa UPM:ää Instagram | upmpietarsaari.fi

 

UPM

Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Fibres, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 17 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 9,8 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | #UPM #biofore #beyondfossils