Förnyelser under UPM Jakobstads underhållsstagnation utvecklar fabriken och förbättrar miljöeffektiviteten

Local news 12.5.2022 0:00 EEST

upm-pietarsaari- sellutehdas.jpg

(UPM, Jakobstad, 12.5.2022 kl. 12) – En omfattande underhållsstagnation vid UPM Jakobstads cellulosafabrik inleds med fabrikens nedkörning fredagen den 13 maj. Stagnationen inklusive nedkörning och uppstart tar cirka tre veckor. Som mest arbetar upp till 1 000 anställda hos entreprenörer och tjänsteleverantörer på fabriksområdet utöver den egna personalen.

”Under stagnationen utförs olika underhållsarbeten och en del anläggningar förnyas bland annat för att förbättra cellulosafabrikens produktionskapacitet och effektivitet samt minska utsläppen till miljön”, säger direktören för Jakobstads cellulosafabrik Simon Fagerudd.

Sodapannans luftsystem vid cellulosafabrikens återvinningslinje kommer att förnyas, vilket ytterligare kommer att minska fabrikens luftutsläpp. Senaste forskningsdata och 3D-modellering har använts för att optimera förbränningslufts öppningarna. Dessutom förnyas sodapannans överhettare, vilket kommer att öka effektiviteten i elproduktionen i en redan värme- och elsjälvförsörjande fabrik och samtidigt förbättras processäkerheten.

Fabrikens två cellulosaproduktionslinjer genomgår däremot reformer av sina blekningsprocesser, vilket kommer att minska brukets kemikalieförbrukning och effektivisera avloppsreningsverket. Att förbättra effektiviteten i avloppsreningsverket kommer direkt att minska fabrikens avloppsvattenutsläpp.

Det utförs också förbättringar av fabrikens elsäkerhet, vilket kommer att förbättra arbetssäkerheten.

Totalt utförs mer än 3 700 arbeten under stagnationen.

I närområdet kan nedkörningen och uppstarten av fabriken medföra olägenheter i form av lukt. På grund av stagnationen, mellan 16 maj och den 1 juni ökar dessutom trafiken på de vägsträckor som leder till UPM:s fabriksområde.

UPM:s stagnation har en märkbar positiv inverkan för närområdets tjänsteproducenter p.g.a. ett stort behov av bl.a logi och andra dylika tjänster.

 

Mer information:

Fabriksdirektör Simon Fagerudd, tfn 040 585 2718

 

UPM Jakobstad

UPM Jakobstads fabriker utgör en unik koncentration av bioskogsindustri; här förädlas den förnybara råvaran virke till cellulosa, sågvara och energi. På området finns även UPM Skogs virkesanskaffnings regionkontor. UPM Jakobstad har cirka 340 anställda.

Följ UPM Jakobstad Instagram | upmpietarsaari.fi

 

UPM

Vi erbjuder förnybara och ansvarsfulla lösningar och innovativa framtida alternativ till fossila ekonomilösningar inom sex affärsområden: UPM Fibres, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers och UPM Plywood. Vårt bolag sysselsätter omkring 17 000 personer och vår årsomsättning är cirka 9,8 miljarder euro. UPM aktierna är noterade på Helsingforsbörsen. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

Följ UPM Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | #UPM #biofore #beyondfossils