UPM-harjoittelijan elämää: merkityksellistä synergiaa

06/12/2018 12:25:49

Siitä lähtien kuin aloitin harjoitteluni UPM:n sidosryhmäsuhteissa, olen ollut innoissani kaikista vastaan tulevista oppimismahdollisuuksista. Tämä ei koske pelkästään yhtiöön liittyviä asioita vaan myös sen oppimista, miten tiiviisti eri toiminnoissa huomioidaan ympäristö- ja sosiaalinen vastuu Tähän mennessä harjoittelu on ollut rikastuttava kokemus, jonka myötä olen päässyt tutkimaan kotimaatani syvällisemmin.

Täytyy myöntää, että sellu on minulle täysin uusi liiketoiminta-alue. Erään tutorini sanonta "oppiminen ei lopu koskaan" on osoittautunut todella paikkaansa pitäväksi! Opin joka päivä jotain uutta alkaen sellun tuotantoprosessista aina syntyperäisten puulajien vastuulliseen hoitoon UPM:n plantaasimailla. Yhteistyö kokeneiden ammattilaisten kanssa, joilla on erilainen tausta ja jotka tulevat eri puolilta Uruguayta, pitää työni vaihtelevana ja dynaamisena. Toisinaan työpäiväni saattaa alkaa aikaisin UPM Fray Bentosin sellutehtaalta ja päättyä 1000 asukkaan maaseutuyhteisöihin, kuten Cerro Coloradon tai Paso de la Cruz. Tämän mahtavan ja haastavan seikkailun ansiosta voin sanoa löytäneeni maani uudelleen: olen saanut mahdollisuuden tarkastella sitä syvällisesti niin sisältäpäin kuin ulkomailta käsin.Kesäkuu on Uruguayssa talvikuukausi.

Mikä siis sai minut hakemaan tähän ohjelmaan? Minulle on erittäin tärkeää, että kaikella mitä teen on myönteinen vaikutus ympärilläni oleviin ihmisiin. Minä uskon, että UPM:llä me todella tähtäämme jatkuvasti korkeammalle. Katsotaan vaikka UPM:n valmistamia tuotteita, esimerkiksi sellua: käytämme sitä päivittäin tajuamatta, kuinka tärkeää se on jokapäiväisen elämämme sujuvuuden kannalta. Sitten kun sen tajuaa ja miettii sellun arvoketjua, on hämmästyttävää ajatella kaikkia siihen liittyviä ihmisiä, teknologiaa sekä luontoa ja ympäristöä...Minua hämmästyttää, että olen saanut aloittaa urani yhtiössä, joka pyrkii päivittäin parantamaan toimintaansa kaikilla osa-alueilla työskennelläkseen harmoniassa luonnon ja maaseutuyhteisöjen kanssa. Tämä motivoi minua hakemaan mukaan harjoitteluohjelmaan.

Voin ylpeänä kutsua itseäni uruguaylaiseksi sekä UPM:läiseksi nähdessäni kuinka pitkälle olemme päässeet, kuinka vastuullisia olemme ja kuinka motivoituneita olemme kehittymään edelleen. Harjoittelu on ollut todellinen maratonjuoksu! Toisaalta voin vakaasti todeta, että kaikki on ollut alusta alkaen todella motivoivaa. Minulla on ollut mahdollisuus tavoitella kiinnostuksen kohteitani ja löytää uusi intohimo: vastuullisuus – näkökulma, joka toteutuu jokapäiväisessä työssämme.

UPM Uruguayssa

UPM:n toimintaan Uruguayssa kuuluvat Fray Bentosin sellutehdas, puunviljelystä ja -hankinnasta vastaava yhtiö UPM Forestal Oriental ja sen kaksi taimitarhaa sekä UPM:n säätiö.

UPM Forestal Oriental hallinnoi noin 250 000 hehtaaria puunviljelyyn soveltuvaa maata, mukaan lukien yhtiön omat sekä Fomento-ohjelman kumppanuustuottajien maat. Kaikki UPM:n puuviljelmät ovat sertifioituja.

Fray Bentosin sellutehdas valmistui vuonna 2007 ja on edelleen yksi maailman tehokkaimmista ja moderneimmista tehtaista. Sen vuosituotantokapasiteetti on 1,3 miljoona tonnia eukalyptussellua, jonka raaka-aine on vastuullisesti hoidetuilta paikallisilta puuviljelmiltä hankittua lähipuuta. Sellun lisäksi Fray Bentos on merkittävä bioenergian tuottaja noin 8% osuudella maan sähköenergian kokonaistuotannosta.

Vuonna 2006 perustettu UPM:n säätiö edistää maaseudun elinvoimaisuuttaa koulutukseen, yrittäjyyteen ja elämänlaadun parantamiseen keskittyvien hankkeiden kautta yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa.

UPM:n työllistää Uruguayssa suoraan ja välillisesti noin 7 000 henkilöä. Yhtiön toiminnan vaikutus maan bruttokansantuotteeseen on 1,4 %. www.upm.uy