Väestön ikääntyminen avaa uusia mahdollisuuksia

Maapallon väkiluku kasvaa kahdella miljardilla vuoteen 2050 mennessä, ja joka kuudes ihminen on yli 65-vuotias. Vanhemman väestön määrällisen kasvun odotetaan vaikutta-van merkittävästi maailmantalouteen ja kulutukseen.

Kaikki tietävät, että maailman väkiluku on kasvussa. Mielenkiintoista on kuitenkin se, että tammikuun puolessavälissä Kiinan julkaisemien virallisten tietojen mukaan maan syntyvyys (10,5 lasta tuhatta asukasta kohti) on matalimmalla tasolla sitten valtion perustamisen vuonna 1949. Mistä on siis kyse? Vastaus on yksinkertaisesti se, että ihmiset elävät pidempään.

YK:n raportti ennustaa, että maailman väkiluku kasvaa 7,7 miljardista 9,7 miljardiin vuoteen 2050 mennessä. Vuonna 2019 maailmassa oli 703 miljoonaa yli 65-vuotiasta, ja 2050 mennessä määrän odotetaan kaksinkertaistuvan 1,5 miljardiin.

Ageing population graph_1200.jpg

 

Vanhemman väestön määrä kasvaa myös Euroopan, Aasian, Latinalaisen Amerikan ja Karibian maissa, jotka yhdessä tuottavat yli 80 prosenttia globaalista bruttokansantuotteesta. Vuonna 2018 yli 65-vuotiaiden määrä ylitti alle viisivuotiaiden määrän maailmassa ensimmäistä kertaa historiassa. Suurten ikäluokkien vanhenemisella on valtava vaikutus maailmantalouteen.

Ageing population_1200.jpgVäestön nopea vanheneminen luo yrityksille sekä uudenlaisia mahdollisuuksia että asettaa haasteita. Kuva: Peter Ivey-Hansen

Uusi maailmanjärjestys

”Väestöpyramidin muutokset varmasti vaikuttavat käytettävissä oleviin tuloihin sekä kulutustottumuksiin maailmanlaajuisesti ja siten myös tuottavuuteen ja säästöihin. Työvoiman dynamiikkaan, eläkejärjestelmiin ja veroihin kohdistuu rasitusta, joka voi johtaa jopa valtioidenväliseen kilpailuun nuoresta työvoimasta”, kertoo Sauli Järvenpää, joka tiiminsä kanssa vastaa UPM:n kuituliiketoimintojen ennusteista ja analytiikasta.

Maailman väkiluvun kasvaessa keskiluokka paisuu eksponentiaalista vauhtia. Konsulttiyritys McKinsey arvioi, että pelkästään Kiinassa keskiluokkaisen väestön lukumäärä ylittää 550 miljoonaa vuoteen 2022 mennessä. Tämä merkitsee uuden maailmanjärjestyksen kehittymistä, kun maailmanlaajuisesti kasvavasta keskiluokasta suuri osa on yli 65-vuotiaita.

”Kokonaistasolla väestön ikääntyminen todennäköisesti vaikuttaa säästöihin, sijoituksiin, reaalikorkoihin ja kansainvälisiin pääomavirtoihin. Itse asiassa ikääntyminen voi johtaa pääomavirtojen siirtymiseen nopeasti ikääntyvistä maista hitaammin ikääntyviin, mikä puolestaan vaikuttaa valtioiden ja alueiden taloudellisen aseman ja taloudellisten voimasuhteiden maailmanlaajuisiin muutoksiin”, kirjoittaa Maailman talousfoorumin artikkelissa David E. Bloom. Hän on Harvardin yliopiston kansanterveyskoulun taloustieteen ja väestötieteen professori.

Toimialojen tasolla vanhemman väestön määrällinen kasvu voi tarkoittaa suurempaa kulutusta esimerkiksi terveydenhuollon palveluihin, henkilökohtaiseen hygieniaan, vapaa-aikaan, matkustamiseen ja sosiaalitoimen palveluihin. Esimerkiksi Kanadassa ikääntyville tarkoitetun teknologian kysyntä terveydenhuoltoalalla on kasvussa, Japanissa kehitetään nopeaan tahtiin robotteja vanhustenhoitoon ja Australia käyttää lähes 75 prosenttia laitoshoitobudjetistaan (yli 1,6 miljardia Australian dollaria) vanhusten hoitoon.

Pepper the robot_1200.jpg

Robotit, kuten Pepper, saattavat pian auttaa ikäihmisiä elämään itsenäisempää arkea. Kuva: Alex Knight, Pexels

Vanhenevat mutta varakkaat markkinat

Analytiikkayhtiö Nielsenin raportissa vanhenevan väestön maailmanlaajuisista vaikutuksista todetaan: ”Riippumatta siitä, onko kyseessä kuluttajien käyttämien tuotteiden valmistaja, vähittäismyyjä vai media-alan toimija, jonka kautta sekä valmistajat että vähittäismyyjät kommunikoivat asiakkaille, kuluttajaprofiilin vanheneminen vaikuttaa kaikkiin toimijoihin. Vanhemmalle väestölle suunnatut markkinat voivat hyvin tulevina vuosikymmeninä.”

Järvenpää on asiasta samaa mieltä.

”Kertakäyttöisten hygieniatarvikkeiden, kuten paperipyyhkeiden, vaippojen ja muiden henkilökohtaisten kulutustuotteiden valmistuksessa käytettävän fluff-sellun (revinnäismassa) kysyntä on nousussa. Suuret ikäluokat voivat tukea graafisen paperin markkinoita keskipitkällä aikavälillä, sillä toisin kuin nuoremmat sukupolvet suuret ikäluokat ostavat vielä painettuja sanoma- ja aikakauslehtiä”, hän huomauttaa.

Markkinatutkimusyhtiö Allied Market Researchin mukaan aikuisten vaippojen globaalien markkinoiden (joiden arvo oli 13,3 miljardia Yhdysvaltain dollaria vuonna 2018) arvon odotetaan kasvavan 24,1 miljardiin dollariin vuoteen 2026 mennessä, mikä tarkoittaa, että niiden keskimääräinen vuotuinen kasvuaste olisi 7,8 prosenttia vuosien 2019 ja 2026 välillä. Henkilökohtaisen hygienian hoitoon tarkoitettujen pyyhkeiden markkinoiden arvon odotetaan saavuttavan 24 miljoonaa dollaria vuoteen 2023 mennessä, mikä tarkoittaisi 5,2 prosentin kasvuastetta.

Yritysten pyrkiessä palvelemaan suuria ikäluokkia niiden kannattaa ottaa mallia maailman suurimmasta taloudesta eli Yhdysvalloista. Visan varatoimitusjohtajan ja pääekonomistin Wayne Bestin mukaan tulevaisuuden Yhdysvalloissa suuret ikäluokat kuluttavat milleniaaleja enemmän, tekevät heitä enemmän ostoksia verkossa tietokoneiden ja älypuhelinten välityksellä ja kuluttavat laajempaa tuotevalikoimaa.

”Vahvimmin kasvavia luokkia ovat päivittäistavaraostokset, kotitaloustuotteet ja -palvelut (terveydenhoitotuotteista vakuutuksiin ja taksikyyteihin). Tosiasia on, että yksityinen kulutus pysyy entisellään riippumatta väestö- ja työvoimakasvun hidastumisesta, ja tämä on nimenomaan suurten ikäluokkien ansiota”, Best kirjoittaa.

Yksinkertaisesti sanottuna ikääntyvän väestön megatrendiä ei enää voi jättää huomiotta. Teollisuuden ja talouden alojen on tosissaan mietittävä, kuinka ne voivat uudistua palvellakseen nopeasti vanhenevaa väestöä.

 

Teksti: Payal Bhattar 

Pääkuva: Vlad Sargu, Unsplash

 

Selluliiketoiminta perustuu luottamukseen
Blogi | 05/08/2024 05:21:02 | 4 min

Selluliiketoiminta perustuu luottamukseen

Lue lisää
Monien mahdollisuuksien Afrikka
Artikkeli | 11/05/2019 11:46:33 | 6 min

Monien mahdollisuuksien Afrikka

Lue lisää
’Pehmopaperi-indeksi’ kertoo Kiinan keskiluokan vaurastumisesta
Artikkeli | 02/13/2019 08:58:48 | 3 min

’Pehmopaperi-indeksi’ kertoo Kiinan keskiluokan vaurastumisesta

Lue lisää