Fomento-ohjelma on tuottavan metsätalouden roolimalli

Yli 650 uruguaylaista karjankasvattajaa osallistuu UPM Forestal Orientalin Fomento-yhteistyöohjelmaan, joka yhdistää karjatalouden ja kestävän metsätalouden.

”Luomme synergiaa Uruguayn kahden tuottavimman elinkeinon välille”, kertoo Rodrigo Fernández, joka on palkittu aberdeen angus -rotuisten nautojen kasvattaja. Hän johtaa Fomento-ohjelmaan osallistuvaa Frigorífico Modelo -tilaa.

Fomento-ohjelma sai alkunsa vuonna 2005, kun UPM:n Fray Bentosin sellutehdas pyrki hankkimaan 30 prosenttia tarvitsemastaan puusta paikallisilta maanomistajilta. Fomento-ohjelma tarjoaa maanomistajille mahdollisuuden monipuolistaa perinteistä tuotantotoimintaansa, kuten karjankasvatusta ja maataloutta, osallistumalla kestävän kehityksen periaatteita noudattavaan eukalyptuspuunviljelyyn.

Tänä päivänä yli 120 000 hehtaaria maata on valjastettu tuottoisaan eukalyptuksen kasvatukseen yhteistyössä yksityishenkilöiden, perheiden, sijoittajien ja maaseutuyhdistysten kanssa. Täyttääkseen paikallisten tuottajien odotukset UPM Forestal Oriental on kehittänyt useita liiketoimintamalleja, jotka räätälöidään yksilöllisesti kunkin tuottajan profiiliin sopiviksi. Näin varmistetaan suurin mahdollinen hyöty kaikille osapuolille.

”Ensimmäisissä kumppanuuksissa sovellettiin yhteistyömallia. Mallissa UPM Forestal Oriental sitoutuu ostamaan tuotetun puutavaran ja auttaa tuottajia tarjoamalla heidän käyttöönsä tarvittavan teknisen tuen, riittävän vuokratyövoiman ja hyvänlaatuiset taimet”, sanoo UPM Forestal Orientalin maatalousinsinööri ja kaupallinen aluejohtaja Guillermo Pereira.

Fomento_4_small.jpg

Tällä hetkellä suurin osa yhteistyöstä tuottajien kanssa toteutetaan kuitenkin vuokrausmallilla. UPM Forestal Oriental hoitaa yhteistyökumppanin mailla sijaitsevat metsäistutukset ja maksaa vuotuisen palkkion joko istutusten pinta-alan tai tuotannon perusteella.

Kaikki voittavat

Fernándezin mukaan suurin hyöty tuottajille syntyy liiketoiminnan kannattavuudesta. ”Tämän tyyppisellä maaperällä karjankasvatus ja metsänhoito ovat kaikkein tuottavinta toimintaa”, hän kertoo.

Fernándezin 3 200 hehtaarin laajuinen tila, Frigorífico Modelo, sijaitsee Keski-Uruguayssa Tacuarembón ja Duraznon hallintoalueiden alueella. Tilalla on kasvatettu aberdeen angus -rotuista karjaa jo vuodesta 1960, minkä vuoksi tila on alallaan yksi Uruguayn arvostetuimmista.

Frigorífico Modelossa aloitettiin eukalyptuksen istuttaminen vuonna 1990.

”Liiketoiminta kukoistaa, koska voimme lisäksi kasvattaa yli 800 tai 900 nautayksikköä”, Fernández selittää.

Tila on toiminut yhteistyössä UPM Forestal Orientalin kanssa vuodesta 2017, ja yhteistyösopimus kattaa kaksi kasvukiertoa eli 22 vuotta. Tällä hetkellä metsänhoitoa harjoitetaan 13 prosentilla tilan maista.

Fomento-ohjelma monipuolistaa tuottajien toimintaa ja varmistaa taloudellisen vakauden määrittämällä puulle hankintahinnan.

”Metsätalous minimoi kustannukset tai kattaa ne kokonaan. Toiminnasta ei aiheudu meille lainkaan ylimääräisiä kuluja”, Fernández paljastaa.

Puunviljelystä synergiaetuja

UPM Forestal Oriental tarjoaa noin 75 000 hehtaaria viljelemätöntä maata tuottajien käyttöön. Fomento-ohjelmaan osallistuvilla tuottajilla on etuoikeus käyttää näitä maita karjansa laiduntamiseen. Näin hyödynnetään myös metsien tarjoama varjo ja suoja laiduntaville lehmille.

Fomento-ohjelman etuihin lukeutuu myös Forest Synergy -projekti. Vuonna 2017 toimeenpantu projekti tiivistää UPM Forestal Orientalin ja paikallisten karjanjalostajien yhteistyötä. Projektin tavoite on kehittää synergiaetuja yhteystyössä toimivien tuottajien välille sekä lähentää karjankasvattajia, metsätalouden toimijoita ja paikallisyhteisöjä entisestään.

”Tavoitteemme yhteistyölle on uusien asiakkaiden hankkiminen”, Fernández kertoo. Frigorífico Modelo -tilalla suunnitelmiin kuuluu sonnien myyminen ohjelmassa toimiville karjankasvattajille.

 

Teksti: Josefina Mösle

 

Selluliiketoiminta perustuu luottamukseen
Blogi | 05/08/2024 05:21:02 | 4 min

Selluliiketoiminta perustuu luottamukseen

Lue lisää
Kasvua yhteistyössä Uruguayn maataloustuottajien kanssa
Artikkeli | 12/28/2018 14:55:59 | 1 min

Kasvua yhteistyössä Uruguayn maataloustuottajien kanssa

Lue lisää
UPM:n sellutehdashanke luo uusia mahdollisuuksia Uruguayn keskiosissa
Artikkeli | 02/20/2020 09:11:52 | 3 min

UPM:n sellutehdashanke luo uusia mahdollisuuksia Uruguayn keskiosissa

Lue lisää