Kestävän toiminnan edistäminen

Ennätysmäärä yrityksiä haluaa, että niiden liiketoimintojen kestävyys analysoidaan perusteellisesti ja että ne listataan Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksissä. Analysointi on hyvä tapa selvittää, onko yritys oikealla tiellä.

Voitot, ihmiset ja planeetta – yrityksen toiminnan kestävyyttä mitataan usein näiden kolmen tekijän avulla. Yritykset haluavat viestiä avoimesti kestävää kehitystä tukevista hankkeistaan, ja yhä useampi pyrkii valitsemaan riippumattoman ulkoisen arvioinnin. Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksi on yksi alan arvostetuimmista vastuullisuusluokituksista.

Vuoden 2018 arvioinnin tulokset on nyt julkistettu, ja UPM nimettiin jälleen kerran maailman johtavaksi tekijäksi metsäteollisuuden ja paperituotteiden alalla.

UPM:n ympäristö- ja vastuullisuusjohtaja Sami Lundgren ei peittele tyytyväisyyttään parhaaseen mahdolliseen tulokseen. Lundgrenin mukaan ykkössija on pikemminkin pitkän aikavälin sitoumuksen kuin pelkän vision ansiota.

”On toimittava lupaustensa mukaisesti, ja tuloksemme puhuvat nyt puolestaan. Ne osoittavat, että olemme ottaneet kestävään kehitykseen kokonaisvaltaisen lähestymistavan”, Lundgren kertoo.

Vuonna 1999 perustetussa Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksissä (DJSI) arvioidaan suurten kansainvälisten yhtiöiden toimintaa kolmella eri osa-alueella, eli yhtiöiden talous-, sosiaali- ja ympäristövastuun valossa. Lundgrenin mielestä lähestymistapa on markkinoiden kattavin.

Uudet painopisteet
Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksistä vastaa sijoitusyhtiö RobecoSAM, jonka päätoimipaikka sijaitsee Zürichissä. Tämä vuosi oli DJSI-indeksille ennätyksellinen, sillä analysoinnin kohteena olevat yritykset saivat kaikkien aikojen huipputulokset. Yhteensä yli 3 500:aa markkina-arvonsa perusteella suurinta globaalia yhtiötä pyydettiin vastaamaan 80–120 kysymykseen. Kyselyyn vastanneiden yhtiöiden määrä kasvoi 5 % edellisvuodesta.

 

DJSI_Member_Logo_2018.jpg

 

RobecoSAM muuttaa vuosittain yritysten arviointikriteerejä. Tavoitteemme on pitää kysymykset merkittävinä, kertoo RobecoSAMin vastuullisuuspalvelujen johtaja ja Senior Manager Robert Dornau.

”Poistamme aiheet, joista on tullut viime vuosina yleinen käytäntö ja joiden perusteella johtavat yhtiöt eivät enää erotu edukseen. Näin voimme varmistaa, että arvioinnissamme nostetaan jatkuvasti rimaa ja yhtiöt haastetaan huomioimaan paremmin pitkän aikavälin riskejään ja mahdollisuuksiaan”, Dornau sanoo.

Yksi arviointikriteereistä perustuu hyvään hallinnointitapaan. Dornau kertoo, että hyvä hallinnointi varmistaa, että yhtiötä hallitaan osakkeenomistajien etujen mukaisesti.

”Empiiriset todisteet viittaavat siihen, että hyvin hallinnoitujen ja huonosti hallinnoitujen yritysten välinen ero oman pääoman tuotossa voi olla viiden vuoden aikavälillä jopa 56 %.”

DJSI-arvioinnissa jokainen kolmesta analysoidusta osa-alueesta sisältää 8–10 painopistealuetta. Tänä vuonna metsä- ja paperituoteteollisuuden taloudellisten aihealueiden arvioinnissa kiinnitettiin huomiota muun muassa yhtiön hallinnointiin, verosuunnitteluun ja toimitusketjun hallintaan.

Ympäristövastuuosiossa yhtiöitä arvioidaan esimerkiksi luonnon monimuotoisuutta parantavien hankkeiden sekä kestävän metsänhoidon perusteella. Sosiaalista vastuuta tarkastelevassa osiossa käsitellään muun muassa ihmisoikeuksia ja hyväntekeväisyystoimintaa.

Mahdollisuudet kasvuun
Lundgren kertoo UPM:n menestyneen hyvin kaikilla kolmella osa-alueella ja erityisen hyvin talouteen liittyvässä arvioinnissa, jossa UPM sai parhaimmat pisteet kaikissa kategorioissa yhtä lukuun ottamatta. Ympäristöön liittyvillä osa-alueilla UPM sai täydet pisteet tärkeissä kategorioissa, kuten ympäristöpolitiikassa ja raportoinnissa, tuotevastuussa, kestävässä hankinnassa ja metsänhoidossa.
Lundgrenin mukaan parannettavaakin löytyy. Parantamisen varaa on esimerkiksi arvonlisäyksen ja veden kaltaisten resurssien käytön välisessä suhteessa sekä jätteentuotannon ja ilmansaasteiden vähentämisessä.

UPM:llä on kehitysmahdollisuuksia edelleen sosiaalisessa osa-alueessa. UPM sai parhaimmat pisteet ihmisoikeuksissa ja työvoimakäytännöissä. Sosiaalisen osa-alueen tuloksissa painoarvoa saa eniten työterveys ja -turvallisuus, jossa UPM:n tulos laski. UPM:n ympäristö- ja vastuullisuusjohtaja Sami Lundgren näkee tuloksissa uusia mahdollisuuksia.

”Vahvuutemme on ehdottomasti se, että olemme kaikilla osa-alueilla tasaisen vahvoja. Hallinnointi ja toimintaohje ovat taloudellisia vahvuuksiamme. Olemme myös suoriutuneet hyvin vastuullisessa hankinnassa ja kestävässä metsänhoidossa. Kehityskohteitamme voisivat olla tulevaisuudessa alihankkijaturvallisuuden parantaminen sekä päästöjen vähentäminen”, Lundgren sanoo.

 

UPM Factsheet DJSI:stä (PDF )

 

Teksti: Anna Gustafsson