Uruguayn luonnonmetsät ovat suojeltuja

UPM on viljellyt eukalyptusta Uruguayssa vuodesta 1990 lähtien. Puuviljelmiin perustuva metsätalous alkoi 80-luvun lopulla, kun hallitus loi uutta lainsäädäntöä teollisuudenalan vauhdittamiseksi.

 

”Metsälakiin sisältyi kaksi keskeistä strategiaa. Toisaalta lain tavoitteena oli edistää plantaasiviljelmiä, ja samalla se sisälsi tiukat säädökset luonnonmetsien suojelemiseksi. Lakia sovelletaan myös nykyisin”, vahvistaa UPM:n puuviljelmien suunnittelupäällikkö Ricardo Methol.

Maankäytön hyvä suunnittelu on pitkäaikaisen ja menestyksekkään metsätalouden perusta. Suunnitteluvaiheessa metsitykseen sopivat alueet tunnistetaan ja erotetaan suojelualueista.

Huolellisen suunnittelun ansiosta puuviljelmät, ruohomaat sekä luonnonsuojelualueet ovat hyvässä sopusoinnussa keskenään.

”Olemme esimerkiksi luoneet kattavan luonnonalueiden verkoston arvokkaiden luonnonympäristöjen kuten luonnonvaraisten metsien, ruohomaiden sekä plantaasien ympärillä sijaitsevien kosteikkojen suojelemiseksi. Noin 35% alueistamme on alkuperäisen kasviston peitossa. Nämä alueet ovat yhteydessä toisiinsa biologisten käytävien kautta ”, kertoo Methol.

Hän korostaa, että lainsäädäntö ja istutukset ovat onnistuneet vähentämään luonnonmetsiin kohdistuvaa painetta. Alkuperäisten metsien osuus on itse asiassa hieman kasvanut viimeisen kolmen vuosikymmenen aikana. Nykyään ne peittävät noin 5% maan pinta-alasta. Uruguay on ainut Latinalaisen Amerikan maa, jossa luonnonmetsien määrä ei ole vähentynyt vaan pain vastoin kasvanut.

”Luonnonmetsien kasvuvauhti ja puusto eivät sovellu teolliseen käyttöön esimerkiksi sahateollisuudessa. Kotitaloudet ovat käyttäneet metsiä yksityisiin tarkoituksiin sekä polttopuiden keräämiseen. Nykyään myös polttopuut tulevat pääasiassa plantaaseilta. Meillä ei ole Uruguayssa sademetsiä”, hän lisää.

Eukalyptuspuut eivät käytä pohjavettä eivätkä vaikuta pohjaveden kertymään. Sen sijaan puut lisäävät maaperän imeytymiskykyä, mikä on tärkeä veden virtausta ylläpitävä tekijä sateiden jälkeen pidemmällä aikavälillä.

”Olemme tehneet aiheesta useita tutkimuksia yliopistojen ja riippumattomien tutkijoiden kanssa. Tulosten mukaan eukalyptusplantaasien pintaveden valuma on pienempi kuin ruohomailla, mikä vähentää eroosiota ja ravinteiden huuhtoutumista vesistöihin Plantaasit eivät vaikuta pohjaveden korkeuteen tai kertymään, kertoo Methol.

”Puuntuotannon ja ympäristöasioiden lisäksi otamme plantaasitoiminnoissamme huomioon myös paikalliset ihmiset. Meillä on erittäin kattava sosiaalisen vastuun agenda, jonka puitteissa teemme tiivistä yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa”, Methol sanoo.

 

Lue myös:

Kuinka UPM suojelee luonnon monimuotoisuutta Uruguayssa?

 

Onko puun käyttö ratkaisu ilmastonmuutokseen?
Artikkeli | 04/11/2024 10:22:44 | 4 min

Onko puun käyttö ratkaisu ilmastonmuutokseen?

Lue lisää
Kasvua yhteistyössä Uruguayn maataloustuottajien kanssa
Artikkeli | 12/28/2018 14:55:59 | 1 min

Kasvua yhteistyössä Uruguayn maataloustuottajien kanssa

Lue lisää
Mitä Amazonin metsäpaloista voi oppia?
Artikkeli | 09/05/2019 13:15:09 | 6 min

Mitä Amazonin metsäpaloista voi oppia?

Lue lisää