Nuoret osaajat vaikuttavat UPM:n tulevaisuuteen

UPM:n kaksi koulutusohjelmaa valmistavat nuoria työskentelyyn UPM Fray Bentosin sellutehtaalla Uruguayssa.

"Nuoret tuovat uutta energiaa ja nuorekkaan ilmapiirin kokeneeseen tiimiin. He oppivat nopeasti ja ovat avoimia uusille kokemuksille, joten he sopeutuvat nopeasti UPM:n työtapoihin", kertoo Santiago Sagari, Senior Manager, Human Resources, UPM Uruguay.

Koulutusohjelmien nimet ovat Jóvenes Profesionales (nuoret ammattilaiset) ja Jóvenes Talentos (nuoret osaajat). Nuorten ammattilaisten koulutusohjelmassa on yliopistotutkinnon suorittaneita harjoittelijoita. Jóvenes Talentos on suunnattu erityisesti luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon suorittaneille.

"Koulutusohjelmien tarkoitus on kouluttaa nuoria teknikkoja ymmärtämään tuotantoprosessejamme syvällisesti, jotta he voivat osallistua aktiivisesti tiimien työskentelyyn tehtaissa" sanoo Sagari.

Molemmat ohjelmat kestävät vuoden. Ensimmäisten kuukausien aikana opiskelijat tutustuvat sellun ja paperin valmistuksen teoriaan.

Ohjelman jälkimmäinen puolisko koostuu 4–6 kuukauden pituisesta käytännön työharjoittelusta UPM:n sellutehtaalla. Työharjoittelun aikana opiskelijat alkavat työskennellä itsenäisesti valvomossa kykyjään ja yrityksen tarpeita vastaavissa tehtävissä.

Aluksi prosessit opitaan seuraamalla kokeneen teknikon työskentelyä. Myöhemmin opiskelijat työskentelevät työnjohtajan ohjauksessa, jonka jälkeen he voivat työskennellä valvomossa itsenäisesti.

"Jokaisen vaiheen tavoitteena on, että opiskelijat hallitsevat sekä teorian että käytännön ja pystyvät toimimaan kokonaisvaltaisena jäsenenä tiimissä. Se luo erinomaisen työilmapiirin, jonka haluamme säilyttää tulevaisuudessakin", Sagari kertoo.

Koulutusohjelmiin hyväksytään ensisijaisesti Fray Bentosissa ja muilla sisämaan alueilla asuvia opiskelijoita. "Teollisen hankkeen ansiosta voimme vaikuttaa Uruguayn keskiosissa olevien kaupunkien kehitykseen", Sagari toteaa.

UPM aloitti ensimmäisen koulutusohjelmansa Uruguayssa yli 10 vuotta sitten jo ennen tuotannon aloittamista, sillä päteviä työntekijöitä oli vaikea löytää. Tähän mennessä Jóvenes Talentos- ja Jóvenes Profesionales -koulutusohjelmiin on osallistunut yli 90 opiskelijaa.

Nuorten kanssa työskentelyssä on myös omat haasteensa.

"Uudet sukupolvet haluavat pitää työn ja vapaa-ajan tasapainossa, ja meidän on otettava se työnantajana huomioon. Olemme onnistuneet siinä hyvin, sillä noin 90 prosenttia koulutuksen aloittaneista työskentelee yrityksessä edelleen", sanoo Sagari.

Sebastián Calvermater, kemiantekniikan asiantuntija

upmfraybentos-people-27_Calvermater_small.jpg

Sebastián oli lukiossa, kun hänen opettajansa suositteli osallistumaan UPM:n Socio por un día -ohjelmaan. "Saimme työskennellä koko päivän osaavien ammattilaisten kanssa mielenkiintoisessa tehtaassa. Halusin kehittyä yhtä taitavaksi", hän kertoo. Valmistuttuaan Sebastián hyväksyttiin Young Professionals -ohjelmaan, minkä ansiosta hän palasi takaisin kotikaupunkiinsa.

Hän aloitti kuitulinjalla ja opiskelee nyt sellun valkaisua. "Tehtaan toimintojen tunteminen on tärkeää, sillä yhden osaston päätökset voivat vaikuttaa tehtaan muihin osastoihin." Sebastián arvostaa erityisesti hyvää työilmapiiriä ja työntekijöiden välistä luottamusta. "UPM:llä työskentelyssä riittää haasteita, sillä uutta opittavaa on paljon."

Angelina Rostán, työturvallisuuden asiantuntija

upmfraybentos-people-24_Rostan_small.jpg

Angelina aloitti työskentelyn tehtaalla 22-vuotiaana vuonna 2008. Opiskellessaan Montevideossa hän sai kuulla Fray Bentosissa asuvalta perheeltään Young Talents -ohjelmasta. Hän haki ohjelmaan ja pääsi mukaan.

Hän työskenteli useissa tuotantoprosesseissa, kunnes hänet nimettiin tehtaan turvallisuusjohtajaksi vuonna 2015.

Angelinan mukaan ylennyksen mahdollisti UPM:n joustavuus, jonka ansiosta hän sai yhdistettyä opiskelut ja työskentelyn. Hän arvostaa UPM:n työntekijöilleen tarjoamia etenemismahdollisuuksia. "Useimmat UPM:n päälliköt ja esimiehet ovat tehtaan teknikkoja, jotka ovat päässeet etenemään urallaan."

Erinomainen työilmapiiri on auttanut häntä kasvamaan työssään ja henkilökohtaisessa elämässään. UPM:n joustavuuden ansiosta hän voi viettää laatuaikaa myös perheensä kanssa. "Tällä hetkellä äitiys on minulle tärkeintä" Angelina sanoo.

Martin Alvez, kemiantekniikan asiantuntija

upmfraybentos-people-26_Alvez_small.jpg

Martin halusi vakuuttaa HR-osaston ja saada paikan ensimmäisestä työhaastattelustaan lähtien. Aloittaessaan hän oli vasta lukioikäinen. Martin piti kemiasta, joten koulusta valmistuttuaan hänet siirrettiin työskentelemään jätevedenpuhdistamoon.

Yksi UPM:llä työskentelyn parhaista puolista on hyvä ryhmähenki muiden työntekijöiden kanssa. "Voimme keskustella avoimesti siitä, miten työntekoa voi parantaa." Hän aikoo kehittää taitojaan työskentelemällä myös muilla osa-alueilla.

Daniela Roldán, sähkötekniikan opiskelija

Daniela halusi töihin UPM:lle heti, kun Fray Bentosin tehdas valmistui. Hänen unelmansa toteutui vuonna 2015, kun hän suoritti perehdytyskurssin ja aloitti työt sellun talteenotossa.

Alku oli haastava, sillä uutta opittavaa oli paljon ja Daniela oli kahdeksannella kuulla raskaana. Daniela aloitti työt osa-aikaisena, ja esimiehien ja kollegojen tuki ja suhtautuminen olivat hänelle tärkeitä. Hän haluaa jatkaa taitojensa kehittämistä UPM:llä, sillä hänen mukaansa opittavaa vielä riittää.

Jonathan Ragghianti, ympäristöteknikko

upmfraybentos-people-25_Raggianti_small.jpg

Jonathan on työskennellyt vuodesta 2008 UPM Forestal Orientalin logistiikkaosastolla, jossa hän ohjaa tehtaalle tulevaa liikennettä. Hän haki Young Professionals -ohjelmaan ensimmäistä kertaa vuonna 2012. "Silloin en ollut vielä valmis, mutta halusin kehittää taitojani. Tiesin, että saisin uuden mahdollisuuden myöhemmin, sillä UPM on yhtiö, joka tarjoaa kehittymismahdollisuuksia", Jonathan sanoo.

Hän liittyi tehtaan ympäristöosastoon vuonna 2014. Nyt Jonathan käyttää koulutusohjelmassa oppimiaan taitoja ja jatkaa kehittymistä tiimissä, joka koordinoi koko yrityksen ympäristöasioita.

 

Teksti: Vesa Puoskari

Rajoja rikkova insinööri
Artikkeli | 02/11/2020 06:35:09 | 5 min

Rajoja rikkova insinööri

Lue lisää
Selluliiketoiminta perustuu luottamukseen
Blogi | 05/08/2024 05:21:02 | 4 min

Selluliiketoiminta perustuu luottamukseen

Lue lisää
Humans of Pulp: Sanna Sihvola tavoittelee täydellisyyttä
Artikkeli | 08/14/2019 09:21:58 | 3 min

Humans of Pulp: Sanna Sihvola tavoittelee täydellisyyttä

Lue lisää