UPM suojelee La Rinconadan ainutlaatuista monimuotoisuutta Uruguayssa

Pienelle maakaistaleelle Tacuarembó-joen tuntumaan on keskittynyt pala ainutkertaista maisemaa ja todellinen monimuotoisuuden kehto. UPM tekee työtä suojellakseen tätä koko Uruguayn mittakaavassa harvinaista aluetta.

UPM:n Uruguayssa ylläpitämistä 22 suojelualueesta yksikään ei liene yhtä ainutlaatuinen kuin La Rinconada. Tacuarembón provinssin etäisessä kolkassa, samannimisestä joesta hieman pohjoiseen sijaitsevalta suojelualueelta löytyy erittäin harvinaisia vaeltavia dyynimuodostelmia, joita ei ole missään muussa osassa maata.

"Nämä ekosysteemit, erityisesti vaeltavien dyynien ylläpitämät, ovat erittäin herkkiä.Ne edustavat alueellisesti hyvin pientä osaa Uruguaysta", kertoo UPM:n ympäristöasioiden koordinaattori Ivan Grela.

UPM osti maat alun perin kymmenisen vuotta sitten, ja ensimmäiset kaksi vuotta tuore omistaja käytti alueen ominaisuuksien selvittämiseen. Yhteistyössä useiden ympäristöasiantuntijoiden kanssa kävi ilmi, että nykyiseen La Rinconadan suojelualueen piiriin kuuluvat maat olivat sekä ekologisesta että maantieteellisestä näkökulmasta poikkeuksellisia.

"Vaikka alue on kooltaan vain 380 hehtaaria, siellä elää useita harvinaisia tai uhanalaisia ja siten suojeltavia lajeja", kuvailee Grela viitaten 17 kasvi- ja 15 eläinlajiin, joiden Uruguayn hallitus on katsonut olevan vaarassa hävitä. Niiden lisäksi alueella viihtyy satoja yleisempiä mutta tärkeitä lajeja.

Monimuotoisuuden tiivistymä

Pienestä koostaan huolimatta La Rinconada on uskomattoman monimuotoinen, ja sen piiriin mahtuu useita erilaisia elinympäristöjä. Nämä mikrobiosfäärit ovat niin ainutlaatuisia, että joidenkin alueella tavattavien lajien uskottiin elävän ainoastaan rannikolla, jonne suojelualueelta on matkaa lähes 500 kilometriä.

Suojelualue alkaa Tacuarembó-joen töyräiltä. Se myötäilee keinotekoisesti tulvivaa jokea, joka padottiin aiemmin riisin viljelyyn käytettyjen alavien peltojen kastelua varten. Koska riisin viljely lopetettiin jo liki kymmenen vuotta sitten, pellot ovat palanneet luonnontilaan.

wetlands-la-rinconada.png

Kosteikkoa La Rinconadassa

Joelta poispäin mentäessä alangot muuttuvat mäkimaaksi, jonka rinteitä koristaa huomattava määrä erilaisia villikukkia.

Kumpuilevat mäkimaat puolestaan vaihtuvat asteittain metsäksi, jonka lajistoon kuuluu runsaasti erilaisia paikallisia kasvilajeja, joita on tavattu tähän mennessä vain hyvin pieninä populaatioina.

Koilliseen päin mäet ja alangot tekevät tilaa maisemalle, jota hallitsevat erityisesti jokien läheisyydessä esiintyvät soiset tulvamaat eli bañadosit sekä vaeltavat hiekkadyynit.

Vaikka Uruguayssa tavataan useita erityyppisiä bañadoseja, La Rinconadan suojelualueella tavattava tyyppi on harvinainen. Tietyn happamuustasonsa ansiosta se tarjoaa elinympäristön lajeille, jotka eivät tavallisesti viihtyisi vastaavassa ympäristössä.

Bañadosit ja joki eivät kuitenkaan ole alueen ainoita kosteikkoja. Alueelle on muodostunut myös useita laguuneja hiekkadyynien liikkumisen ja joen uomassa tapahtuneiden muutosten vuoksi. Laguunit puolestaan tarjoavat kodin lukuisille kotoperäisille lajeille.

Arvokkaan luontonsa lisäksi La Rinconadalla on kansallista historiallista ja kulttuurista merkitystä. UPM:n teettämissä tutkimuksissa alueelta löytyi siellä eläneelle alkuperäiskansalle kuuluneiden esineiden jäänteitä, kuten saviastioiden kappaleita sekä kivestä työstettyjä työkaluja.

Kamppailu vieraslajeja vastaan

Bañadosit ovat näyttämö taistelulle kahta nopeasti leviävää vierasperäistä mäntylajia vastaan. Vaikka UPM on päässyt kamppailussa voitolle, tilanteen seuraaminen jatkuu.

Loblollymänty (Pinus taeda) sekä etelänkeltamänty (Pinus elliottii) kuuluvat Kaakkois-Yhdysvaltojen suoalueilla tavattaviin kotoperäisiin lajeihin, joita edellinen omistaja istutti maille. Ne lisääntyivät nopeasti peittäen vaeltavat dyynit alleen ja syrjäyttäen paikalliset lajit, jotka eivät pärjänneet aggressiiviselle vieraslajille.

”Näiden kahden mäntylajin leviäminen on suurin uhka suojelualueelle”, selittää Grela. ”Kaikki loblollymännyt on hävitetty, ja aluetta tarkkaillaan uusien taimien varalta.”

Toimien ansiosta alue on kokenut pienen uudestisyntymisen. Paikalliset kasvilajit ovat elpymässä ja palaamassa dyyneille.

native-forest-la-rinconada.png

Alkuperäistä metsää La Rinconadassa

Suojellen ja vaalien

La Rinconadan paikallisen luonnonympäristön onnistuneella kuntoutuksella on UPM:lle erittäin suuri merkitys.

”Meille La Rinconada on tärkeä alue ja haluamme varmistaa, että tämä ainutlaatuinen elinympäristö vaeltavine dyyneineen säilyy sille tyypillisessä muodossaan”, Grela tiivistää.

Toisin kuin esimerkiksi Länsi-Uruguayssa sijaitseva El Chasicon suojelualue, La Rinconada ei ole vielä yleisölle avoin.

”Tällä hetkellä meillä ei ole siellä opetukseen tähtäävää toimintaa yleisölle”, hän kertoo. ”Alue on vaikeapääsyinen, mutta suhtaudumme toiveikkaasti tällaisen ohjelman järjestämiseen tulevaisuudessa.”

Toistaiseksi Grela tiimeineen keskittyy Keski-Uruguayn erityislaatuisia biosfäärejä ylläpitävien luonnonmaisemien säilyttämiseen. Tämä tarkoittaa niin aggressiivisten vieraslajien torjuntaa kuin alueen turvaamista luvattomalta metsästykseltä ja kalastukselta.

”Ainutlaatuisten elinympäristöjen suojelu kuuluu toimintatapaamme”, Grela sanoo. ”Haluamme vaalia paikallisten luonnonympäristöjen kirjoa – erityisesti niitä, jotka ovat Uruguayn harvinaisimpia ja uhatuimpia.”

 

Teksti: Daniel Dawson

Selluliiketoiminta perustuu luottamukseen
Blogi | 05/08/2024 05:21:02 | 4 min

Selluliiketoiminta perustuu luottamukseen

Lue lisää
Kasvua yhteistyössä Uruguayn maataloustuottajien kanssa
Artikkeli | 12/28/2018 14:55:59 | 1 min

Kasvua yhteistyössä Uruguayn maataloustuottajien kanssa

Lue lisää
UPM:n sellutehdashanke luo uusia mahdollisuuksia Uruguayn keskiosissa
Artikkeli | 02/20/2020 09:11:52 | 3 min

UPM:n sellutehdashanke luo uusia mahdollisuuksia Uruguayn keskiosissa

Lue lisää