Puun käyttö vaihtoehtoisena raaka-aineena kasvaa

Kestävään kehityksen perustuva liiketoiminta on yhä useammin myös taloudellisesti kannattavaa. Tämä kävi ilmi Uruguayn pääkaupungissa Montevideossa syyskuussa järjestetyssä CAETS-konferenssissa, johon alan toimijat kokoontuivat keskustelemaan selluntuotannon sivutuotteiden ja tähteiden tulevaisuudesta ja roolista kiertotaloudessa.

 

Tapahtuman järjesti International Council of Academies of Engineering (CAETS) yhdessä Uruguayn kansallisen insinööriakatemian kanssa. Yksi konferenssin tärkeimpiä huomioita oli, että puupohjaiset kemikaalit, polttoaineet ja uudet biomateriaalit ovat metsäteollisuuden pienin mutta nopeimmin kasvava alue.

Biomassa on merkittävä osa kiertotalouden kehitystä, kun teollisuusyritykset minimoivat jätteentuotantoa hyödyntämällä jätettä uudelleen prosessin kaikissa vaiheissa.


Ligniinissä mahdollisuuksia

Tulevaisuudessa kaikki tällä hetkellä fossiilisista polttoaineista valmistetut tuotteet voi tehdä puusta. Tämä ajatus toistui useita kertoja konferenssin aikana.

Ligniini on yksi puunjalostuksen sivutuotteista. Teollisuuden toimijat näkivät siinä suuria mahdollisuuksia muovin ja fossiilisiin raaka-aineisiin pohjautuvien tuotteiden korvaajana.

"Ligniinistä on mahdollista tehdä kannattavaa liiketoimintaa", totesi Tarja Tamminen, VTT:n Principal Scientist. "Vielä voi olla liian aikaista, mutta muutos on lähellä."

Tamminen näkee ligniinille eniten mahdollisuuksia fossiilipohjaisten fenoleiden korvaajana hartsissa, jota käytetään esimerkiksi vanerissa ja joissain huonekaluissa. Vaneriteollisuus on usean miljardin dollarin toimiala, ja ympäristöystävälliset huonekalut ovat yksi markkinoiden nopeimmin kasvavia trendejä. Ligniinistä voikin tulla kannattava tuote Latinalaisen Amerikan sellutehtaille.

Tarja Tamminen 3.jpg

Tarja Tamminen

Tamminen huomautti myös, että erityyppisiä ligniinejä voi käyttää polyuretaanien, muovikomposiittien, pintakäsittelyaineiden, hiillettyjen materiaalien, polttoaineiden ja muiden kemikaalien sijaan.

"Ligniinien avulla voi saavuttaa kustannussäästöjä, mutta niillä on myös muita etuja", hän sanoi.

Joidenkin ligniinien on todettu olevan tulenkestäviä, estävän UV-säteitä sekä ehkäisevän hapettumista. Näistä ominaisuuksista on etua monissa käyttösovelluksissa aina komposiiteista betoniin.

Betoninvalmistus on kasvava teollisuudenala kaikkialla Latinalaisessa Amerikassa, erityisesti Brasiliassa. Tämä onkin uusi mahdollinen tulonlähde Latinalaisen Amerikan sellutehtaille.


Tehokas uudelleenkäyttö

Ligniinin sekä sellutehtaiden muiden sivutuotteiden ja tähteiden laaja hyödyntäminen auttaa teollisuutta mukautumaan kiertotalouteen.

UPM:n strategisista yhteistyökumppanuuksista vastaavan johtaja Esa Laurinsillan mukaan kestävään kehitykseen perustuva toiminta luon vankan pohjan alan tulevaisuuden kasvulle

”Toimintamme on perustuttava sekä biomassan kestävälle hankinnalle että kestävän kehityksen mukaisille kehitysohjelmille", hän sanoi. "Se on erittäin tärkeää, jotta voimme reagoida kaupungistumisen ja ilmastonmuutoksen megatrendeihin sekä vastata ympäristöystävällisten tuotteiden kasvavaan kuluttajakysyntään."

Laurinsilta painotti, että materiaalien uudelleenkäyttö ja ekodesign-periaatteet ovat kiertotalouden kulmakiviä. Kiertotalouden mukaista toimintaa ovat esimerkiksi materiaalien uudelleenkäyttö ja kierrätys, uusien tuotteiden valmistus tähteistä ja sivutuotteista, suljettu veden kierto ja muut materiaalien ja resurssien suljettua kiertoa tukevat prosessit sekä yleisesti ottaen jätteen mieltäminen resurssiksi.

Esa_laurinsilta_presenting.jpg

Esa Laurinsilta 

Esimerkiksi UPM käyttää vuosittain 2,6 miljoonaa tonnia kierrätyskuitua painopaperien valmistuksessa ja lannoittaa metsiään biomassan polttamisesta syntyvällä tuhkalla. Tällainen toiminta on Laurinsillan mukaan konkreettinen esimerkki suljetusta materiaalikierrosta.

"Seuraavaksi aiomme keskittyä molekyylipohjaisiin arvoa lisääviin tuotteisiin, mikä osoittaa, että meillä on todella selluloosasta, hemiselluloosasta ja ligniinistä johdettuja tuotteita", hän totesi. Biopolttoaineet ja biopohjaiset kemikaalit ovat UPM:n tämänhetkiset kehitysalueet.

Laurinsilta muistutti lopuksi, ettei kiertotalouden mukaista toimintaa voi kehittää ilman yhteistyötä.

"Uudenlaisten ratkaisujen kehittämisessä innovaatiot ovat avainasemassa. Tämä koskee yhtä lailla UPM:ää kuin mitä tahansa yhtiötä. Innovaatiot edellyttävät yhteistyötä", hän sanoi.

"Tänä päivänä yhteistyötä tarvitaan enemmän kuin koskaan aiemmin. Tutkimuksessa tulisi olla mukana yhtä lailla yksityisiä yhtiöitä, tutkimusorganisaatioita kuin julkishallinnon edustajia", Laurinsilta kiteytti.

 

Teksti: Daniel Dawson

Uudet, modernit LNG-alukset ovat ylittäneet odotukset
Artikkeli | 06/07/2024 07:33:18 | 5 min

Uudet, modernit LNG-alukset ovat ylittäneet odotukset

Lue lisää
UPM:n metsät ovat täynnä elämää
Artikkeli | 06/27/2017 13:03:00 | 2 min

UPM:n metsät ovat täynnä elämää

Lue lisää
Kasvua yhteistyössä Uruguayn maataloustuottajien kanssa
Artikkeli | 12/28/2018 14:55:59 | 1 min

Kasvua yhteistyössä Uruguayn maataloustuottajien kanssa

Lue lisää