Puuviljelmien rooli puun tarpeen kasvaessa

CAETS-konferenssi kokosi syyskuussa akateemikoita, tutkijoita ja alan johtavia toimijoita Uruguayn pääkaupunkiin Montevideoon keskustelemaan kestävän maa- ja metsätalouden tulevaisuudesta.

 

Puun ja puupohjaisten tuotteiden globaali kysyntä ylittää tämänhetkisen tuotannon.

"Puupohjainen teollisuus on jo tänä päivänä mukana monissa erilaisissa arvoketjuissa. Tämä on alan selkeä etu, koska se ei ole niin altis millekään tietyille sektoreille", totesi João Cordeiro, Pöyry Management Consultingin Senior Principal. Hän kertoi CAETS-yleisölle, että arvoketjujen rooli on muuttumassa.

"Toimimme monilla eri sektoreilla aina tekstiileistä lankkuihin. Teollisuusalojen muutoksen myötä mukaan tulee uusia arvoketjuja, mistä lentokoneteollisuuden komposiittimateriaalit ovat hyvä esimerkki", hän sanoi.

Cordeiron visio alan tulevaisuudesta on linjassa konferenssin teeman kanssa. International Council of Academies of Engineering and Technological Sciencesin (CAETS) sekä Uruguayn kansallisen insinööriakatemian yhdessä järjestämän tapahtuman aihe oli "Parempaa maailmaa rakentamassa: maanviljelys- ja metsätalousjärjestelmien kestävä kehitys".


Kuinka paljon puuta tarvitaan?

Pöyry ennustaa, että vuoteen 2030 mennessä puutavaran, paneelien, sellu- ja kuitupohjaisten tuotteiden sekä puupohjaisten biokemikaalien tuotantoon tarvitaan 2,5 miljardia kuutiometriä puuta, jonka kokonaisarvo on 770 miljardia euroa.

Cordeiron mielestä alan on globaaleihin vaatimuksiin vastatakseen pystyttävä tuottamaan puuta 700 miljoonaa kuutiometriä tämänhetkistä enemmän.

Cordeiro huomautti, että useimmat globaalit megatrendit ovat metsäteollisuudelle suotuisia. Neljästä tärkeimmästä puupohjaisten tuotteiden loppukäyttöalueesta vain graafisten papereiden tuotanto supistuu median digitalisoitumisen vaikutuksesta.

Muut paperiteollisuuden alat, kuten pakkausala, kuitenkin kasvavat maailmanlaajuisesti. Kasvavaan kysyntään vaikuttavat osaksi verkkokaupan kasvu sekä tarve muovin korvaaville ratkaisuille. Paperin ohella myös muiden sellutuotteiden, kuten pehmopaperin, vaippojen, puutuotteiden sekä puupohjaisten kemikaalien ja materiaalien kysyntä on kasvussa.

Kasvua vauhdittaa suureksi osin kasvava kysyntä Kiinassa ja Kaakkois-Aasiassa. Näillä alueilla kaupungistuminen on hyvin nopeaa ja hygieniavaatimukset ovat tiukentuneet. Puupohjaisten kemikaalien synnyttämä biomassan ja biomateriaalien tarve kasvaa kuitenkin myös kehittyneissä maissa.

"Voimme vastata kasvavaan puun kysyntään ainoastaan lisäämällä kestävän kehityksen mukaisia puuviljelmiä", Cordeiro totesi.

"Viime kädessä kyse on talouden perusasioista", Cordeiro sanoi. "Puiden viljely valituilla alueilla on järkevää, sillä se auttaa säilyttämään luonnonmetsiä."


Puuviljelmien arvo

Konsulttiyritys CPA Ferreren toteuttaman tutkimuksen mukaan puuviljelmät luovat Uruguayssa enemmän lisäarvoa ja työpaikkoja kuin muut maankäyttömuodot. Yhtiön selvityksessä kävi ilmi, että muuhun toimintaan verrattuna puuviljelmät tuottavat lähes kaksinkertaisen vientiarvon hehtaaria kohden, luovat kaksinkertaisen määrän työtarvetta 1 000 hehtaaria kohden ja yli kolminkertaistavat valtion verokertymän hehtaaria kohden.

Puuviljelmiä voidaan kuitenkin käyttää vielä tehokkaammin yhdistämällä puun kasvatus muuhun toimintaan, kuten eukalyptushunajan tuotantoon kukintakaudella.

Puuviljelmät tuottavat monia muitakin hyötyjä. Hiili varastoituu puuhun, joka siten toimii hiilivarastona kasvunsa ajan. Puuviljelmät tukevat ympäristön suojelua tukemalla luonnonmetsien säilymistä ja ehkäisemällä eroosiota.

"Puuviljelmät ovat vähän tunnettu mutta tehokas keino globaalin kestävän kehityksen turvaamisessa", totesi Rosario Pou Ferrari, Uruguayin kansallisen insinööriakatemian johtava jäsen ja kirjan Forestación en Uruguay kirjoittaja. "Puuviljelmät tukevat metsien säilyttämistä."

Esimerkiksi läntisessä Uruguayssa, jossa on kaksi suurta sellutehdasta, puuviljelmät ja luonnonmetsät kasvavat rinnakkain. Uruguayssa ei ole paljon luonnonmetsää, joten hyvin hoidetut puuviljelmät suojelevat olemassa olevaa metsäkantaa.

Puuviljelmät estävät maaperän eroosiota, ja lisäksi puiden ravinteet palaavat maaperään, kun hakkuun jälkeen plantaasipuista on poistettu oksat, kuori ja lehdet. Kiinassa on jopa perustettu puuviljelmiä, joiden yksinomainen tarkoitus on suojella herkkää ympäristöä.


Lisää puuviljelmiä tulevaisuudessa

Kaikentyyppisten puupohjaisten tuotteiden nopeimmin kasvavat markkinat ovat tällä hetkellä Aasiassa.

"Aasiaan kannattaisi ehdottomasti luoda enemmän puuviljelmiä", Cordeiro sanoi. "Saatavilla oleva maa-alue on kuitenkin merkittävä rajoite. Maata on paljon, mutta suurinta osaa käytetään ruoantuotantoon. Monet Kiinan puuviljelmät sijaitsevat esimerkiksi mäkisissä maastoissa, joissa maanviljelys on hankalaa."

"Puuviljelmät menestyvät vain, jos niiden ei tarvitse kilpailla maanviljelyksen kanssa", hän lisäsi. "Puuviljelmiä ei kannata perustaa hyvin hedelmälliselle maaperälle, koska puut voivat kasvaa karummissakin olosuhteissa."

"Etelä-Amerikassa on onneksi paljon puuviljelmille soveltuvaa maata. Maa-ala on pitkälti laidunmaata, eikä sille löydy monia vaihtoehtoisia käyttökohteita. Puuviljelmien perustaminen onkin hyvin järkevää maankäyttöä", hän tiivisti.

 

Teksti: Daniel Dawson

Selluliiketoiminta perustuu luottamukseen
Blogi | 05/08/2024 05:21:02 | 4 min

Selluliiketoiminta perustuu luottamukseen

Lue lisää
Kasvua yhteistyössä Uruguayn maataloustuottajien kanssa
Artikkeli | 12/28/2018 14:55:59 | 1 min

Kasvua yhteistyössä Uruguayn maataloustuottajien kanssa

Lue lisää
UPM:n sellutehdashanke luo uusia mahdollisuuksia Uruguayn keskiosissa
Artikkeli | 02/20/2020 09:11:52 | 3 min

UPM:n sellutehdashanke luo uusia mahdollisuuksia Uruguayn keskiosissa

Lue lisää