RFID-teknologia lisää toimitusketjun läpinäkyvyyttä

Toimitusketjun läpinäkyvyys on merkittävässä roolissa kun tavoitteena on tehostaa tai laajentaa toimintaa sekä vastata yhä tiukempiin vastuullisuusvaatimuksiin. Radiotaajuinen etätunnistus (RFID, Radio Frequency Identification) voisi olla yksi keinoista sujuvoittaa sellutoimituksia. Samalla se voi luoda alalle uuden standardin.

Digitaalisen muutoksen myötä useat teollisuudenalat pyrkivät uudistamaan järjestelmiään ja prosessejaan eikä sellu- ja paperiteollisuus tee poikkeusta. Johtavat toimijat tutkivat parhaillaan eri teknologioiden mahdollisuuksia toimitusketjun läpinäkyvyyden lisäämiseksi.

Tavoitteena on hyödyntää digitalisaatiota ja luoda sen avulla lisäarvoa tuottavia palveluita. Muutamien vuosien pilotoinnin ja testausten jälkeen RFID on yksi teknologioista, joilla UPM:n selluliiketoiminta suunnittelee parantavansa sellun toimitusketjun jäljitettävyyttä.

Tuotteen identifiointi helpottaa sen jäljitettävyyttä, mikä puolestaan palvelee ketjun läpinäkyvyyttä. Luonnollisesti läpinäkyvyys merkitsee sujuvia toimituksia ja logistiikkaa, ajantasaisia toimituksia ja tarkkoja tilastoja, kuten tietoja varastosaatavuudesta.

Myös tieto raaka-aineen historiasta on tärkeää asiakkaille ja loppukäyttäjille.

”Sertifiointien ja säädösten seurauksena nykyään edellytetään, että sellun alkuperä on jäljitettävissä.  Se on tärkeää esimerkiksi konttien painotarkastuksissa”, sanoo projektijohtaja Janne Neuvonen UPM:n selluliiketoiminnasta.

Neuvosen mukaan UPM rakentaa parhaillaan perustaa RFID-teknologian hyödyntämiselle. Ensimmäiset RFID-tunnisteilla varustetut sellupaalit lähtevät sellutehtaiden tuotantolinjoilta elokuun lopussa.

”Tavoitteenamme on tunnistaa sellupaaleista koostuvat yksiköt, jäljittää niitä läpi toimitusketjun ja tulevaisuudessa tehdä koko toimitusketjumme mahdollisimman läpinäkyväksi.”

Toimitusketjun optimointia

RFID-teknologian hyödyt ovat ilmeisiä koko toimitusketjussa.

”Sellupaaleista koostuvat yksiköt identifioidaan, kun ne lähtevät tehtaalta ja ennen laivausta. Toimenpide on pakollinen, sillä viranomaiset ja kuljetusliikkeet vaativat tarkat lukumäärät sekä painot. Niiden osalta RFID minimoi inhimilliset virheet. Sen jälkeen informoimme määränpääsatamaa saapuvasta lastista”, sanoo Janne.

UPM Communication Papers -liiketoiminta-alue on saanut ensikäden kokemusta RFID:n hyödyistä, sillä Kaipolan tehtaalle on saapunut RFID-tunnisteilla varustettuja lähetyksiä jo kahden vuoden ajan. Testijakson jälkeen järjestelmää ollaan nyt ottamassa käyttöön myös muilla UPM:n paperitehtailla.

UPM:n paperitehtaiden pidemmän aikavälin tavoitteena on toimintojen automatisointi ja siten manuaalisen työn ja inhimillisten virheiden vähentäminen.

Identifioidut yksiköt ja toimintojen läpinäkyvyys tuovat olennaista etua pyrittäessä optimoimaan ja hallinnoimaan tulevia ja lähteviä toimituksia tehokkaasti ja luotettavasti. Virtaviivaistettu varastonhallinta säästää aikaa ja rahaa varsinkin kysynnän ja tarjonnan vaihteluissa.

”Kuvitteellisessa tilanteessa, jossa paperitehtaillamme olisi selluvajausta, ajantasainen varastotilanne auttaisi priorisoimaan ja kanavoimaan raaka-aineen sitä eniten tarvitseville tehtaille”, sanoo UPM:n paperitehtaiden raaka-aineiden ostosta vastaava johtaja Kimmo Sell.

”Lisäksi RFID-tunnisteista saatava laatutieto voisi lähitulevaisuudessa tuoda säästöjä paperin tuotannossa. Kun saatavilla on erittäin korkealaatuista sellua, se voidaan varastossa varata vaativimpien tuotteiden valmistukseen. Reaaliaikainen laatutieto voi myös auttaa tuotantoasetusten optimoinnissa ja siten tuoda säästöjä energia- ja kemikaalikustannuksiin”, sanoo Sell.

 

Matka kohti alan standardia

Standardisoitu ja läpinäkyvä jäljitysjärjestelmä on askel kohti globaalia kommunikaatiota ja automatisoituja käytäntöjä. Ajantasainen tieto toimituksista, kulutuksesta ja varastotilanteesta tekee prosessista sujuvamman ja nopeamman.

”Sellu- ja paperiteollisuus on huomattavasti vähemmän standardisoitu kuin esimerkiksi autoteollisuus. Osasyy on se, että sellu on materiaalina haastava tunnistamisen näkökulmasta. Sellu on tiivistä tavaraa ja sisältää melko paljon vettä”, sanoo Turck Vilant Oy:n toimitusjohtaja Ville Kauppinen. Turck Vilant toimittaa RFID-informaatiojärjestelmiä eri alojen yrityksille.

Globaalisti yhtenäisen standardin myötä RFID-teknologia voisi tarjota selluasiakkaille merkittävää lisäarvoa. Siksi UPM on mukana johtavien sellutuottajien ryhmässä, joka parhaillaan kehittää koko alan kattavaa standardia RFID:n käytölle.

 

Teksti: Pekka Vänttinen

 

Onko puun käyttö ratkaisu ilmastonmuutokseen?
Artikkeli | 04/11/2024 10:22:44 | 4 min

Onko puun käyttö ratkaisu ilmastonmuutokseen?

Lue lisää
UPM Kymin sellutehtaalla turvallisuus tulee aina ensin
Artikkeli | 05/07/2019 10:20:37 | 4 min

UPM Kymin sellutehtaalla turvallisuus tulee aina ensin

Lue lisää
Näin varmistamme sellu- ja paperituotannon jatkuvuuden
Artikkeli | 05/26/2020 12:31:01 | 4 min

Näin varmistamme sellu- ja paperituotannon jatkuvuuden

Lue lisää