UPM Foundation on mukana tuomassa robotiikkaa ja ohjelmointia Uruguayn kouluihin

Uruguaylaisopettajat pääsevät tutustumaan uudenlaisiin opetusvälineisiin ja -tapoihin Nuoret keksijät -kurssilla. Kolme vuotta sitten alkanut projekti tarjoaa opettajille mahdollisuuden oppia muun muassa robotiikkaa ja ohjelmointia.

Uruguaylaisen koulutusalan yrityksen UYRobotin kolme vuotta sitten aloittaman Jóvenes Inventores (Nuoret keksijät) -opetusohjelman tarkoituksena on tarjota uruguaylaisopettajille työvälineitä ja koulutusta robotiikan ja ohjelmoinnin hyödyntämiseen. Kurssi koostuu kahdesta eri jaksosta.

UPM Foundation on tukenut ohjelmaa vuodesta 2019. Haaveissa on, että ohjelma levittäytyisi myös Uruguayn sisäosiin.

”Suurin osa opettajien koulutusprojekteista järjestetään ainoastaan Montevideossa tai maakuntien pääkaupungeissa”, selittää UPM Foundationin koordinaattori María José Cuevas.

Nuoret keksijät -ohjelman kaltaiset hankkeet mahdollistavat, että koulutusmahdollisuuksia on saatavilla kaikkialla maassa.

Ohjelmointia ja robotiikkaa

Ensimmäisen Nuoret keksijät -ohjelman jakson aikana opettajat osallistuivat neljän päivän mittaiseen koulutukseen, joka kesti 16 tuntia. Osallistujia oli yli 50 kymmenestä eri koulutuslaitoksesta Paysandústa, Río Negrosta, Duraznosta ja Tacuarembósta. Yksi kurssilaisista oli matematiikkaa opettajaopiskelijoille opettava Leticia Rebuffo.

”Osallistujien joukossa oli opettajia laidasta laitaan, aina fysiikan opettajista espanjan opettajiin”, kertoo Rebuffo, joka työskentelee myös Paso de los Torossa sijaitsevan Liceo 1 -lukion rehtorina.

Toisessa vaiheessa opettajat pääsivät tutustumaan erilaisiin työkaluihin ja materiaaleihin, kuten liimapyssyihin, taskulamppuihin, ruuvimeisseleihin, kolveihin, näyttöihin ja Arduino-ohjelmointialustoihin, jotka lahjoitettiin mukana olleille kouluille. Kun työvälineet olivat tutut, opettajat pääsivät harjoittelemaan ohjelmointikieliä, jotka ovat tärkeitä alkeellisten robottien rakentamisessa. Opettajia kannustettiin rakennushankkeisin, kuten pienen kimmoenergialla kulkevan auton valmistamiseen.

Kurssille osallistunut tietotekniikan opettaja Valeria Rodríguez kertoo, että hänen opiskelijansa pääsevät käyttämään työvälineitä ja materiaaleja projektissa, jonka tarkoituksena on toteuttaa Uruguayn fyysinen kartta.

”Pidin todella paljon siitä, että kurssiin kuului hyvin yksinkertaisia projekteja, jotka jokaisen oli mahdollista toteuttaa ohjeita seuraamalla”, sanoo Liceo 3 -lukiossa Fray Bentosissa
työskentelevä Rodríguez.

Tulevaisuuden taitoja hankkimassa

“Jóvenes Inventores -projektin tarkoituksena on esitellä itse tekemisen kulttuuria, joka perustuu luokassa tekemisen kautta oppimiseen”, selittää UYRobotin toinen perustajista, Rodrigo Dearmas.
Yrityksen koko koulutustarjonta perustuu tekemiseen, luomiseen, esineiden purkamiseen ja tutkimiseen.

UYRobot haluaa kannustaa nuoria luonnontieteiden, teknologian, insinööritieteiden ja matematiikan opintojen ja töiden pariin. Tästä syystä STEM-aineet näkyvät myös yrityksen opinto-ohjelmissa.

”Työmarkkinoilla on maailmanlaajuisesti kasvava kysyntä luonnontieteiden ja teknologian parista valmistuneille”, Dearmas sanoo.

UYRobot toi robotiikan osaksi oppilaitosten arkea jo kolme vuotta sitten.

”Robotiikan opetus on tärkeää, koska se kehittää abstraktia ajattelua, päättelykykyä ja loogista ongelmanratkaisutaitoa sekä korostaa ryhmätyön merkitystä. Opiskelu on mahdollista toteuttaa hauskalla ja osallistavalla tavalla”, Dearmas sanoo.

Rebuffo on samoilla linjoilla Dearmasin kanssa. Rebuffosta opiskelijoiden kannattaa kehittää näitä taitoja tullakseen paremmiksi ongelmanratkaisijoiksi.

Liceo 1 -lukion toisen, kolmannen ja neljännen vuosikurssin opiskelijat työskentelevät jo robotiikan parissa. Parikymmentä opiskelijaa opettelee parhaillaan, miten he voisivat kehittää omia laitteitaan ohjelman opeilla ja työkaluilla.

”Projektien parissa työskentely on mieluisaa. Pidän siitä, että voin kannustaa opiskelijoita kysymään kysymyksiä, herättää heidän luovuutensa ja kykynsä etsiä tietoa ja kehittää opiskelijoiden potentiaalia, jota he usein pitävät sisällään”, Rebuffo lisää.

Opettajien kehitystä seurataan koulutusjakson päätyttyä. Näin varmistetaan, että opettajat ovat omaksuneet uudet konseptit ja luottavat menetelmään.

”Yksi tavoitteistamme on, että oppilaitokset voisivat moninkertaistaa osallistumisensa tämänkaltaisiin tapahtumiin ja ottaa oppimansa asiat käyttöön”, UPM Foundationin Cuevas sanoo.

”Olemme todella tyytyväisiä, sillä tämä hanke on antanut meille mahdollisuuden tehdä yhteistyötä opettajien kanssa eri paikoissa ja olosuhteissa”, UYRobotin Dearmas lisää.

”Jokainen oppilaitosvierailu on antanut mahdollisuuden oppia toisiltamme, kysyä kysymyksiä ja löytää ratkaisuja, joiden avulla opetus on mahdollista saada yhä useamman ulottuville.”

 

UPM Foundation – tukea 150 maaseutuyhteisölle

UPM Foundation tukee koulutusta, oppimista ja yrittäjyyttä yli 150 maaseutuyhteisössä ympäri Uruguayta. UPM Foundation tekee yhteistyötä paikallisten järjestöjen ja vaikuttajien kanssa. Yhteistyön tarkoituksena on kehittää maaseutuyhteisöjä pitkällä aikavälillä.

 

UYRobot – robotiikan puolestapuhujat

UYRobot kannustaa robotiikan ja STEM-aineiden eli luonnontieteiden, teknologian, insinööritieteiden ja matematiikan sisällyttämistä niin virallisiin kuin epävirallisiin opetusohjelmiin. UYRobot käyttää robotteja osana perusopetusta. Yritys tarjoaa materiaaleja, työkaluja ja koulutusta robotiikkaan. Tarjolla on kursseja, konsultointia, teknistä tukea ja robotiikan työkalupakkeja.

Jos haluat lisätietoja UYRobotista, vieraile osoitteessa www.uyrobot.com.uy tai laita sähköpostia osoitteeseen contacto@uyrobot.com.

 

Teksti: Josefina Mösle

Selluliiketoiminta perustuu luottamukseen
Blogi | 05/08/2024 05:21:02 | 4 min

Selluliiketoiminta perustuu luottamukseen

Lue lisää
Kasvua yhteistyössä Uruguayn maataloustuottajien kanssa
Artikkeli | 12/28/2018 14:55:59 | 1 min

Kasvua yhteistyössä Uruguayn maataloustuottajien kanssa

Lue lisää
UPM:n sellutehdashanke luo uusia mahdollisuuksia Uruguayn keskiosissa
Artikkeli | 02/20/2020 09:11:52 | 3 min

UPM:n sellutehdashanke luo uusia mahdollisuuksia Uruguayn keskiosissa

Lue lisää