UPM Kymin sellutehtaan laajennusinvestointi vihittiin käyttöön

Lehdistötiedote 12.1.2016 15.00 EET

(UPM, Kouvola, 12.1.2016 klo 15.00) - UPM Kymin sellutehtaan 160 miljoonan euron laajennusinvestointi vihittiin käyttöön tänään Kuusankoskella. Vihkimisen toimittivat pääministeri Juha Sipilä ja UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen allekirjoittamalla vihkimisasiakirjan. 

UPM investoi Kymin sellutehtaaseen vahvistaakseen asemaansa maailman sellumarkkinoiden kasvavilla loppukäyttöalueilla. Kymin vuosituotantokyky kasvaa 170 000 tonnilla 700 000 tonniin valkaistua havu- ja koivusellua.

Pääministeri Juha Sipilä totesi vihkipuheessaan, että Kymin investoinnin yksi perusta on vuosikymmenien aikana kehittynyt ammattitaito. Kymin investointi tukee omalta osaltaan hallituksen tavoitteita tehdä Suomesta biotalouden, kiertotalouden ja puhtaiden ratkaisujen edelläkävijä vuoteen 2025 mennessä.

"Vuosi 2015 osoitti, että Suomi elää edelleen vahvasti metsästä. Suomen viennin valopilkkuja olivat erityisesti paperi ja selluloosa. Kymi on esimerkki siitä, että puunjalostus ja muu biotalous kasvaa nyt Suomessa vahvasti", totesi Sipilä.

Jussi Pesonen kiitti puheessaan projektitiimiä ja muuta Kymin henkilökuntaa, laitetoimittajia ja partnereita erinomaisesta suorituksesta.

"Kilpailukykyisen metsäteollisuusintegraatin rakentaminen edellyttää pitkäjänteisyyttä, ja Kymi on pysynyt kilpailukykyisenä tehokkaan toiminnan ja investointien ansiosta. Kymmenen viime vuoden aikana UPM on investoinut Kymin sellutehtaaseen noin 550 miljoonaa euroa ja kaikkiaan 2000-luvulla yli 900 miljoonaa euroa Kymin alueelle", sanoi Pesonen.

Pesonen korosti toimintaympäristön vaikutusta metsäteollisuuden kilpailukykyyn ja hallituksen roolia. Hallituksen on pidettävä lupauksensa olla nostamatta teollisuuden kustannuksia poliittisilla päätöksillä. Työmarkkinoilla on päästävä sopimaan asioista paikallisesti, jotta voidaan varmistaa tehokas toiminta ja toimitusvarmuus asiakkaille erilaisissa kysyntätilanteissa. Lisäksi hän nosti esiin toimivan puuhuollon tärkeyden, ja sen edellyttämät riittävät toimet yksityismetsien markkinatarjonnan varmistamiseksi.

Huippusuoritus monilla mittareilla

Kymin laajennusprojekti vietiin läpi turvallisesti ja aikataulussa normaalin sellun ja paperin tuotannon rinnalla. Asennusten jälkeen sellun tuotanto ajettiin ylös ennakoitua nopeammin tasolle, jolla tehdas saavutti viime vuodelle asetetut tavoitteet. Lisääntyneestä energiatehokkuudesta ja toiminnan joustavuudesta hyötyy koko Kymin sellun- ja paperintuotannon integraatti.

Investoinnin rakennustyöt käynnistyivät helmikuussa 2014. Projekti eteni vaiheittain ja päättyi vuoden 2015 lopussa. Uusi kuorimo käynnistyi kesäkuussa, kuitulinjojen modernisointi sekä hankkeen isoin osa, sellun kuivauskone, elokuussa. Kesän aikana käyttöön otettiin myös puukentän laajennus, uusi junarata ja sellupaalien vaunulastaus.

Tänään Kymi on aiempaa energiatehokkaampi ja joustavampi sellun ja paperin tuotannon tehdasintegraatti. Korkea energiatehokkuus ja lähialueelta saatava puu pienentävät tuotteiden hiilijalanjälkeä, joka on lähes nolla. Kymin tuottamasta energiasta yli 90 % tuotetaan biopolttoaineilla.
Investoinnilla on positiivinen vaikutus työllisyyteen ja yritystoimintaan. Kymin lisääntyvä puunkäyttö tuo puunkorjuu- ja kuljetustyötä metsäalan ammattilaisille sekä kantorahatuloja metsänomistajille.

Lisätietoja:
Tehtaanjohtaja Markku Laaksonen, UPM Kymi, puh. 0400 754 649, markku.o.laaksonen@upm.com

UPM, Mediasuhteet
puh. 040 588 3284
ma-pe klo 9-16
media@upm.com

www.twitter.com/UPM_News
www.facebook.com/UPMGlobal
www.linkedin.com/company/upm-kymmene

Kuvia Kymiltä: http://pet.upm-kymmene.com/?cart=10247-lghabckike&l=EN

UPM Kymi
Kouvolassa, Kuusankoskella sijaitseva UPM Kymi on energiatehokas sellun, energian ja paperin tuotannon tehdasintegraatti, joka työllistää noin 650 henkilöä. Kymin tuotteita ovat valkaistu koivu- ja havusellu sekä päällystetty ja päällystämätön hienopaperi.

UPM Sellu
UPM on yksi maailman johtavista pohjoisen havu- ja koivusellun sekä eukalyptussellun tuottajista. Asiakkaamme toimivat eri puolilla maailmaa monilla tuotealueilla, kuten pehmo- ja erikoispaperit, graafiset paperit ja kartonki. Kattava myynnin ja teknisen asiakaspalvelun verkostomme toimii lähellä asiakasta. Tuotantomme koostuu neljästä modernista tehtaasta, joista kolme on Suomessa ja yksi Uruguayssa, sekä eukalyptusviljelmistä Uruguayssa. Selluliiketoiminnassa työskentelee noin 1,500 henkilöä. Sellun vuosituotantokapasiteetti on 3,5 miljoonaa tonnia. Selluliiketoiminta on osa UPM Biorefining -liiketoiminta-aluetta. www.upmpulp.com

UPM
UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 20 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - www.upm.fi