UPM jatkaa Selluliiketoiminnan kehittämistä investoimalla Kaukaan sellutehtaan tehokkuuteen ja kilpailukykyyn

Sijoittajauutinen 20.6.2017 10.30 EEST

(UPM, Helsinki, 20.6.2017 klo 09.30 EET) - UPM parantaa edelleen Lappeenrannassa sijaitsevan Kaukaan sellutehtaan tehokkuutta ja kilpailukykyä uudistamalla tuotantoprosessin eri vaiheita 30 miljoonalla eurolla. Uudistukset kohdistuvat kuitulinjoihin, talteenottoon, haihduttamoon, paalaukseen ja puun käsittelyyn. Laitteiden pääasennustyöt ja käynnistys ajoittuvat vuoden 2018 keväälle.

"Viime vuonna saimme Kaukaalla menestyksekkäästi päätökseen 50 miljoonan euron investoinnin, jossa uudistimme molemmat sellun kuivauskoneet. Nyt olemme päässeet kuivauksen osalta tavoitteeseen ja pystymme tehostamaan tuotantoa hyvin kohdennetuilla uudistuksilla", sanoo UPM:n Suomen selluntuotannosta vastaava johtaja Sami Saarela.

Hankkeen myötä Kaukaan havu- ja koivusellun vuosituotantokyky kasvaa nykyisestä 740 000 tonnista 30 000 tonnilla 770 000 tonniin vuonna 2019. Valtaosa tuotannosta on havusellua. Kaukaan havusellu, UPM Conifer Reinforcement, tunnetaan markkinoilla vahvana armeerausselluna, joka soveltuu monipuolisiin lujuutta vaativiin loppukäyttöihin.

"Sellun kysyntä jatkaa kasvua erityisesti paperilajeissa, joita hyödynnetään kuluttajatuotteissa. Näitä laatuja ovat esimerkiksi pehmopaperit, tarrapaperit sekä pakkauskartongit. Olemme viime vuosina vastanneet kysynnän kasvuun toteuttamalla vastaavia kohdennettuja investointeja kaikilla sellutehtaillamme. Niiden myötä olemme kustannustehokkaasti kasvattaneet sellun vuosituotantokapasiteettiamme kaikkiaan yli 500 000 tonnilla vuodesta 2013 lähtien", sanoo Saarela.

UPM:n suurin meneillään oleva selluinvestointi on Kymin 98 miljoonan euron tuotannon laajennus Kuusankoskella. Viime vuonna käynnistyneen hankkeen uudistukset kohdistuvat puunkäsittelyyn, koivukuitulinjaan, talteenottolaitokseen ja jätevesien käsittelyyn. Uudet laitteet kytketään prosessiin ensi syksyn huoltoseisokin aikana. Sen myötä Kymin havu- ja koivusellun tuotanto nousee 870 000 tonniin vuoden loppuun mennessä.

UPM:n selluliiketoiminta on viime vuosina kehittänyt monipuolisen ja kilpailukykyisen tuote- ja palveluvalikoiman sekä rakentanut vahvan aseman maailman sellumarkkinoilla. Yhtiön kilpailukykyiset ja modernit tehtaat Suomessa ja Uruguayssa muodostavat erinomaisen lähtökohdan selluliiketoiminnan kasvulle yhteistyössä asiakkaiden kanssa.

Lisätietoja antavat:
Johtaja Sami Saarela, Suomen toiminnot, UPM, Selluliiketoiminta, puh. 050 360 6502
Johtaja Teuvo Solismaa, UPM Kaukas, puh. 040 7411 380

Kutsu lehdistölle tänään Lappeenrantaan: Tule tutustumaan sellutehtaan viimeisiin uudistuksiin, katsomaan maailmanennätyskonetta sekä kuulemaan tuoreimmista suunnitelmista

UPM järjestää lehdistötilaisuuden tänään klo 11 Kaukaan sellutehtaalla osoitteessa Kaukaantie 16, Lappeenranta. Kokoontuminen sellutehtaan meesaportilla, ohjeistus löytyy linkin takaa täältä >>>. Tilaisuutta isännöivät Sami Saarela ja Kaukaan integraatin johtaja Teuvo Solismaa. Yhteyshenkilö: Sidosryhmäsuhdepäällikkö Katja Tiikasalo, puh. 050 490 5421.

Kuvia UPM Kaukaalta: http://pet.upm.com/l/WJgRrHZNxmSZ

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

Taustatietoa toimituksille

UPM Kaukas
UPM Kaukas Lappeenrannassa on moderni ja tehokas tehdasintegraatti, joka tuottaa puusta sahatavaraa, havu- ja koivusellua, päällystettyä aikakauslehtipaperia, energiaa, sekä uusiutuvaa dieseliä. Tehdasalueella toimiva T&K-keskus mukaan lukien UPM työllistää Kaukaalla kaikkiaan noin 1 000 henkilöä. Sellutehdas työllistää 260 henkilöä ja valmistaa valkaistua havu- ja koivusellua. Tehtaan vuosituotantokapasiteetti on 740 000 tonnia.
www.upmkaukas.fi

UPM Pulp
UPM on yksi maailman johtavista havu-, koivu- ja eukalyptussellun tuottajista. Asiakkaamme toimivat eri puolilla maailmaa useilla tuotealueilla, kuten pehmo- ja erikoispaperit, kartonki sekä paino- ja kirjoituspaperit. Omat sellun myynnin ja teknisen asiakaspalvelun tiimimme toimivat lähellä asiakkaita Euroopassa ja Kiinassa. Tuotantomme koostuu neljästä modernista tehtaasta, joista kolme on Suomessa ja yksi Uruguayssa. Selluliiketoiminnan palveluksessa on noin 1,500 henkilöä ja vuosituotantokapasiteetti on 3,6 miljoonaa tonnia sellua. Selluliiketoiminta on osa UPM Biorefining -liiketoiminta-aluetta. www.upmpulp.fi

UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 300 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - www.upm.fi

Seuraa UPM:ää: Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | upmbiofore.fi