UPM osallistuu tarjouskilpailuun selluterminaalista Montevideon syväsatamassa Uruguayssa

Sijoittajauutinen 9.1.2019 17.00 EET

(UPM, Helsinki, 9.1.2019 klo 17.00 EET) - UPM osallistuu Uruguayn kansallisen satamahallinnon (ANP) järjestämään kansainväliseen, julkiseen tarjouskilpailuun Montevideon satamassa. Toimilupatarjouskilpailuun sisältyvät sellun, kemikaalien ja muiden sellun tuotantoon liittyvien raaka-aineiden varastointiin ja kuljetukseen erikoistuneen terminaalin rakentaminen ja toiminta. Terminaalin suunniteltu vuotuinen käsittelykapasiteetti on noin kaksi miljoonaa tonnia sellua. Tarjous kattaa selluterminaalin esisuunnittelun, rahoituksen, teknisen suunnittelun, rakentamisen, satamatoiminnot sekä kunnossapidon. Toimilupa olisi voimassa 50 vuotta.

Sataman kehittäminen siten, että se mahdollistaa tehokkaan ja luotettavan vientilogistiikan, on yksi perusedellytyksistä mahdollisen kolmannen sellutehtaan rakentamiselle Uruguayhin. Nykyaikaiset toiminnot Montevideon satamassa tarjoaisivat kilpailukykyisen väylän Etelä-Amerikasta kasvaville vientimarkkinoille ja edistäisivät Uruguayn taloutta.

Tarjouskilpailu liittyy UPM:n meneillään olevaan selvitykseen mahdollisen uuden sellutehtaan rakentamisesta Uruguayhin. Yhtiö allekirjoitti investointisopimuksen Uruguayn hallituksen kanssa vuonna 2017. Osana sopimusta hallitus edistää toimiluvan myöntämistä rautatieyhteyden päässä sijaitsevalle selluterminaalille Montevideon satamassa. Mahdollisen sellutehtaan vuosituotantokapasiteetti olisi noin kaksi miljoonaa tonnia markkinaeukalyptussellua. Alustava arvio tehtaan rakentamisen investointikustannuksista on noin kaksi miljardia euroa.

Ennen UPM:n lopullista investointiharkintaa on saatava sitä edeltävät kaksi valmisteluvaihetta menestyksekkäästi päätökseen. Parhaillaan menossa on toinen valmisteluvaihe. Lopullisen investointipäätöksen edellytyksenä on hallituksen kanssa sovittujen infrastruktuurihankkeiden merkittävä edistyminen sekä sopiminen keskeisistä kysymyksistä. Mikäli valmisteluvaiheet saadaan onnistuneesti päätökseen, UPM käynnistää yhtiön tavanomaisen investointipäätöksen arviointi- ja valmisteluprosessin.

Mikäli UPM:lle myönnettäisiin toimilupa Montevideon satamaan, yhtiö sitoutuisi tässä vaiheessa 20 miljoonan Yhdysvaltain dollarin suoritustakuuseen. Mahdollisen lopullisen sellutehdasprojektin investointipäätöksen yhteydessä UPM tekisi lopullisen satamainvestointipäätöksen ja aloittaisi satamaterminaalin rakentamisen. UPM:n alustava arvio satamainvestoinnille olisi noin 260 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria.

UPM ei tässä vaiheessa voi antaa lisätietoja tarjouskilpailusta.

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Yhtiössämme työskentelee noin 19 100 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore - Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils