UPM:lle merkittäviä kestävän kehityksen tunnustuksia Corporate Knightsilta ja CDP:ltä

Lehdistötiedote 22.1.2019 11.00 EET

(UPM, Helsinki, 22.1.2019 klo 11.00) - UPM on sijoittunut 23. sijalle maailman sadan vastuullisimman yrityksen listauksessa, jonka on laatinut kanadalainen media- ja tutkimusyhtiö Corporate Knights. UPM on ainoa paperi- ja metsätuotekategorian yritys listalla. UPM nimettiin tänään myös yhdeksi alan johtavista yrityksistä CDP:n Forest A-listalla.

Corporate Knights analysoi noin 7 500 liikevaihdoltaan yli miljardin dollarin yritystä. Global 100 -listauksessa käytetään kriteereinä kestävän kehityksen indikaattoreita, kuten hiilitehokkuutta (liikevaihdon suhde hiilidioksidipäästöihin tonneissa), maksettujen verojen prosenttiosuutta ja yrityksen hallituksen sukupuolijakaumaa. Puolet arvioinnista perustuu siihen, kuinka suuri osa yrityksen liikevaihdosta tulee tuotteista ja palveluista, joilla on positiivisia sosiaalisia tai ympäristövaikutuksia.

CDP:n tunnustus on myönnetty UPM:n puuraaka-aineen globaalin toimitusketjun toimintatavoista, joiden avulla ehkäistään metsäkatoa. CDP on kansainvälinen voittoa tavoittelematon organisaatio, joka kannustaa yrityksiä ja viranomaisia vähentämään kasvihuonepäästöjä sekä suojelemaan vesistöjä ja metsiä. Vuonna 2018 yli 7 000 yritystä, joiden globaali markkina-arvo on noin 50 % raportoi ympäristötietonsa CDP:lle.

"UPM:n huipputulokset liittyvät selkeästi vastuulliseen liiketoimintaan. Kehitämme kestäviä ja turvallisia tuotteita ja ratkaisuja kasvavaan maailmanlaajuiseen kuluttajakysyntään. Vahva asemamme metsäbiomassan arvoketjussa mahdollistaa sen, että voimme jatkuvasti kehittää uusia biotalouden ratkaisuja, joilla korvataan fossiilisia materiaaleja eri sovelluksissa ja teollisuudenaloilla. Toisin sanoen, pyrimme Biofore-strategiamme mukaisesti innovoimaan tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin", UPM:n vastuullisuusjohtaja Sami Lundgren sanoo.

"Global 100 -listan yritykset osoittavat, että teot, joilla parannetaan maailmaa voivat olla myös taloudellisesti kannattavia", Corporate Knightsin toimitusjohtaja Toby Heaps toteaa.

"Vakavien ympäristöriskien vaikutukset liiketoimintaan nähdään yhä selvemmin. CDP:n Forest A-listan yritykset tarjoavat kestäviä ratkaisuja, hyödyntävät uusia markkinamahdollisuuksia ja menestyvät siirryttäessä kestävään talouteen", CDP:n toimitusjohtaja Paul Simpson korostaa.

Lisätietoja (EN):
www.corporateknights.com/global100
https://www.cdp.net/en/scores

Lisätietoja antaa myös:
Vastuullisuusjohtaja Sami Lundgren, UPM, puh. 040 5800 910

UPM, Mediasuhteet
ma-pe 9.00-16.00
puh. +358 40 588 3284
media@upm.com

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Yhtiössämme työskentelee noin 19 100 henkilöä ympäri maailmaa ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. Osakkeemme on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssa. UPM Biofore - Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils

Global 100 ja Corporate Knights
Corporate Knights julkaisee Global 100 -listauksen vuosittain. Corporate Knights Inc:iin kuuluu kestävään liiketoimintaan keskittyvä Corporate Knights -aikakauslehti ja tutkimusosasto, joka arvioi yrityksiä ja tuotteita kestävän kehityksen mukaisen toiminnan perusteella.

CDP
CDP on kansainvälinen voittoa tavoittelematon organisaatio, joka kannustaa yrityksiä ja viranomaisia vähentämään kasvihuonepäästöjä sekä suojelemaan vesistöjä ja metsiä. Sijoittajat ovat valinneet CDP:n maailman parhaaksi ilmastoraporttien tarjoajaksi. CDP tekee yhteistyötä institutionaalisten sijoittajien kanssa, jotka hallinnoivat yhteensä 87 biljoonan dollarin varoja. CDP kannustaa yrityksiä raportoimaan ja hallitsemaan ympäristövaikutuksiaan. Vuonna 2018 yli 7 000 yritystä, joiden globaali markkina-arvo on yli 50 %, raportoi ympäristötietonsa CDP:lle. Lisäksi yli 750 kaupunkia, osavaltiota ja hallintoaluetta antoi tietonsa CDP:n arvioitavaksi. CDP on yksi parhaita toimijoita kertomaan yritysten ja viranomaisten toimista ympäristön hyväksi. CDP eli entinen Carbon Disclosure Project on We Mean Business -järjestön perustajajäsen. Lisätietoja osoitteessa www.CDP.net ja Twitterissä tunnuksella @CDP.