UPM suunnittelee toimintojen tehostamista kilpailukyvyn varmistamiseksi

Pörssitiedote 26.8.2020 13.00 EEST

UPM-Kymmene Oyj                   Pörssitiedote (Sisäpiiritieto)                   26.8.2020 klo 13.00 EET

UPM suunnittelee toimintojen tehostamista kilpailukyvyn varmistamiseksi

UPM suunnittelee Kaipolan paperitehtaan pysyvää sulkemista Suomessa, Shottonin paperitehtaan myyntiä Walesissa sekä UPM Communication Papersin liiketoimintatiimien toiminnan tehostamista, jotta liiketoiminta-alueen kilpailukyky voidaan varmistaa. UPM suunnittelee tehostamisjärjestelyjä myös UPM Biorefining- ja UPM Specialty Papers -liiketoiminta-alueilla, ja järjestelyt koskevat yhtiön suomalaisia sellutehtaita, UPM Metsää ja UPM Tervasaaren tehdasta. Toteutuessaan suunnitelmien on arvioitu tuovan 75 miljoonan euron vuotuiset säästöt. Päätökset lopullisen suunnitelman toteutuksesta tehdään, kun yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet.

UPM Communication Papersiin suunnitellut toimet

Paino- ja kirjoituspaperien kysynnän pitkäaikainen lasku ja talouden näkymien heikentyminen vaativat ripeitä ja päättäväisiä toimia UPM Communication Papersin kilpailukyvyn varmistamiseksi. Supistuvilla markkinoilla sekä yhtiön toimintojen että paikallisen liiketoimintaympäristön kilpailukyvyllä on erittäin suuri merkitys.

Tänä vuonna COVID-19 -pandemiasta seuranneet sulkutoimet aiheuttivat äkillisen kysyntähäiriön paino- ja kirjoituspaperien markkinoilla. Vaikka näiden paperilaatujen kysynnän normalisoitumisesta on joitain varhaisia merkkejä sulkutoimien rauettua, maailmantalouden näkymät ovat heikentyneet.

UPM on sitoutunut pitämään toimintonsa kilpailukykyisinä kaikissa olosuhteissa. Tuotantokapasiteetin on vastattava asiakaskysyntää ja toimintojen oltava tehokkaita. Tästä johtuen UPM Communication Papers suunnittelee Kaipolan tehtaan pysyvää sulkemista viimeistään vuoden 2020 loppuun mennessä. Suunnitelma koskee kolmea paperikonetta, vaikuttaa noin 450 työpaikkaan ja vähentää graafisten paperien kapasiteettia 720 000 tonnilta, mistä 450 000 tonnia on sanomalehtipaperia ja 270 000 tonnia päällystettyä mekaanista painopaperia.

”Tämä on murheellinen uutinen Kaipolalle. Vaikka Kaipolassa on osaavat tiimit ja hyvin hoidetut koneet, monien ulkoisten tekijöiden, kuten korkeiden logistiikkakustannusten, sääntelyyn ja verotukseen liittyvien seikkojen, korkeiden työvoimakustannusten ja kasvavien kuitukustannusten vuoksi tehdas on UPM:n paperitehtaista kilpailukyvyltään heikoin”, sanoo UPM Communication Papers -liiketoiminta-alueen johtaja Winfried Schaur.

UPM Communication Papers suunnittelee järjestelyjä ja tehostamistoimia myös liiketoiminnan tukitoimintoihin Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Nämä suunnitelmat vaikuttavat toteutuessaan noin 170 työpaikkaan yli kymmenessä maassa.

”UPM on erittäin sitoutunut paperiliiketoimintaansa ja asiakkaisiinsa. Tuotantolaitostemme, ihmistemme ja strategiamme ansiosta pystymme toimimaan kannattavasti vielä vuosia. On hyvä muistaa, että paino- ja kirjoituspaperien maailmanmarkkinat ovat edelleen yli 70 miljoonaa tonnia, mistä yli 20 miljoonaa tonnia on Euroopassa. Vaikkakin markkina on supistuva, kustannuksiltaan kilpailukykyisillä tehtailla on mahdollisuuksia kannattavaan liiketoimintaan ja hyvään kassavirtaan.”

“Kypsällä toimialalla kustannuskilpailukyvystä on huolehdittava tinkimättä, ja kaikissa olosuhteissa on varmistettava koneiden tehokas käyttö. Ulkoinen toimintaympäristö vaikuttaa suuresti kunkin toimipaikan menestymisen edellytyksiin. Investointihalukkuuden ja työpaikkojen säilymisen kannalta on aivan keskeistä, miten ennustettavaa sääntely on pitkällä aikavälillä”, sanoo Schaur.

UPM suunnittelee myös myyvänsä UPM Shottonin paperitehtaan muunnettavaksi toiselle tuotealueelle. Tällä hetkellä tehdas tuottaa 250 000 tonnia sanomalehtipaperia Deesidessa, Walesissa. Myytävä kokonaisuus käsittää materiaalien kuten kierrätyspaperin ja -kartongin keräys- ja lajittelutoiminnot, siistaamon, paperikonelinjan sekä energiainfrastruktuurin. Lisäksi laitoksella on vakiintunut asema Iso-Britannia kierrätyspaperimarkkinoilla.

”UPM Shottonin asema Iso-Britannian markkinoilla on hyvä. Myyntiprosessissa etsimme kuitenkin muitakin pitkän aikavälin käyttömahdollisuuksia tehtaalle, koska sanomalehtipaperin kulutus vähenee edelleen. Paperikone on teknisesti joustava ja soveltuu etenkin pakkauskartonkien tuotantoon”, sanoo Schaur.

UPM Biorefiningiin ja UPM Specialty Papersiin suunnitellut toimet

UPM Biorefining suunnittelee Suomessa toimivien sellutehtaiden ja metsätoimintojen tehostamista vahvistaakseen kilpailukykyä ja pitkän aikavälin tuloksentekokykyä. Suunnitellut toimenpiteet tehostavat toimintamallia, optimoivat kustannusrakennetta ja edistävät digitalisaatiota.

UPM aloittaa Kymin, Kaukaan ja Pietarsaaren sellutehtailla yhteistoimintaneuvottelut, jotka koskevat tehtaiden ja tukitoimintojen organisaatioihin suunniteltuja muutoksia. Muutoksilla on tarkoitus lisätä joustavuutta ja tehokkuutta kunnossapidossa, tuotannossa ja hallinnossa. Enimmillään suunnitelma johtaa 110 työpaikan vähentämiseen.

Suomen metsätoimintoja koskeva suunnitelma parantaa asiakaspalvelua sekä lisää digitaalisten järjestelmien ja palvelujen käyttöä. Enimmillään suunnitelma johtaa 60 työpaikan vähentämiseen.

UPM Specialty Papers suunnittelee UPM Tervasaaren tehtaan organisaation uudelleenjärjestelyä ja optimointia kilpailukyvyn parantamiseksi. Suunnitellut toimet vaikuttavat toteutuessaan noin 50 työpaikkaan.

Toimenpiteiden taloudelliset vaikutukset

Tänään tiedotetut suunnitelmat vaikuttavat toteutuessaan kaikkiaan noin 840 työpaikkaan, joista valtaosa on Suomessa.

UPM kirjaa Q3 2020 tulokseen noin 115 miljoonan euron rakennejärjestelykulut (55 miljoonan euron kassavaikutus ja 60 miljoonan euron alaskirjaukset) vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä. Valtaosa kirjauksista liittyy suunniteltuihin toimenpiteisiin UPM Communication Papersissa. Suunnitelluista toimenpiteistä arvioidaan syntyvän noin 75 miljoonan euron vuotuiset säästöt.

Aiemmin tänä vuonna UPM tiedotti sulkevansa Chapellen paperitehtaan Ranskassa ja vaneritehtaan Jyväskylässä sekä tehostavansa UPM Raflatacin toimintaa. Näistä toimenpiteistä syntyy noin 45 miljoonan euron vuotuiset säästöt.

UPM:llä on vahvat näytöt kustannustehokkuuden jatkuvassa kehittämisessä. Yhtiö tekee kaikissa liike- ja tukitoiminnoissaan toimenpiteitä kiinteiden ja muuttuvien kustannusten alentamiseksi tarpeen mukaan.

Kutsu tiedotustilaisuuteen

UPM järjestää suomenkielisen tiedotustilaisuuden medialle UPM Kaipolan tehtaalla tänään klo 15.30. Tilaisuudessa paikalla ovat UPM Communication Papers -liiketoiminta-alueen News & Retail -yksikön johtaja Anu Ahola ja UPM:n Jokilaakson tehtaiden johtaja Antti Hermonen. Tilaisuutta voi seurata myös verkkolähetyksenä, jossa voi esittää kysymyksiä chat-toiminnon kautta. UPM Communication Papers -liiketoiminta-alueen johtaja Winfried Schaur on kansainvälisen median tavoitettavissa.

Tästä linkistä voi ilmoittautua UPM Kaipolan mediatilaisuuteen (klo 15 mennessä) ja verkkolähetykseen. Ohjeet paikalle saapumiseen ja webcastin seuraamiseen lähetetään vain ilmoittautuneille. Tehtaalla noudatetaan turvavälejä ja kasvomaskeja on saatavilla.

Lisätietoja antaa ja soittopyyntöjä välittää:

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Johtaja, Sidosryhmäsuhteet

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 18 700 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10,2 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils