Greensource-kampanja edistää tuotteiden ympäristöystävällisyyttä: tavoitteena ilmastoneutraalius yhteistyössä Euroopan metsäteollisuuden kanssa

Lehdistötiedote 1.9.2020 10.00 EEST

UPM on yksi #GreenSource-aloitteen perustajajäsenistä. Aloite pyrkii edistämään metsäteollisuuden roolia EU:n ilmastoneutraaliustavoitteiden saavuttamiseksi vuoteen 2050 mennessä. #GreenSource kokoaa yhteen EPISin (European Pulp Industry Sector Association) ja CEPIn (Confederation of European Paper Industries) jäsenet.

Metsäteollisuus haluaa olla keskeisessä asemassa tarjoamassa ratkaisuja, jotka vastaavat Euroopan kansalaisten tarpeisiin ja edistävät kestävää elämäntapaa samalla, kun ne varmistavat hiilidioksidia sitovien metsien kasvamisen ja suojelevat luonnon monimuotoisuutta.

CEPIn hiljattain teettämä tieteellinen tutkimus metsäsektorin ilmastovaikutuksista Euroopan unionissa osoittaa, että metsien ja metsäteollisuustuotteiden ansiosta ilmakehästä poistuu vuosittain 806 miljoonaa tonnia hiilidioksidia. Tämä vastaa 20 prosenttia EU:n vuotuisista päästöistä. Samalla syntyy 3,5 miljoonaa työpaikkaa, erityisesti maaseutualueilla.

COVID-19 koronaviruksen aikana on tärkeää muistaa, että metsäteollisuus toimittaa pakkauksia, pehmopaperia ja hygieniatuotteita, jotka ovat erittäin tärkeitä EU:n kansalaisille ja jotka ovat samalla hyväksi maapallolle ja Euroopan taloudelle.

 ”Annamme ihmisille jatkossakin mahdollisuuksia tehdä kestäviä valintoja tarjoamalla yhä enemmän ympäristöystävällisiä tuotteita, jotka on valmistettu kestävästi hankituista, uusiutuvista ja kierrätettävistä materiaaleista”, sanoo EPISin pääsihteeri Anna Maija Wessman.

”Olemme ylpeitä siitä, että olemme osa tätä aloitetta, ja haluamme osallistua aktiivisesti sellun ja muiden puukuitupohjaisten tuotteiden puolestapuhumiseen aidosti kestävänä ratkaisuna”, sanoo Tomas Wiklund, myynti- ja markkinointijohtaja, UPM Pulp.

#GreenSource on alamme yhteinen ääni, joka kertoo maailmalle, minkälainen on panoksemme kestävään ja ilmastoystävälliseen tulevaisuuteen siirtymisessä.

Lisätietoja antavat:
Natasha Rubanin-Hildén, vastuullisuudesta vastaava markkinointipäällikkö, UPM Pulp, puh. +358 40 731 0546 
natasha.rubanin-hilden@upm.com

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM Pulp
UPM on yksi maailman johtavista havu-, koivu- ja eukalyptussellun tuottajista. Toimitamme asiakkaillemme maailmanlaajuisesti sellua eri loppukäyttöihin, kuten pehmo-, erikois- ja pakkauspaperit sekä graafiset paperit ja kartonki. Kattava myynnin ja teknisen asiakaspalvelun verkostomme toimii lähellä asiakasta. Tuotantomme koostuu neljästä modernista tehtaasta, joista kolme on Suomessa ja yksi Uruguayssa, sekä eukalyptusviljelmistä Uruguayssa. Selluliiketoiminnassa työskentelee noin 1 800 henkilöä. Sellun vuosituotantokapasiteetti on 3,7 miljoonaa tonnia. Vuonna 2019 aloitimme 2,1 miljoonan tonnin eukalyptussellutehtaan rakentamiseen Uruguayn keskiosiin lähelle Paso de los Torosin kaupunkia. Tehtaan on määrä käynnistyä vuoden 2022 jälkipuoliskolla. Selluliiketoiminta on osa UPM Biorefining -liiketoiminta-aluetta, jonka muodostavat integroitu sellun, uusiutuvan dieselin, sahatavaran ja energian tuotanto sekä puuraaka-aineen hankinta. www.upmpulp.fi  Seuraa meitä: LinkedIn | Twitter  

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 18 700 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10,2 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils